Valašské Meziříčí

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 08.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Sokolská 125, naproti sokolovně
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
36 OBČANŮ ILEGÁLNÍ SKUPINY
MICHALA MALÍKA,
KTEŘÍ BYLI ZAVRAŽDĚNI
10.4.1945 V PLYNOVÉ KOMOŘE
KT MAUTHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01281
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.04.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Sokolská, budova TJ Sokol
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA V LETECH 1939-1945 OBĚTOVALI ŽIVOT
TITO ČLENOVÉ SOKOLA VE VAL. MEZIŘÍČÍ

PADL V BOJI:
IVAN KOLAŘÍK

POPRAVENI BYLI:
JAROSLAV DOČKÁLEK
VĚRA DVOŘÁKOVÁ
BOHUMÍR HRUŠÁK
MILADA HRUŠÁKOVÁ
EDUARD JECELÍN
JOSEF KOLAŘÍK
JOSEFA KOLAŘÍKOVÁ
JITŘENKA MACHAŇOVÁ
FRANTIŠEK NEDBÁLEK
LEOPOLD NOVOTNÝ
EDUARD RUBINA
EMIL SEIGE
JOSEF SMÍLEK
BOHUSLAV ŠINDLER
DOBROSLAV TESAŘ

ZEMŘELI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
ALOIS BULÍČEK
JAROMÍR ČERNÝ
MIROSLAV DĚDEK
Dr. MIROSLAV DERKA
MARIE DOBŠOVÁ
LEOPOLD FOREITEK
JINDŘICH GRATZ
FRANTIŠEK HEYDUK
VLADIMÍR JANHUBA
ALICE KNÖPFEL. MACHROVÁ
LADISLAV KORYČANSKÝ
BOHUMIL KUPKA
JAROSLAV PODZEMNÝ
OLGA KIŠOVÁ
KAREL BRODSKÝ - LEHKÝ
ANTONÍN LIEBIGER
FRANTIŠEK MIČKA
Dr. VLADIMÍR PACL
Dr. KVĚTOSLAV RŮŽIČKA
JAN SEKERKA
MIROSLAV STŘÍTEŽSKÝ
JAN ŠRUBAŘ
JOSEF VÝROSTEK
ARNOŠT ŽÍDEK
JAROSLAV RÝPAR

Z BÝVALÝCH ČLENŮ BYLI POPRAVENI
ANEB ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
KAREL JAROŠ J.U.Dr.
Dr. JIŘÍ KOLAŘÍK
Dr. MARIE NEČASOVÁ - POLIBOVÁ
ZDENĚK NACHMILER
JOSEF NOVOTNÝ
FRANTIŠEK PORUBA
FRANTIŠEK SEDLÁČEK
Dr. BOHUŠ SVĚRÁK
HYNEK BUBLÍK

V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH STRÁDALO
110 ČLENŮ CELKEM 126 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01293
Pomník přidal: Lenka Šimčíková