Hranice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Miroslav Hudeček, 09.02.2013
Umístění: Hranice, vpravo od vstupních dveří kostela
Nápis:
Allen im Weltkriege 1914-1918
gebliebenen Jungmannen der Kirchfahrt
Rossbach geweiht in besonderen treuen
Gedenken der lieben Bundesbrüder:

Blank Ernst
Böhm Otto
Breitenfelder Franz
Frank Gustav
Geier Gustav
Häupel Johann
Hollerung Eduard
Hollerung Johann
Knöckel Franz
Kopp Max
Mehnert Erwin
Möckel Lorenz
Müller Max
Ritter Ernst
Stöss Rudolf
Vogel Erwin
Zapf Hermann
Zapf Reinhold

Gew: Jungmannschaft "Ostmark" Rossbach.
Als a.ord.Mitgl.sind gefallen: Hendel Adolf, Schmidt Otto.
Poznámka:

věnováno padlým členům spolku "Ostmark" Rossbach
Rossbach - Hranice


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4101-34162
Souřadnice: N50°18'16.10'' E12°10'37.41''
Pomník přidal: Miroslav Hudeček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Gerhard Schmidt-Grillmeier, archiv
Umístění: Hranice, vlevo od kostela před hřbitovní zdí
Nápis:
1914
Blank Karl
Bohner Karl
Dietrich Josef
Dunger Otto
Ficker Georg
Fritsch Karl
Günther Albin
Heppert Christ.
Hendel Gustav
Hundhammer Adolf
Hundhammer Ernst
Künzel Ernst Herm.
Künzel Bernhardt
Künzel Ernst
Lang Rich. Joh.
Martin Max Willi
März Robert
Monhert Adolf
Naupert Albrecht
Ott Wenzel
Penzel Gustav
Rei Louis
Riedel Hermann
Tippmann Wofgang
Voit Otto
Voit Reinhold
Wettengel Paul Kurt
Woldert Alois
Zapf Gustav
Zapf Friedr. Erw.
Zapf Reinhold
Zapf Adolf Joh.
Zeitler Otto Christ.

1915
Adler Eduard
Biedermann Otto
Blank Ernst
Bloss Ernst Otto
Böhm Otto
Böhm Rudolf
Brenner Robert
Fuchs Alois Otto
Geipel Albin
Gläfsel Gustav
Grüner Edwin Lor.
Grüner Otto
Gräfer Adolf
Häckel Willi
Häupel Johann
Häckel Emil
Hendel Gustav
Heinrich Reinhold
Hofmann Christof
Hofmann Erwin
Hofmann Max
Häckel Hermann
Heinze Richard
Hohberger Nikol.
Hollerung Edward
Jäckel Richard
Keller Reinhold
Knöckel Heinrich
Knöckel Robert
Korndörfer Max
Käppel Max Herm.
Köhler Robert
Ludwig Christian
Ludwig Adolf
Ludwig Hermann
Ludwig Gustav
Ludwig August
Martin Kurt Erich
März Johann
Moll Anton
Morawetz Max
Möckel Otto
Müller Ernst
Müller Max
Müller Ernst Adam
Müller Richard
Rank Ostkar
Reinfeld Gust. Ad.
Rei Otto
Rei Eduard
Rei Richard
Ritter Ernst
Richter Erwin
Riedel Max
Rossbach Gustav
Söllner Paul Kurt
Stöhr Wenzel
Schmutzler Max Kurt
Schumann Karl
Schwab Hermann
Schwab Herm. Christ.
Tippmann Oswald
Thomas Joh. Aug.
Uebel Erwin
Vogel Robert
Voit Albin
Voit Hermann
Walter Hermann
Wolf Reinhard
Wollner Max
Zapf Hermann
Zapf Robert
Zapf Christian
Zeitler Karl Albert
Zeitler Karl Rud.
Zschörp Ernst

1916
Badmüller Gustav
Befenreuther Christian
Befenreuther Gustav
Bieber Walter Fritz
Brenner Gustav
Dietrich August
Egelkraut Max
Frank Gustrav
Günther Johann
Geier Gustav
Häckel Richard
Hilf Arno
Hohberger Andreas
Hofmann Adam
Jäckel Rusdolf
Jäckel Reinhold
Künzel Karl
Künzel Hermann
Künzel Herm. Friedr.
Martin Albrecht
Martin Reinhold
Mehnert Ernst
Müller Erhard
Reinfeld Karl
Rei Otto
Ritter Rudolf
Rohleder Gustav
Rogler Gustav
Rossbach Reinhold
Ruderisch Gustav
Seidel Christian
Wallner Karl
Wurlitzer Hugo
Wunderlich Theodor
Wunderlich Ernst
Zeitler Franz

1917
Badmüller Rudolf
Beck Gustav
Beck Richard Otto
Breitenfelder Franz
Damisch Rudolf
Götz Hermann
Hetz Otto
Hofmann Max
Hüttner Rudolf
Jahreis Karl
Jäckel Ernst
Knöckel Franz
Korndörfer Reinhold
Krauss Walter
Künzel Eduard
Lederer Christian
Ludwig Hermann
Ludwig Emil
Martin Eduard
Martin Johann
Mehnert Erwin
Möckel Lorenz
Müller Hermann
Müller Artur
Oelschlegel Emil
Pöpperl Artur
Pscherer Johann
Rei Walter
Reinel Richard
Ritter Max
Riedel Hermann
Sonntag Herm. Erich
Söllner Max. Joh.
Stöss Rudolf
Strobel Albert
Schwab Fritz
Vogel Erwin
Wagner Hugo
Zapf August

1918
Egelkraut Adam
Grüner Hermann
Hartbauer Richard
Hendel Adolf
Hendel Karl Albert
Hollerung Johann
Kopp Max
Korndörfer Johann
Mayerl Hans
Müller Lorenz
Müller Adolf
Papperl Rudolf
Rank Gustav
Singer Hermann
Schlegel Rudolf
Schmidt Otto
Voit Ernst
Wunderlich Georg
Zapf Gustav Joh.

Den Heldener Heimat in ewiger Dankbarkeit

Errichtet
1928
Poznámka:

Rossbach - Hranice


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4101-10092
Souřadnice: N50°18'17.66'' E12°10'37.27''
Pomník přidal: Miroslav Hudeček

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Hudeček, 09.02.2013
Umístění: Hranice, náměstí před městským úřadem
Nápis:
levá část:
NOT FAR FROM HERE FIRST UNITS
OF THE 3.rd U.S. ARMY
CROSSED THE CZECHOSLOVAK BORDER
ON 18.4.1945

NEDALEKO ODTUD
JEDNOTKY 3.AMERICK0 ARMÁDY
PŘEKROČILY JAKO PRVNÍ 18.4.1945
ČESKOSLOVENSK0 HRANICE

pravá část:
TO THE MEMORY OF RAF PILOTS
WHO DEAD NEAR BY THE TOWN
ON 5.3.1945
HONOUR OF THEIR MEMORY

NA PAMÁTKU PILOTŮ RAF,
KTEŘÍ ZAHYNULI NEDALEKO MĚSTA
5.3.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Pravá část je odkaz na místo dopadu (okraj Farského lesa), kde dopadl sestřelený bombardér AVRO LANCASTER B.MK.I (PB872) s kódovým označení P4-X patřící 153. bombardovací squadroně R.A.F. při návratu z bombardování Saské Kamenice (Chemnitz) 5.3.1945.
Na místě dopadu je také pomník - CZE-4101-37576


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4101-10089
Souřadnice: N50°18'16.37'' E12°10'33.26''
Pomník přidal: Miroslav Hudeček