Praha 3

Pomník Winston Churchill

Autor: Vladimír Štrupl, 31.08.2007
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchila
Nápis:
CHURCHILL

Nápis na desce na podstavci:
IVOR ROBERTS-JONES (1916-1996)
ODLITEK SOCHY BRITSKÉHO STÁTNÍKA SIRA WINSTONA CHURCHILLA (1874-1965), JEJÍŽ ORIGINÁL JE UMÍSTĚN NA PARLAMENTNÍM NÁMĚSTÍ V LONDÝNĚ, DAL ZHOTOVIT V ROCE 1999 VE SLÉVÁRNÁCH M. S. MERIDIAN FOUNDRY NADAČNÍ FOND SPOLEK PRO POSTAVENÍ POMNÍKU WINSTONA CHURCHILLA, ZŘÍZENÝ OBVODNÍM ZASTUPITELSTVEM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 3.
POTŘEBNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY BYLY SHROMÁŽDĚNY V PRŮBĚHU TŘÍ LET OD DONÁTORŮ Z OKRUHU VÝZNAMNÝCH PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ MNOHA FYZICKÝCH OSOB; NADAČNÍ FOND DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ SE, BYŤ MINIMÁLNÍ ČÁSTKOU, NA REALIZACI ZÁMĚRU PODÍLELI.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TĚMTO PARTNERŮM PROJEKTU:
KOMERČNÍ BANKA, A.S. GENERÁLNÍ PARTNER
ČESKÝ TELECOM, A.S. HLAVNÍ PARTNER
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
AUTO JAROV, S.R.O.
ČESKÁ A SLOVENSKÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA – INTRANS, A.S.
PAVEL HURDA
INŽENÝRSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRAHA, A.S.
Poznámka:

Bronzová, 3,5 vysoká socha váží 1,5 tuny, je holdem britskému premiérovi, který ve značné míře ovlivnil události 20. století a který je symbolem nesmlouvavého boje za demokracii. Odhalena k 10. výročí pádu totalitního režimu u nás 17. listopadu 1999 za účasti Margaret Thatcherové, bývalé britské premiérky. Ta se již předtím, v r. 1990 zúčastnila slavnostního přejmenování nám. Antonína Zápotockého na nám. Winstona Churchilla.
(Zdroj: www.pis.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'04.55'' E14°26'28.30''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchila 1800/2, Dům odborů, uvnitř v budově
Nápis:
V LETECH 1939-1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU REPUBLIKY
TITO ZAMĚSTNANCI
VŠEOBECNÉHO PENSIJNÍHO ÚSTAVU V PRAZE.

VÁCLAV BEJLEK, EDUARD BERNÁŠEK, VALERIE DEUTSCHOVÁ, MUDR. ARNOŠT ECKŠTEIN, VÁCLAV FIALA,JOSEF HRUBAN, ZDENĚK KOLÁŘ, HANA SPITZOVÁ, RNDR. JAROSLAV STRÁNSKÝ, JAROSLAV SUCHÁNEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'04.34'' E14°26'33.46'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Antonín Kamenický

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchila 1938/4
Nápis:
DR. ANTONÍN KAMENICKÝ, N
AROZEN 29. ČERVENCE 1899,
ČLEN KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA,
VYNIKAJÍCÍ MARXISTICKÝ EKONOM,
UMUČEN NACISTY 21. BŘEZNA 1942
V MAUTHAUSENU.

POD JMÉNEM JAN ULRYCH
VÝZNAMNÝM DÍLEM
ZÁKLADY MARXISTICKÉ EKONOMIE
PŘISPĚL K ROZVOJI POKROKOVÉ ČESKÉ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VĚDY.
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pocházel z rodiny řídícího učitele obecné školy v Sechmenicích u Opočna, v níž se 29. července 1899 narodil. Vystudoval obchodní akademii, při zaměstnání bankovního úředníka absolvoval gymnázium, studium a doktorát práv a naučil se německy, anglicky, francouzsky a rusky. Důvěrná znalost bankovního světa ho přivedla k napsání průkopnické knihy „Základy marxistické ekonomie“, kterou vydal v roce 1937 pod pseudonymem Jan Ulrych. Vlastenec a komunista a člověk neobvyklého nadání a vzdělání s čistým charakterem byl za aktivní odbojovou činnost umučen v Mauthausenu 21. března 1942.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'03.4'' E14°26'27.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl