Komárno

Pomník György Klapka

Autor: Ladislav Barabás, 08.01.2014
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, pred budovou Mestského úradu Komárno
Nápis:
KLAPKA
Poznámka:

György Klapka (7.4.1820 Temešvár - 17.5.1892 Budapešť) generál počas revolúcie v rokoch 1848-49. Patril k najschopnejším veliteľom a úspešne bránil Komárno pred útokmi cisárskych vojsk počas revolúcie. Jeho predkovia pochádzali z Čiech. Autorom sochy je József Róna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'26.3'' E18°07'45.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, budova bývalej polikliniky
Nápis:
1848. november 6-án
itt szállt meg
Komárom díszpolgára
KOSSUTH LAJOS
čestný občan Komárna
tu prenocoval
dňa 6. novembra 1848
Komárom városa – mesto Komárno
JÓKAI egyesület
2002

sign. GYURCSEK F
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás