Komárno

Beöthyho, Cintorínsky rad, Eötvösova, Hradná, Komenského, Mederečská, Nádvorie Európy, námestie gen. Klapku, Námestie gen. M. R. Štefánika, Námestie M.R. Štefánika, Palatínova, Pohraničná, Senný trh, Štúrova, Tržničné námestie, Veľkodunajské nábrežie, nezařazeno

Pomník Belo IV.

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, anglický dom
Nápis:
REX BELA IV
Poznámka:

Belo IV. (1206-1270) bol uhorským kráľom z rodu Arpádovcov. Na trón zasadol už ako 8-ročný. Dňa 11.4.1241 utrpelo jeho vojsko pri rieke Slaná katastrofálnu porážku v bitke s Mongolmi. Len s vypätím posledných síl sa mu podarilo utiecť. Jeho bratranec Fridrich II Babenberský ho nevpustil do Viedne a obral ho o cennosti a časť uhorského územia. Nakoniec sa zachránil v Dalmácii. Po odtiahnutí Mongolov bola krajina v zúboženom stave. Kráľ odmenil viacerých šľachticov za pomoc, pozval do krajiny cudzincov a dal budovať kamenné hrady. Zaplietol sa do niekoľkých konfliktov, z ktorých sa pre neho skončil víťazne len jeden. Bojovať musel aj proti vlastnému synovi Štefanovi, ktorému podľahol. Zomrel 3.5.1270 na Zajačom ostrove v Budapešti.
(zdroj: Wikipédia)

Autorkou sochy je Rozália Darázsová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
MATHIAS REX
Poznámka:

Matej Korvín (23.2.1443 Kluž -.4.1490 Viedeň) bol v rokoch 1458-90 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa. Dobyl aj Dolné Rakúsko. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom potoku porazili kráľovské vojská bratríkov. Podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol iba čiastočné úspechy. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
(zdroj: Wikipédia)

Autorkou sochy je Emőke Szilva.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Huňady

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
HUNYADI JÁNOS
Poznámka:

Ján Huňady (1387-1407 Hunedoara – 11.8.1456 Zemun) sedmohradský šľachtic, vynikajúci vojvoda, jedna z najvýznamnejších osobností 15. storočia. Bol otcom Mateja Korvína a Ladislava Huňadyho a známym bojovníkom proti Turkom. V roku 1437 viedol so svojím banderiálnym vojskom protihusitskú výpravu do Čiech. Od roku 1441 bol sedmohradským vojvodom, temešským županom a belehradským kapitánom. Na Slovensku bojoval proti Jánovi Jiskrovi. V rokoch 1448-1452 bol regentom Uhorska.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Karol I. Róbert

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
I. KAROLUS
REX
Poznámka:

Karol I. Róbert z Anjou (1288 Neapol –16.7 1342 Vyšehrad) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1308 – 1342. Uhorskí magnáti mu prvýkrát odovzdali korunu v roku 1301, ale aj napriek tomu bol korunovaný viackrát, pretože svätoštefanskú korunu mali jeho protivníci. Až v roku 1308 ho Uhorský snem vyhlásil za kráľa a v roku 1309 ho korunovali náhradnou korunou. Najmocnejší veľmoži ho však nepodporovali. Začalo obdobie sporov s Matúšom Čákom Trenčianskym, Omodejovcami a inými. Po ich porážke v bitke pri Rozhanovciach (12.6.1312) získal podporu mnohých ďalších šľachticov, ale až smrť Matúša Čáka v roku 1321 mu otvorila bránu k zjednoteniu Uhorska. Karol I. uskutočnil veľa politických a ekonomických reforiem a Uhorsko sa za jeho vlády stalo jednou y najvýznamnejších európskych mocností.
(zdroj: Wikipédia)
Sochu vytvorila: Rozália Darázs


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Artúr Görgei

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Artúr Görgei (30.1.1818 Toporec – 21.5.1916 Budapešť) uhorský vojvodca, generál a politik. Vojenskú školu absolvoval v rakúskom Tulne, neskôr sa stal členom cisárskej osobnej stráže vo Viedni. V druhej polovici mája 1848 sa pripojil k národnej garde (honvédi). Bol najvýznamnejším generálom maďarskej revolúcie 1848-49 avšak jeho vzťah a konflikty s Lajosom Košutom ovplyvnili priebeh vojny za nezávislosť i jeho vojenskú kariéru. Keď maďarské vojská pod jeho vedením zložili zbrane, práve on bol považovaný za zradcu Maďarov. Po bitke pri Világoši, keď uhorská armáda vedená Görgeim kapitulovala bolo veľa maďarských vzbúrencov i generálov popravených. Görgei nebol popravený ale bol väznený 18 rokov. Vďaka amnestii bol v roku 1867 prepustený a dožil v Maďarsku. Počas Slovenského povstania viedol jednotku národnej gardy v bojoch proti slovenským dobrovoľníkom.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pomníka je sochár Gábor Mihály.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník György Klapka

Autor: Ladislav Barabás, 08.01.2014
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, pred budovou Mestského úradu Komárno
Nápis:
KLAPKA
Poznámka:

György Klapka (7.4.1820 Temešvár - 17.5.1892 Budapešť) generál počas revolúcie v rokoch 1848-49. Patril k najschopnejším veliteľom a úspešne bránil Komárno pred útokmi cisárskych vojsk počas revolúcie. Jeho predkovia pochádzali z Čiech. Autorom sochy je József Róna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'26.3'' E18°07'45.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, budova bývalej polikliniky
Nápis:
1848. november 6-án
itt szállt meg
Komárom díszpolgára
KOSSUTH LAJOS
čestný občan Komárna
tu prenocoval
dňa 6. novembra 1848
Komárom városa – mesto Komárno
JÓKAI egyesület
2002

sign. GYURCSEK F
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Radim Kapavík, 02.12.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
*1965
OSĹOBODITELOM
FELSZABADÍTÓINKNAK
ОСВОБОДИТЕЛЯМ
Poznámka:

Socha Námorníka -osloboditeľa bola slávnostne odhalená pri príležitosti 20.výročia oslobodenia mesta Komárno Sovietskou armádou 30.marca 1965,dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej .Pripomína oslobodenie Komárna sovietskymi vojakmi a námorníkmi Červenej flotily.Stojí v priestoroch bývalej 10.divíznej (10.sborovej)nemocnice Čs.armády. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. Juraj Hebelka, Ing.Galanžár Dušan, Pavol Tausk

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
GENERÁL Dr.
M. R. ŠTEFÁNIK
Poznámka:

Pamätník gen. M. R. Štefánika obnovený po r. 1990.
Pamätník je dielom umelcov Otakara Španiela a Dušana Samuela Jurkoviča a bol odhalený vo Vojenskom parku v Komárne zo zbierok vojakov ppl.12 v máji 1930.Pamätník bol z dôvodu okupácie Komárna MR demontovaný a v októbri 1938 aj odsunutý do Banskej Bystrice ,aby sa potom vrátil. V roku 1946 bol zabudovaný na námestí pred mestský úrad.V roku 1952 bol opäť demontovaný a až do mája 1968 bol "odložený" v kazematoch pevnosti v Komárne.
Odhalenie v máji 1968 v parku Leninových sadov v Komárne nezabezpečovalo jeho dlhšie trvanie a v roku 1974 bol pamätník opäť demontovaný,avšak tentokrát bol daný do skladu Podunajského múzea.
A až v roku 1990 bol opäť (už štvrtý krát!) odhalený pred domom Matice slovenskej V Komárne a námestie SNP,ktoré vzniklo po asanácii 10.divíznej nemocnice,a kde je socha nainštalovaná, bolo premenované na Námestie M.R.Štefánika. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pamätná tabuľa Obetiam okupácie južného Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika 6, budova Matice slovenskej
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA,
KTORÍ R. 1938 – 1945
V ČASE MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ

SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998
Poznámka:

na obrázku zo dňa 11.9.2012 je poškodená tabuľa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás