Komárno

Pomník Aradskí mučeníci

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Hradná, v parku vedľa Univerzity J. Selyeho
Nápis:
1849
ARAD

LENKEY JÁNOS
TÖRÖK IGNÁC

JÓKAI EGYESÜLET
MMIV

L. J. MMV

MMV T. I.

sign. NJ.
Poznámka:

Dňa 6. októbra 1849 bolo v rumunskom meste Arad popravených 13 dôstojníkov a generálov maďarskej armády, ktorí sa vzdali ruskej armáde v boji o nezávislosť v rokoch 1848-49. János Lenkey a Ignác Török boli generálmi brániacimi komárňanskú pevnosť. Popravení sú známi ako aradskí mučeníci.
Autormi pomníka sú János Nagy a Boldizsár Ryšavý.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Pohrobok

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Hradná, park Anglia
Nápis:
LADISLAVS
POSTVMVS
COMAROM 1440 – PRAGA 1457
REX
HUNGARIAE
ET
BOHEMIAE
Poznámka:

Ladislav Pohrobok (*22.2.1990 Komárno +23.11.1457 Praha) bol uhorský kráľ Ladislav V a český kráľ Ladislav I. Narodil sa štyri mesiace po smrti svojho otca, preto dostal prídomok Pohrobok (lat. Posthumus). Koncom roka 1457 počas príprav na sobáš s Magdalénou, dcérou francúzskeho kráľa Karola VII Ladislav náhle zomrel. Dlho sa špekulovalo o tom, že ho otrávili, ale výskumy z 20. storočia ukázali, že zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou na leukémiu.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'24'' E18°7'54''
Pomník přidal: Ladislav Barabás