Komárno

Beöthyho, Cintorínsky rad, Eötvösova, Hradná, Komenského, Mederečská, Nádvorie Európy, námestie gen. Klapku, Námestie gen. M. R. Štefánika, Námestie M.R. Štefánika, Palatínova, Pohraničná, Senný trh, Štúrova, Tržničné námestie, Veľkodunajské nábrežie, nezařazeno

Kenotaf József Lacsny

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Cintorínsky rad, cintorín
Nápis:
FIUK JÓZSEF
HÁBORÚBAN ELTÜNT
EMLÉKEZÜNK
Poznámka:

József Lacsny padol v 1. svetovej vojne
maď. fiuk = syn


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Ernest Waldmann

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Eötvösova 9, pred rodinným domom
Nápis:
TU ŽIL/ITT ÉLT
DR. ERNEST
WALDMANN
NAR./SZ. 1902
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÝ/MEGÖLTÉK
Poznámka:

Ernest Waldmann (10.10.1902 Bátorove Kosihy – 27.6.1944 Mauthausen) rabín v Komárne a Lučenci, neskôr hlavný rabín. V júni 1944 deportovaný do Osvienčimu, odtiaľ do Mauthausenu a tam zavraždený.
(zdroj: https://www-jewiki-net.translate.goog/wiki/Liste_der_Stolpersteine_im_Nitriansky_kraj?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Aradskí mučeníci

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Hradná, v parku vedľa Univerzity J. Selyeho
Nápis:
1849
ARAD

LENKEY JÁNOS
TÖRÖK IGNÁC

JÓKAI EGYESÜLET
MMIV

L. J. MMV

MMV T. I.

sign. NJ.
Poznámka:

Dňa 6. októbra 1849 bolo v rumunskom meste Arad popravených 13 dôstojníkov a generálov maďarskej armády, ktorí sa vzdali ruskej armáde v boji o nezávislosť v rokoch 1848-49. János Lenkey a Ignác Török boli generálmi brániacimi komárňanskú pevnosť. Popravení sú známi ako aradskí mučeníci.
Autormi pomníka sú János Nagy a Boldizsár Ryšavý.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Pohrobok

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Hradná, park Anglia
Nápis:
LADISLAVS
POSTVMVS
COMAROM 1440 – PRAGA 1457
REX
HUNGARIAE
ET
BOHEMIAE
Poznámka:

Ladislav Pohrobok (*22.2.1990 Komárno +23.11.1457 Praha) bol uhorský kráľ Ladislav V a český kráľ Ladislav I. Narodil sa štyri mesiace po smrti svojho otca, preto dostal prídomok Pohrobok (lat. Posthumus). Koncom roka 1457 počas príprav na sobáš s Magdalénou, dcérou francúzskeho kráľa Karola VII Ladislav náhle zomrel. Dlho sa špekulovalo o tom, že ho otrávili, ale výskumy z 20. storočia ukázali, že zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou na leukémiu.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'24'' E18°7'54''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - rodina Paszternák

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Komenského 3, pred základnou školou
Nápis:
TU ŽIL/ITTÉLT
ZSIGMOND
PASZTERNÁK
NAR./SZ. 1878
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÝ/MEGÖLTÉK

TU ŽILA/ITT ÉLT
MÁRIA
PASZTERNÁK
ROD./SZÜL. WEISZ
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÁ/MEGÖLTÉK

TU ŽIL/ITTÉLT
DEZSŐ
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÝ/MEGÖLTÉK

TU ŽILA/ITT ÉLT
MÁRGIT
PASZTERNÁK
ROD./SZÜL. WEISZ
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÁ/MEGÖLTÉK

TU ŽIL/ITTÉLT
SÁNDOR
PASZTERNÁK
NAR./SZ. 1920
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIENČIMU
DEPORTÁLTÁK 1944
AUSCHWITZBAN
TAM ZAVRAŽDENÝ/MEGÖLTÉK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mór Lipscher

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Mederečská 39, nemocnica, oddelenie sonografie
Nápis:
Dr. Mór Lipscher
1870 – 1944

Na pamiatku významnej osobnosti
lekárskej vedy, vynikajúceho
neurochirurga, ktorý bol
v rokoch 1902-1935
riaditeľom komárňanskej nemocnice
a zachránil životy tisícom
tunajších obyvateľov.

Kvôli svojmu židovskému
pôvodu sa stal obeťou holokaustu.

Židovská náboženská obec v Komárne
2016

Dr. Lipscher Mór
1870 – 1944

Az orvostudomány kiemelkedő
alakja, 1902-1935
a komáromi kórház igazgatója,
a kiváló agysebész emlékére,
aki komáromiak ezreinek életét
mentette meg.

Zsidó származása miatt
a Holokauszt áldozata lett.

Komáromi Zsidó Hitközség
2016

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí Európy

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom pomníka je Ferenc Gyurcsek.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Žigmund Luxemburský

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, nádvorie Európy, na nádvorí
Nápis:
bez nápisu.
Poznámka:

Žigmund Luxemburský (14.2.1368 Norimberg - 9.12.1437 Znojmo) bol brandenburský markgróf, uhorský, český a rímsky kráľ. Bol významný európsky politik vrcholného stredoveku. Počas svojej vlády bojoval proti Turkom, uhorským magnátom, proti husitom i Benátkam. Ako prvý vytvoril podunajské súštátie, ktoré pozostávalo z uhorského a českého kráľovstva a nemeckej ríše a zrejme malo byť hrádzou proti osmsnskej expanzii.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a )

Autorom sochy je Peter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ľudovít I.

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
I.
LUDOVICUS
REX

sign. GYŐRFI LAJOS
2004
Poznámka:

Ľudovít I. alebo Ľudovít Veľký z Anjou (5.3.1326 Visegrád – 10.9.1382 Trnava) bol od roku 1342 uhorský a od roku 1370 poľský kráľ. Počiatok jeho vlády bol v znamení vojen s Benátkami o Dalmáciu a Dubrovník, ktoré získal v roku 1358. V rokoch 1348-1350 viedol vojnu o Neapolsko, ktoré dobyl, ale po vypuknutí morovej epidémie musel ustúpiť. Dočasne si podrobil aj Valašsko, Bosnu, Srbsko a Bulharsko, kde potlačil sektu bogomilov. Na počesť svojej korunovácie podnikol krížovú výpravu proti Litovcom a dobyl Červenú Rus, ktorú pripojil k Uhorsku. V roku 1374 začal vojenskú výpravu proti Turkom a podarilo sa mu zvíťaziť nad sultánom Muratom I. Zomrel v roku 1382 v Trnave.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom pomníka je sochár Lajos Győrfi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás