Komárno

Pomník legionářům

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, hřbitov
Nápis:
PADLÝM ZA SLOBODU
M. CHUDÁČEK, J. KARETA, B. KOLÁŘ, P. MARTINEK, E. PAULUS, O. NEUŽIL, T. PAVLOVIČ, C. VESELÝ, R. NOVÁK, J. PROCHÁZKA, J. ČÍHA, J. PYTLÍK, J. PUMPERLA, F. DANĚK, O. ŠKACH, T, ZÁLEŠÁK, F. FILIP, F, VENC, T. DVORÁK, K. FRANK, F. CHLEBORÁD, J. KRIŠTOF, J. GRIGAR, F. KRAJZL, J. IVAN
Poznámka:

Pomník 25. čs. legionárov padlých 1.5.1919 pri obrane čs. hraníc v Komárne. Hroby a časť pamätníku bola zničená v bývalom režime. Obnovený pomník MÚ Komárno sumou 100.000,- Sk udržiava bývalý tajomník OV SZPB Komárno.

Pomník MÚ obnovil za ústupky. Na tabuli chýba dátum
úmrtia Čs.legionárov a to 1.1.1919 pri obrane Komárna
a Čs.štátnosti. Pomník po obnove stratil štátne znaky ČSR, pôvodne umiestnené po bokoch kamenného náhrobku.
Návtevník cintorína preto ani nevie kedy a prečo padli českí vojaci za slobodu.
Pomník prežil aj okúpáciu Komárna v rokoch 1938-1945,bol opustený aj v rokoch mojej mladosti ,ale devastovaný až po roku 1970.Legionárska lúčka ,t.j. priestor kde sa pomník nachádza ,bola zaburinená a pomník devastovaný až do roku 1991. Pôvodná pamätná doska vraj bola demontovaná a uložená do depozitu múzea v Komárne, do dnešného dňa nebola záhadným spôsobom nájdená. Pomník si osobne uctil ešte pred jeho rekonštrukciou MO SR p. Sitek v roku 1998 položením vencov a kvetín.
Podobný osud však nestretol pamätník v Nových Zámkoch,ktorý Horthyovskí vojaci zneúctili jeho úplnou likvidáciou ešte v novembri 1938.Obnovy sa však bohužial nedočkal. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK-30857
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pomník legionárov

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor J (katolícka časť)
Nápis:
NA PAMIATKU
298 ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV, 174 MAĎAROV, 1 NEMCA, 72 POLIAKOV, 40 RAKÚŠANOV, 119 RUMUNOV, 6 RUSOV, 137 SRBOV, CHORVÁTOV A SLOVINCOV, 55 TALIANOV, 346 NEZNÁMYCH
OBETÍ I. SVETOVEJ VOJNY,
KTORÍ SÚ POCHOVANÍ
NA ÚZEMÍ MESTA KOMÁRNA
MESTO KOMÁRNO
MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2006
IN MEMORIA VICTIMELOR
CAZUTI SI INGROATI
LA KOMARNO IN TIMPUL
I. RAZBOI MONDIAL
40 AUSTRIECI, 298 LEGIONARI CECHOSLOVACI, 1 GERMAN, 55 ITALIENI, 72 POLONEZI, 119 ROMȂNI, 6 RUSI, 137 SERBI, CROATIENI, SLOVENI, 174 UNGURI, 346 NECUNOSCUTI
CONSULIUL ORADASULUI
KOMÁRNO
MINISTERUL
APACERILOR INTERNE
2006
POMNIK POSWIECONY PAMIĘCI
40 AUSTRYJAKÓW, 298 LEGIONISTÓW CZECHOSLOWACKICH, 1 NIEMCA, 72 POLAKÓW, 6 ROSJAN, 119 RUMUNÓW, 139 SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWINCÓW, 174 WEGRÓW, 55 WLOCHÓW, 346 NIEZNAMYCH
OFIAR I. WOJNY ŠWIATOWEJ,
KTORZY ZOSTALI POCHOWANI
NA TERYTORIUM MIASTA
KOMÁRNO
MIASTO KOMÁRNO
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNETRZNYCH
REPUBLIKY SLOWACKIEJ
2006
AZ I. VILÁGHÁBORU SORÁN
KOMÁROM TERÜLETÉN
ELTEMETETT
298 CSEHSZLOVÁK LÉGIÓS, 72 LENGYEL, 174 MAGYAR, 1 NÉMET, 55 OLASZ, 40 OSZTRÁK, 119 ROMÁN, 137 SZERB, HORVÁT ÉS SZLOVÉN, 346 ISMERETLEN
ÁLDOZAT EMLÉKÉRE.
KOMÁROM VÁROS
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUMA
2006
U SPOMEN
40 AUSTRIJANACA, 298 CEHOSLOVACKIH LEGIONARA, 55 ITALIJANA, 174 MADJARA, 1 NEMCA, 72 POLJAKA, 119 RUMUNA, 6 RUSA, 137 SRBA, HRVATA I SLOVENACA, 346 NEPOZNATIH
ŽRTAVA PRVOG SVETSKOG
RATA KOJE SU SAHRANJENE
NA TERITORIJI
GRADA KOMORANA.
GRAD KOMORAN
MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SLOVACKE REPUBLIKE
2006
ZUM NDENKEN AN
298 TSCHECHOSLOWAKISCHE LEGIONÄRE, 1 DEUTSCHEN, 55 ITALIENER, 40 ÖSTERREICHER, 72 POLEN, 119 RUMÄNEN, 6 RUSSEN, 137 SORBEN, KROATE UND SLOWENEN, 174 UNGARN, 346 UNBEKANNTEN
DIE OPFER
DES I.WELTKRIEGES,
DIE AUF DEM GEBIETE
DER STADT KOMÁRNO
BEERDIGT SIND.
STADT KOMÁRNO
INNENMINISTERIUM DER
SLOWAKISCHEN REPUBLIK
2006
IN ONOREDI
40 AUSTRIACI, 298 LEGIONARI CECOSLOVACCHI, 55 ITALIANI, 72 POLACCHI, 119 RUMENI, 6 RUSSI, 137 SERBI, CROATI, SLOVENI, 1 TEDESCO, 174 UNGHERESI, 346 IGNOTI
VITTIME DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
SEPOTI NEL TERRITORIO
DELLA CITTA DI KOMÁRNO
CITTA DI KOMÁRNO
MINISTERO
DEGLI INTERNI DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA
2006
В ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ
40 АВСТRИИЦЕВ, 298 ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЛЕГИОНЕРОВ, 55 ИТАЛЬЯНЦЕВ, 1 НЕМЦА, 72 ПОЛЯКА, 119 РУМЫНОВ, 6 РУССКИХ, 137 СЕРБОВ ХОРВАТОВ СЛОВИНЦЕВ, 174 ВЕНГРА, 346 НЕИЗВЕСТНЫХ
ЖЕРТВ 1 МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
КОТОРЫЕ ПОХОРОНЕНЫ
НАТЕРРИТОРИИ КОМАРНА
ГОРОД КОМАРНО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЫХ
ДЕЛ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2006
Poznámka:

pomník je vedľa cintorína legionárov, ktorý je veľmi zanedbaný a neupravený


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK-38985
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Škultéty-Gábriš

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, katolícky cintorín, sektor A, bližšie k múru
Nápis:
SKULTÉTY LÁSZLÓ
A LEGÖREGEBB MAGYAR HUSZÁR EMLÉKÉRE
1738.VI.27. - 1831.VIII.19.
BECSÜLETTEL SZOLGÁLT 81 ESZTENDEIG
VITÉZÜL HARCOLT 22 HADJÁRABAN

NA PAMIATKU NAJSTARŠIEHO MAĎARSKÉHO HUSÁRA
LÁSZLÓA SKULTÉTYHO
27.VI.1738. - 19.VIII.1831
POCTIVO SLÚŽIL 81 ROKOV
HRDINSKÝ BOJOVAL V 22 VOJENSKÝCH ŤAŽENIACH
Poznámka:

Ladislav Škultéty-Gábriš (27.8.1735 Mojtín 19.8.1831 Oradea, Rumunsko) vstúpil v roku 1750 dobrovoľne do husárskeho pluku grófa Károlyiho, neskôr slúžil v husárskom pluku grófa Baranyaya, od roku 1778 grófaWurmsera ako vojak, zástavník, kaprál strážmajster. Vo vojenskej službe pôsobil vyše 80 rokov, známy v rakúskej armáde ako večný vojak. V rokoch 1756-63 bojoval v sedemročnej vojne, vyznamenal sa pri Berlíne, 1788-90 vo vojne s Turkami, opäť sa vyznamenal pri obliehaní Belehradu, 1792-1815 sa zúčastnil vojen s Francúzskom. V bojoch utrpel viac zranení. za príkladnú službu a odvahu viackrát vyznamenaný.
Zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992

Nápis na pomníku uvádza, že László Skultéty (Ladislav Škultéty-Gábriš) bol maďarský husár. Korektnejšie by bolo napísať uhorský husár, lebo sa narodil v čisto slovenskej podhorskej obci Mojtín v Strážovských vrchoch. Dňa 27. júna 2013 boli jeho ostatky po exhumácii v Rumunsku uložené s vojenskými poctami v jeho rodnej obci. Jeho životné osudy opísal v románoch Cisársky večný vojak a V službách štyroch cisárov spisovateľ Ján Martiš, ktorý má v Mojtíne aj pamätnú tabuľu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'47.8'' E18°07'01.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, katolícky cintorín, sektor A, vedľa múra
Nápis:
AZ 1848 IK-ÉVI
SZABADSÁG HARCBAN
ELVÉRZETT.
S ITT NYUGVÓ HŐS
HONVÉDEK EMLÉKÉNEK
EMELTE A KEGYELET
1887.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'47.8'' E18°07'01.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor C, v rohu vedľa chodníka
Nápis:
GLORIA
VICTIS
1939 – 1945

A VISZONTLÁTÁSRA !

Sírom előtt na megállsz jó testvér s drága szülő te
Ejtsetek egy könnyet értem, cz nekem elég
E rövid életemért ne legyen bánattok emészlő
Halnom könnyü, de itt élni, teher vala már.
Poznámka:

pomník je na mieste, kde boli po vojne pochovaní nemeckí a maďarskí vojaci


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'51.7'' E18°07'05.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam boja proti fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2016
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor O
Nápis:
1944 – 1945

ČESŤ A SLÁVA HRDINOM
PADLÝM V BOJI PROTI
FAŠIZMU V ROKOCH
1939 – 1945
MESTSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR
1964

A FASISZTÁK ÁLTAL
1944 – 1945 ÉVBEN
ELHURCOLT, MAJD
MEGGYILKOLT ELVTARSAK
EL NEM MÚLÓ EMLÉKÉRE

KOMÁRNO ÖSSZMUNKÁSSÁGA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'54.2'' E18°6'55''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom maďarskej Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2016
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor O
Nápis:
1919
MÁJUS HÓ ELSEJÉN
A FORRADALMI HARCBAN ELESETT
SZÁZKÉT NÉVTELEN ELVTÁRSUNK
EMLÉKÉRE

NON OMNIS MORIAR
Felújítva 2011. május 1.
Egy Jobb Komáromért polgári társulás
Endresz csoport

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'54.2'' E18°6'54.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník dôstojníkom pluku № 12 "Erzherzog Wilhelm"

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2016
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, katolícky cintorín, za domom smútku
Nápis:
DAS OFFIZIERS CORPS
des k.u.k. Infanterie Regiments
„ERZHERZOG WILHELM“ № 12
SEINEN HIER RUHENDEN
KAMERADEN.

Lieutenant WILHELM VÁRADY 1837-1860.
Hauptnann JOHANN WEISS 1833-1867.
Hauptnann JOSEF HANNAWEK 1832-1868.
Lieutn. THEOFIL ONYSKIEVICZ 1883-1869.
Lieutenant NIKOLAUS BÜSCHU 1842-1870.
Lieutn. MAXIMILIAN NEURISSER 1841-1871.
Lieutenant ALOIS WITSCH 1837-1871.
Lieutenant WILHELM GÖTZL 1840-1872.
Lieutn. VICTOR von SZONTAGH 1844-1873.
Lieutenant DANIEL LJUBOEVIČ 1845-1874.
Hauptnann UDOLF HLADKY 1879-1938.

Hauptnann KARL BANHANNS 1836-1878.
Lieutenant ROMAN TIHN 1822-1879.
Hauptm. FRANZ SZLADECZEK 1839-1884.
Obwdarzt IGNATZ TUWORA 1825-1886.
Lieutenant JOHANN GEIGER 1861-1886.
Oberlieutenant FRANZ BELMOND
Edler von SASVÁR 1837-1888.
Oberltn. VICTOR RACHENZENTNER 1860-1890.
Oberltn. RUDOLF JESOVITS 1859-1892.
FRANZ Ritter WITWICKI de Poremba 1877-1897.
LIEUTENANT

Hauptmann Rchosfr. GEORG SCHWARTZ 1841-1898.
Hauptmann ALOIS KRINNER 1837-1899
Oberleitenant HEINRICH SEILER 1869-1899..
Hauptmann HIPOLIT HOCHSMANN 1850-1900.
Lieutenant HERMANN PAWLICK 1873-1900.
Oberlieutenant ALOIS WALDHAUSEL 1866-1900.
Hauptmann CONSTANTIN SUBOTICS 1858-1900.
Oberlieutenant JOHANN von SZENICZEY 1874-1901.
Hauptmann WITOLD von MIERZVINSKI 1855-1901.
Oberlieutenant ANDOR MAJOR 1873-1901.

Leutnant GÉZA MITTAK 1879-1902.
Leutnant JULIUS PSZCZELNIK 1880-1903.
Oberleutnant FRANZ HABIAN 1874-1901.
Hauptmannrechnungsführer ALEXANDER BACH 1852-1906.
Oberleutnant WILHELM HOFFMANN 1877-1908.
Hauptmann JAROSLAV MORAVEC 1867-1904.
Oberleutnant UDO PRACHER 1877-1905.
Oberstleutnant ELIAS NEDELCU 1853-1906.
Oberstleutnant LADISLAUS CZIFRA 1852-1907.
General JOSEF SCHUBERT Edl. v. SCHWERTENAU 1838-1925.
OBERST EDMUND LEBEN 1861-1931.

Holdampt Sándor
Süttő

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'50.2'' E18°7'3.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Erzsébet Kopócs

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor F, pri chodníku
Nápis:
KOPÓCS ERZSÉBET
bombatámadás áldozata
1897 – 1945

Béke hamvaikra.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'54.3'' E18°07'06.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Károly Mike

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín, sektor A, pri múre
Nápis:
ITT NYUGSZIK
MIKE KÁROLY
1848.49-iki – HONVÉD
ÜTEGPARANCSOK.
Szül. 1814. Megh. 1872
Béke hamvaira!
Poznámka:

v revolúcii 1848-49 bol veliteľom delostreľcov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás