Tuř

Pomník Josef Šimek

Autor: Adam Vykydal, 14.08.2011
Umístění: Tuř, za obcí na křižovatce směr Kacákova Lhota
Nápis:
PAMÁTCE KAPITÁNA
JOSEFA ŠIMKA
VELITELE PARTYZÁNSKÉHO ODDÍLU, KTERÝ PADL ZA VLAST DNE 9.V.1945 A BYL JEŠTĚ NA TOMTO MÍSTĚ NACISTICKÝMI VRAHY UPÁLEN.
VĚNUJE OBEC TUŘ.
Poznámka:

Dne 7. 5. 1945 v Milíčevsi pod velením vrch. strážm. Františka Charváta bylo zajato a odzbrojeno 25 německých vojáků. Dne 8. 5. 1945 o 22. hodině obdržel šstrážm. Miroslav Šilhán rozkaz vyslat do Jičína dvě čety a předal jej npor. Šimkovi a por. Schlikovi. Při průjezdu obcí Popovice narazila četa npor. Šimka na kolonu jednotky SS, která zde byla nucena zastavit, jelikož některá jejich vozidla měla poškozené pneumatiky od tzv. ježků. Nákladní vozidlo Milíčevské čety bylo obstoupeno cca 80 Němci a npor. Šimek byl po vystoupení, z bezprostřední blízkosti, asi 6 ranami z automatu zastřelen. Josef Hofrichtr, Josef Tichý a Antonín Žitný byl postaveni ke zdi, mučeni a očekávali, že budou zastřeleni rovněž. Asi po třech hodinách byl npor. Šimek vhozen na auto vezoucí munici, jež bylo taženo jiným nákladním vozidlem, zajatí povstalci naloženi rovněž a kolona pokračovala na obec Tuř. Před obcí nezvládl vpředu jedoucí nákladní vůz zatáčku a oba automobily se srazily. Vozidlo s municí bylo již dále nepojízdné a bylo i s tělem padlého npor. Šimka polito benzínem a zapáleno, následkem čehož explodovaly granáty, střelivo a pancéřové pěsti. Zajatí povstalci byli posléze propuštěni v lese za Butovsí. (zdroj příloha časopisu Policista č. 2/2011, autor por. Bc. Josef KRACÍK, ÚO Jičín, SKPV OOK, na webu MVCR http://www.mvcr.cz/soubor/polda2-2011-prilohamens-pdf.aspx)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26395
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Michal Pták

Pamětní deska Jan Hlaváček

Autor: Adam Vykydal, 14.08.2011
Umístění: Tuř, budova obecního úřadu
Nápis:
PAMÁTCE BRATRA
JANA HLAVÁČKA
LESNÍHO HAJNÉHO NAR. 19.7.1876, KTERÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA SVOBODU VLASTI 28.4.1945.
VĚNUJE S.N.R. MILÍČEVES
Poznámka:

text je špatně čitelný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal