Komárno

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí Európy

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pomníka je Ferenc Gyurcsek.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Žigmund Luxemburský

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
bez nápisu.
Poznámka:

Žigmund Luxemburský (14.2.1368 Norimberg - 9.12.1437 Znojmo) bol brandenburský markgróf, uhorský, český a rímsky kráľ. Bol významný európsky politik vrcholného stredoveku. Počas svojej vlády bojoval proti Turkom, uhorským magnátom, proti husitom i Benátkam. Ako prvý vytvoril podunajské súštátie, ktoré pozostávalo z uhorského a českého kráľovstva a nemeckej ríše a zrejme malo byť hrádzou proti osmsnskej expanzii.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a )

Autorom sochy je Peter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ľudovít I.

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
I.
LUDOVICUS
REX

sign. GYŐRFI LAJOS
2004
Poznámka:

Ľudovít I. alebo Ľudovít Veľký z Anjou (5.3.1326 Visegrád – 10.9.1382 Trnava) bol od roku 1342 uhorský a od roku 1370 poľský kráľ. Počiatok jeho vlády bol v znamení vojen s Benátkami o Dalmáciu a Dubrovník, ktoré získal v roku 1358. V rokoch 1348-1350 viedol vojnu o Neapolsko, ktoré dobyl, ale po vypuknutí morovej epidémie musel ustúpiť. Dočasne si podrobil aj Valašsko, Bosnu, Srbsko a Bulharsko, kde potlačil sektu bogomilov. Na počesť svojej korunovácie podnikol krížovú výpravu proti Litovcom a dobyl Červenú Rus, ktorú pripojil k Uhorsku. V roku 1374 začal vojenskú výpravu proti Turkom a podarilo sa mu zvíťaziť nad sultánom Muratom I. Zomrel v roku 1382 v Trnave.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pomníka je sochár Lajos Győrfi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Belo IV.

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, anglický dom
Nápis:
REX BELA IV
Poznámka:

Belo IV. (1206-1270) bol uhorským kráľom z rodu Arpádovcov. Na trón zasadol už ako 8-ročný. Dňa 11.4.1241 utrpelo jeho vojsko pri rieke Slaná katastrofálnu porážku v bitke s Mongolmi. Len s vypätím posledných síl sa mu podarilo utiecť. Jeho bratranec Fridrich II Babenberský ho nevpustil do Viedne a obral ho o cennosti a časť uhorského územia. Nakoniec sa zachránil v Dalmácii. Po odtiahnutí Mongolov bola krajina v zúboženom stave. Kráľ odmenil viacerých šľachticov za pomoc, pozval do krajiny cudzincov a dal budovať kamenné hrady. Zaplietol sa do niekoľkých konfliktov, z ktorých sa pre neho skončil víťazne len jeden. Bojovať musel aj proti vlastnému synovi Štefanovi, ktorému podľahol. Zomrel 3.5.1270 na Zajačom ostrove v Budapešti.
(zdroj: Wikipédia)

Autorkou sochy je Rozália Darázsová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
MATHIAS REX
Poznámka:

Matej Korvín (23.2.1443 Kluž -.4.1490 Viedeň) bol v rokoch 1458-90 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa. Dobyl aj Dolné Rakúsko. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom potoku porazili kráľovské vojská bratríkov. Podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol iba čiastočné úspechy. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
(zdroj: Wikipédia)

Autorkou sochy je Emőke Szilva.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Huňady

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
HUNYADI JÁNOS
Poznámka:

Ján Huňady (1387-1407 Hunedoara – 11.8.1456 Zemun) sedmohradský šľachtic, vynikajúci vojvoda, jedna z najvýznamnejších osobností 15. storočia. Bol otcom Mateja Korvína a Ladislava Huňadyho a známym bojovníkom proti Turkom. V roku 1437 viedol so svojím banderiálnym vojskom protihusitskú výpravu do Čiech. Od roku 1441 bol sedmohradským vojvodom, temešským županom a belehradským kapitánom. Na Slovensku bojoval proti Jánovi Jiskrovi. V rokoch 1448-1452 bol regentom Uhorska.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Karol I. Róbert

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
I. KAROLUS
REX
Poznámka:

Karol I. Róbert z Anjou (1288 Neapol –16.7 1342 Vyšehrad) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1308 – 1342. Uhorskí magnáti mu prvýkrát odovzdali korunu v roku 1301, ale aj napriek tomu bol korunovaný viackrát, pretože svätoštefanskú korunu mali jeho protivníci. Až v roku 1308 ho Uhorský snem vyhlásil za kráľa a v roku 1309 ho korunovali náhradnou korunou. Najmocnejší veľmoži ho však nepodporovali. Začalo obdobie sporov s Matúšom Čákom Trenčianskym, Omodejovcami a inými. Po ich porážke v bitke pri Rozhanovciach (12.6.1312) získal podporu mnohých ďalších šľachticov, ale až smrť Matúša Čáka v roku 1321 mu otvorila bránu k zjednoteniu Uhorska. Karol I. uskutočnil veľa politických a ekonomických reforiem a Uhorsko sa za jeho vlády stalo jednou y najvýznamnejších európskych mocností.
(zdroj: Wikipédia)
Sochu vytvorila: Rozália Darázs


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Artúr Görgei

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Artúr Görgei (30.1.1818 Toporec – 21.5.1916 Budapešť) uhorský vojvodca, generál a politik. Vojenskú školu absolvoval v rakúskom Tulne, neskôr sa stal členom cisárskej osobnej stráže vo Viedni. V druhej polovici mája 1848 sa pripojil k národnej garde (honvédi). Bol najvýznamnejším generálom maďarskej revolúcie 1848-49 avšak jeho vzťah a konflikty s Lajosom Košutom ovplyvnili priebeh vojny za nezávislosť i jeho vojenskú kariéru. Keď maďarské vojská pod jeho vedením zložili zbrane, práve on bol považovaný za zradcu Maďarov. Po bitke pri Világoši, keď uhorská armáda vedená Görgeim kapitulovala bolo veľa maďarských vzbúrencov i generálov popravených. Görgei nebol popravený ale bol väznený 18 rokov. Vďaka amnestii bol v roku 1867 prepustený a dožil v Maďarsku. Počas Slovenského povstania viedol jednotku národnej gardy v bojoch proti slovenským dobrovoľníkom.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pomníka je sochár Gábor Mihály.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás