Komárno

Beöthyho, Cintorínsky rad, Eötvösova, Hradná, Komenského, Mederečská, Nádvorie Európy, námestie gen. Klapku, Námestie gen. M. R. Štefánika, Námestie M.R. Štefánika, Palatínova, Pohraničná, Senný trh, Štúrova, Tržničné námestie, Veľkodunajské nábrežie, nezařazeno

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Námestie M.R. Štefánika, na námestí
Nápis:
IN MEMORIAM 1944 - 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Palatínova, na budove Viking pub
Nápis:
Esterházy János
7832

Gróf Esterházy János mártír politikus emlékére.
Na pamiatku politického martýra, grófa Jánosa Esterházyho.
In memory of the martyred politician, Count János Esterházy.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam protifašistického odboja

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Senný trh, parčík na Sennom trhu
Nápis:
MARTÝRI KOMUNISTICKÉHO, ROBOTNÍCKEHO A ANTIFAŠISTICKÉHO HNUTIA • KOMUNISTA, MUNKÁSMOZGALOM ÉS A FASIZMUS ELLENI HARC MÁRTÍRJAI

STEINER GÁBOR, CSEVÁR FERENC, CSESZÁR ISTVÁN, DOMONKOS FERENC, TUBA ISTVÁN, VURNYIK-VÁRADY JÁNOS, SCHLÁR EDE, STEGMÁR FERENC, LADÁNYI LÁSZLÓ, EUGEN ZAHORÁN, JULIUS LÁBSKY, FEHÉRVÁRY GÉZA, FEHÉRVÁRY LÁSZLÓ, GUSTÁV MATEJOVIČ, CSAPÓ JÓZSEF, SZALAY ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, MÁCSIK ISTVÁN, NOVÁK JENŐ, JOZEF HAŠEK, PÁLFY LÁSZLÓ, SIPÓCZ ANDRÁS, GYÖRI GÁBOR, FEHÉR GYULA, VÉGH ZSIGMOND, URBAN MIKLÓS, CSIBA ERNŐ, KOZÁRY GYULA, TRAUB REGINA, GRASSL ISTVÁN, BERENKEI ZOLTÁN, VILLÉM ANDRÁS, PAULIK LAJOS, SZALAY ISTVÁNNÉ, WEIS ARMIN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'42.7'' E18°7'31.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Štúrova, na budove synagógy
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
KOMÁRŇANSKÝM ŽIDOM – OBETIAM HOLOKAUSTU

MESTO KOMÁRNO

IN COMMEMORATION
OF THE JEWS IN KOMÁRNO
THE VICTIMS OF THE HOLOCAUST

THE TOWN OF KOMÁRNO

ÁLLÍSTON E TÁBLA ÖRÖK EMLÉKET
A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ZSIDÓ ÁLDOZATAINAK

KOMÁROM VÁROS
Poznámka:

nápis je v jazyku slovenskom, anglickom, maďarskom a hebrejskom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'36'' E18°7'21.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan I.

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Tržničné námestie, námestie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Štefan I. sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
Zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html
Na pomníku sa nachádza monogram Štefana I


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'30'' E18°7'29''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Veľkodunajské nábrežie, Alžbetin ostrov, koniec cyklotrasy na ostrove
Nápis:
Na pamiatku obetí holokaustu, ktorých
v rokoch 1944 a 1945 postrieľali do Dunaja.

A Holokauszt azon áldozatainak emlékére,
akiket 1944-45-ben a Dunába lőttek.

In memoriam of the victims of the Holocaust
who were shot into river Danube in 1944-45.

Židovská náboženská obec v Komárne
Komáromi Zsidó Hitközség
The Jewish Community of Komarno

2017 – 5777
Poznámka:

Príslušníci poriadkového útvaru tzv. ňilaši na tomto mieste v rokoch 1944-45 strieľali židov a hádzali ich rovno do Dunaja, pokiaľ bola rieka zamrznutá, ponárali ich pod ľad.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás