Komárno

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Radim Kapavík, 02.12.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
*1965
OSĹOBODITELOM
FELSZABADÍTÓINKNAK
ОСВОБОДИТЕЛЯМ
Poznámka:

Socha Námorníka -osloboditeľa bola slávnostne odhalená pri príležitosti 20.výročia oslobodenia mesta Komárno Sovietskou armádou 30.marca 1965,dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej .Pripomína oslobodenie Komárna sovietskymi vojakmi a námorníkmi Červenej flotily.Stojí v priestoroch bývalej 10.divíznej (10.sborovej)nemocnice Čs.armády. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. Juraj Hebelka, Ing.Galanžár Dušan, Pavol Tausk

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
GENERÁL Dr.
M. R. ŠTEFÁNIK
Poznámka:

Pamätník gen. M. R. Štefánika obnovený po r. 1990.
Pamätník je dielom umelcov Otakara Španiela a Dušana Samuela Jurkoviča a bol odhalený vo Vojenskom parku v Komárne zo zbierok vojakov ppl.12 v máji 1930.Pamätník bol z dôvodu okupácie Komárna MR demontovaný a v októbri 1938 aj odsunutý do Banskej Bystrice ,aby sa potom vrátil. V roku 1946 bol zabudovaný na námestí pred mestský úrad.V roku 1952 bol opäť demontovaný a až do mája 1968 bol "odložený" v kazematoch pevnosti v Komárne.
Odhalenie v máji 1968 v parku Leninových sadov v Komárne nezabezpečovalo jeho dlhšie trvanie a v roku 1974 bol pamätník opäť demontovaný,avšak tentokrát bol daný do skladu Podunajského múzea.
A až v roku 1990 bol opäť (už štvrtý krát!) odhalený pred domom Matice slovenskej V Komárne a námestie SNP,ktoré vzniklo po asanácii 10.divíznej nemocnice,a kde je socha nainštalovaná, bolo premenované na Námestie M.R.Štefánika. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pamätná tabuľa Obetiam okupácie južného Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika 6, budova Matice slovenskej
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA,
KTORÍ R. 1938 – 1945
V ČASE MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ

SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998
Poznámka:

na obrázku zo dňa 11.9.2012 je poškodená tabuľa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás