Turov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jana Černínová, 07.04.2012
Umístění: Turov, náves
Nápis:
OBĚTEM
FAŠISMU
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-33274
Souřadnice: N49°59'20.7'' E15°59'44.5''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jana Černínová, 07.04.2012
Umístění: Turov, na okraji obce u kolejí směrem na Uhersko
Nápis:
STANISLAV KACAFÍREK
19.4.1915

JOSEF PÝCHA
31.12.1902

PADLI 5.5.1945
Poznámka:

Občané uvedené na pomníku padli při ústupu německých vojsk. Byli zastřeleni na silnici směrem na Chroustovice. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Po silnici, která vede podél trati chodí lidé přijíždějící do stanice Uhersko vlakem. Trať byla tehdy obrostlá vysokými topoly a jasany a koleje byly zastavěné odstavenými vagony,zřejmě nakradeného zboží, které hlídalo vojsko - prý Maďaři. Lidi šli z práce od vlaku a v místech, kde je pomníček do nich vojáci začali bez příčiny střílet.Pan Pýcha byl na místě mrtvý, Standu ranili do břicha a ten spadl do příkopy, ale hýbal se. Jeden voják seskočil z náspu a přišel až k němu a několikrát ho znova střelil. Domů ho přinesli raněného a protože do vesnice zrovna přijelo auto a přivezlo chleba poslali ho do Pardubic do nemocnice tím autem. V nemocnici ještě nadiktoval svoje jméno a data, ale zemřel tam. Druhý den pekař přivezl peřiny, ve kterých ho vezl, celé prolité krví. Ty dny byly taky bombardované Pardubice a tak se doma mělo za to, že vykrvácel, možná se mu ani ošetření nedostalo. Tehdy šlo od vlaku 10 - 15 lidí, ale nikdo si nebyl vědom toho, že by zavdal příčinu ke střelbě. (zdroj: pí Šupíková)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-33275
Souřadnice: N49°59'21.1'' E16°0'18''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová
Doplnění informací: paní Šupíková