Komárno

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Veľkodunajské nábrežie, Alžbetin ostrov, koniec cyklotrasy na ostrove
Nápis:
Na pamiatku obetí holokaustu, ktorých
v rokoch 1944 a 1945 postrieľali do Dunaja.

A Holokauszt azon áldozatainak emlékére,
akiket 1944-45-ben a Dunába lőttek.

In memoriam of the victims of the Holocaust
who were shot into river Danube in 1944-45.

Židovská náboženská obec v Komárne
Komáromi Zsidó Hitközség
The Jewish Community of Komarno

2017 – 5777
Poznámka:

Príslušníci poriadkového útvaru tzv. ňilaši na tomto mieste v rokoch 1944-45 strieľali židov a hádzali ich rovno do Dunaja, pokiaľ bola rieka zamrznutá, ponárali ich pod ľad.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás