Komárno

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Námestie M.R. Štefánika, na námestí
Nápis:
IN MEMORIAM 1944 - 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás