Praha 3

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 101/1271, Žižkov
Nápis:
ZDE PADLI V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
JAROSLAV KOUBEK
JOSEF SPALO
KAREL KOCANDA
ČEST JEJICH PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20834
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Pavel Knap

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 114/1743, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. V. 1945
PAVEL KNAP
ČEST JEHO PAMÁTCE .

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20850
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Marie Šturmová

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 128/1715, Žižkov
Nápis:
MARIE ŠTURMOVÁ
PORODNÍ ASISTENTKA
* 10. 5. 1888 DNE 7. 5. 1945
BYLA ZASTŘELENA
ČEST JEJÍ PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 129/1853, Žižkov
Nápis:
DNE 7. KVĚTNA 1945 BYLI Z TOHOTO DOMU VYVEDENI A ZÁKEŘNĚ ZASTŘELENI
NĚMECKÝMI VRAHY
KAREL KMOCH, HOLIČ * 20. I. 1913,
ŠTĚPÁN HANZAL, MISTR MALÍŘSKÝ *26. XII. 1908,
FRANT. HORÁLEK, TOVÁRNÍ MISTR * 3. II. 1907,
FRANT. KUDLÁČEK, PRŮVODČÍ EL. DRAH *7. X. 1897,
LUDVÍK FRONĚK, * 27. XI. 1875
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE ,
NEBOŤ UMŘELI PRO VLAST.
Poznámka:

Uvedeni v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:

Karel Kmoch, nar. 20.1.1915, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, padl v Praze XI u domu č. p. 1603

František Horálek, bydliště: Praha XI, Poděbradova č. p. 853, padl na Pražačce

Štěpán Hanzal, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, ubit v Brněnské ulici na Žižkově

František Kudláček, bydliště: Praha XI, Poděbradova č. p. 1853, padl v Praze XI u domu č. p. 1603

Ludvík Froněk, obchodník, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, padl na Žižkově


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Bohumil Kožíšek

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 130/702, Žižkov
Nápis:
BOHUMIL KOŽÍŠEK
* 17. I. 1894
PADL ZA REVOLUČNÍCH BOJŮ
V PRAZE XI, DNE 7. 5. 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38308
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Franišek Vítěz

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 140/601, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. 5. 1945
FRANTIŠEK VÍTĚZ
ČEST JEHO PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20851
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 142/1603, Žižkov
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH BYLI PŘI KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
PRAŽSKÉHO LIDU ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ ZLATÉ MATIČKY PRAHY
ODLOUČENI OD SVÝCH DRAHÝCH A ZÁKEŘNĚ POSTŘÍLENI
NACISTICKÝMI VRAHY BEZBRANÍ NAŠI SPOLUOBČANÉ .
ZACHOVEJTE TĚMTO I VŠEM KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ VLASTI VĚČNOU A NEHYNOUCÍ PAMÁTKU .

PRAHA V KVĚTNU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Antonín Litera

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 172/1736, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL DNE 6. V. 1945
ANT. LITERA
ZE ZÁBĚHLIC
VE VĚKU 27. ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20866
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska František Sys

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2016
Umístění: Praha 3, Koněvova 2894/37, Rezidence Vítkov
Nápis:
ZDE 7.V.1945 PADL ZA VLAST
FRANTIŠEK SYS
LEGIONÁŘ
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

- původní dům byl zbořen, deska na čas odstraněna
- v roce 2016 vrácena developerem zpět na své místo
- další foto v příloze - vzhled původní desky

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015):

František Sýs (Sys, Süss, Süs), nar. 23.12.1891, bydliště: Praha XI, Žižkovo nám. 290, padl v květnu 1945 v Praze


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20827
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František a Marie Slavíkovi

Autor: Josef Kareš, 23.05.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 1884/169
Nápis:
FRANTIŠEK SLAVÍK
MANŽELKA MARIE
ČLEN ODBOJOVÉ SKUPINY
"KAPITÁN NEMO"
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1914 - 1918
NAROZEN 17/ VII.1892
POPRAVEN 30/VI.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38304
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš