Praha 2

Kenotaf opat Arnošt Vykoukal

Autor: Ivo Šťastný, 13.07.2005
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM: RMI ET AMPLMI
D. ERNESTI VYKOUKAL
B.M.V.DE EMAUS
OBIIT IN DACHAU 9.IX.1942
VBIDEMOVE SEPULTUS
AET.A.63.PROF.A.41.SAC.A.35
DIGNITATIS ABBATIALIS.A.17
Poznámka:

Emauský opat Arnošt Vykoukal zahynul v Dachau, píše o něm ve svých pamětech „Dvanáct zastavení“ břevnovský opat Anastáz Opasek.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Milada Horáková

Autor: Ivo Šťastný, 13.07.2005
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov
Nápis:
Milada Horáková
27. 6. 1950 popravena a nepohřbena …

Obětem a odpůrcům
totalitnách režimů
1939 1945 1948 – 1989

Vrátili se z exilu:
Petr Zenkl s chotí Pavlou
Vladimír Krajina s chotí Jarmilou
Růžena Palantová
Franta Klátil

PAMÁTNÍK NAVRHL SOCHAŘ K. HOŘÍNEK
PAMÁTNÍK ZHOTOVILA FA. T. HOŘÍNEK
BUSTA OD AKADEMICKÉ SOCHAŘKY J. LUKEŠOVÉ
PAMÁTNÍK ZHOTOVEN Z DOBROVOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
DOBROVOLNÝCH DÁRCŮ
ČLENŮ KLUBU Milady HORÁKOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'52.54'' E14°25'3.73''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Kenotaf Jan a Jan Kordíkovi

Autor: Ivo Šťastný, 13.07.2005
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov
Nápis:
Obětem druhé světové války
Památce popravených politic. vězňů
syn student Jan Kordík
* 22. XI. 1921 popraven 31. VIII. 1943

a jeho otec Jan Kordík
* 6. X. 1894 popraven 2. V. 1945
kteří statečně bojovali
za uskutečnění všelidských ideálů

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'52.96'' E14°25'7.47''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Karel a Karel Rón

Autor: Ivo Šťastný, 13.07.2005
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov
Nápis:
R. N. C. Karel Rón
nar. 13. 6. 1914,
popraven v Mnichově 31. 8. 1943

otec Karel Rón
padl u Krupaně na Srbsku 1914

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'52.96'' E14°25'7.47''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Jaroslav Kos

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 30.05.2012
Umístění: Praha 2, Štulcova, Vyšehradský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
Dr. JAROSLAV KOSE
*29.VIII.1897 +POPRAVEN 3.VII. 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Kenotaf Matěj Bakule

Autor: Vladimír Štrupl, 14.10.2018
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřb. Vyšehrad
Nápis:
MATĚJ BAKULE
IN MEMORIAM
MALÁ PEVNOST TEREZÍN 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Josef Čapek

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
ZDE BY ODPOČÍVAL
JOSEF ČAPEK
malíř a básník
18 23/3 87 + HROB V DÁLI 19 /4 45
Poznámka:

Narozen 23.3.1887 v Hronově, + v dubnu 1945 v koncentr. táboře Bergen-Belsen. Český malíř, grafik, knižní ilustrátor a spisovatel. Byl starším bratrem spisovatele Karla Čapka (1890-1938).
1. září 1939 byl v Želivě u Humpolce zatčen gestapem a uvězněn. 9. září byl spolu s dalšími vězni převezen do koncentračního tábora Dachau u Mnichova a odtud 26. září do Buchenwaldu, kde byl vězněn dva a půl roku. Od roku 1941 byl přidělen do malířské a písmomalířské dílny, kde maloval rodokmeny členů SS. Tato činnost byla přidělena i dalším malířům, např. Emilu Fillovi.
26. června 1942 byl převezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde znovu pracoval v malířské dílně. Tajně překládal anglickou, španělskou a norskou poezii. V prosinci 1942 vytvořil svou první rozsáhlou báseň Za bratrem Karlem a také kreslil drobné črty tužkou. V následujícím roce v psaní poezie pokračoval, jeho básně kolovaly mezi spoluvězni v opisech. 25. února 1945 byl převezen do koncentračního tábora v Bergen-Belsenu, kde následně vypukla tyfová epidemie. Jeho tělo nedokázalo skvrnitý tyfus porazit. Podle některých svědectví byl ještě 13. dubna 1945 naživu. Podle všech náznaků však zemřel krátce před osvobozením tábora. Během června 1945 doprovázel Rudolf Margolius Jarmilu Čapkovou do Bergen-Belsenu hledat bezvýsledně Josefa Čapka.Datum jeho smrti ani jeho skutečný hrob neznáme, jeho symbolický hrob se nachází na Vyšehradském hřbitově v Praze.
Vzhledem k tomu, že se tělesné pozůstatky Josefa Čapka nikdy nenašly, probíhalo řízení o prohlášení za mrtvého, na jehož konci bylo roku 1948 stanoveno úřední datum úmrtí na 30. dubna 1947.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Přemysl a Jaromír Šámal

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
DR. PŘEMYSL ŠÁMAL
NAROZEN 4.X.1867 V PRAZE
UMUČEN 9.III.1941 V BERLÍNĚ

JAROMÍR ŠÁMAL *19 12./VII. 00 POPRAVEN 19 5./VI. 42
Poznámka:

Přemysl Šámal byl český a poté čs. politik, účastník protirakouského a protinacistického odboje, kancléř prezidenta T. G. Masaryka, E. Beneše a krátký čas i E. Háchy.
Po absolvování Právnické fakulty UK pracoval jako advokát, zároveň působil např. v Muzeu Království českého nebo v Matici české. Také byl aktivním členem České strany pokrokové (realistické), od roku 1914 stál v jejím čele.
Na začátku 1. sv. války byl jedním ze zakladatelů a organizátorů odbojové organizace Maffie. Po emigraci E. Beneše stál v jejím čele a měl velkou zásluhu na tom že nebyla nikdy odhalena, byl dobrým koordinátorem konspiračních sítí.
Od února 1918 podporoval Českou státoprávní demokracii, do níž převedl velkou část bývalých realistů. V říjnu 1918 se zúčastnil jednání českých politiků s E. Benešem v Ženevě, během pražských události 28. října tak nebyl přítomen v tuzemsku.
Po vzniku samostatného Československa se stal pražským starostou.Od roku 1918 byl také poslancem Revolučního národního shromáždění za Českou státoprávní demokracii, respektive z ní vzniklou Československou národní demokracii. Mandátu se vzdal na 72. schůzi v září 1919.
V roce 1919 se stal přednostou Kanceláře prezidenta republiky, kterým byl až do prosince 1938. Kvůli této funkci se vzdal funkce pražského starosty..
Po začátku 2. sv. války stál v čele odbojové organizace Politické ústředí, seskupující politiky z různých stran. Měl krycí jméno Oráč. 27. ledna 1940 byl ve svém bytě v pražské Karmelitské ulici 14 zatčen gestapem za své protinacistické postoje. Byl čtyři měsíce vyslýchán a poté uvězněn v berlínské věznici Alt-Moabit. Odtud byl na vysokou kauci propuštěn do soukromé nemocnice v Berlíně, ve které krátce poté zemřel.
In memoriam byl v roce 1992 vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.
Syn z prvního manželství Jaromír Šámal (profesor entomologie) byl zastřelen v době Heydrichiády. Jeho manželka byla poslána do koncentračního tábora Osvětim. Dvě vnoučata Přemysla Šámala byla dána na převýchovu v německých rodinách.
(zdroj: Wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Vladimír Werner

Autor: Vladimír Štrupl, 28.09.2015
Umístění: Praha 2, Štulcova, hřbitov Vyšehrad
Nápis:
VLADIMÍR WERNER
ABITURIENT GYMNASIA,
T. Č. JEDNOROČ. DOBROVOLNÍK,
DESÁTNÍK,
NAR. 17.V.1897,
PADL V HALIČI U HODOVA
DNE 20. SRPNA 1916

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Václav Janovský

Autor: Vladimír Jouda, 15.02.2019
Umístění: Praha 2, Štulcova, hrob 7-82
Nápis:
NA PAMĚŤ:
VÁCLAV JANOVSKÝ
PRAPORČÍK C.K. 22 PĚŠ. PLUKU ZEM. OBRANY
PADL 30. SRPNA 1914. V BITVĚ U BOLZCEWZCE
V HALIČI, JSA 19 ½ ROKU STÁR.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl