Litomyšl

Pomník Obětem holocaustu

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
1939 1945

PAMÁTCE UMUČENÝCH
ŽIDOVSKÝCH OBČANŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
V UPOMÍNKU BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU NÁRODA
V LETECH 1914 - 1918
A VŠEM OBRÁNCŮM
VOLNOSTI PŘESVĚDČENÍ
A LIDSKÝCH PRÁV.
Poznámka:

Autorem památníku je významný litomyšlský sochař Emil Kubíček. Je umístěn vedle bývalé márnice, oddíl XI. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-06862
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Kašpar

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
NADPORUČÍK HOSP. SL.
FRANTIŠEK
KAŠPAR
*20.11.1890 +30.10.1926

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Jan Strejček

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
MUDr.
JAN STREJČEK
GENER. ŠTÁBNÍ LÉKAŘ
1839 – 1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Michail Fedorovič Frolov

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jan Richtr, 07.05.2021
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
ПОЛКОВНИК
М. Ф.
ФРОЛОВ

ВОЕННЫЙ
ПРИКАЗНИК
УКРАИНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

КОМАНДИР
ПАРТИЗАНСКОГО
ОТРЯДА КАЗАК
ВСЕВЕЛИКОГО
ВОЙСКА ДОНСКОГО

В? УКРАИНЦИБ
ОТ ДОНЦОВ

+17/VII-1930.
Poznámka:

Na náhrobku je vytesán rovný tlapatý kříž, který byl symbolem užívaným na praporech černigovské a starodubské kozácké setniny a útvary černomořského kozáckého vojska. Pod křížem je malý znak Ukrajiny a znak Vsevelikogo vojska Donskogo (tj. Velikého vojska donského). Michail Fedorovič Frolov byl plukovník, esaul (kozácký důstojník), donský kozák ruského původu, emigrant. Účastník ukrajinské národní revoluce 1917-1920, velitel 42. Donského kozáckého pluku, bojovník proti bolševismu. Spoluorganizátor emigrantského kozáckého hnutí v Polsku (1920-1927) a v Československu (1927-1930); při pobytu v Československu byl uváděn též jako vojenský přidělenec Ukrajinské lidové republiky. Onemocněl tuberkulózou plic a poměrně mladý zemřel v litomyšlské nemocnici. Syn Fedora Karpoviče Frolova, profesora ruského emigrantského gymnázia v Moravské Třebové.
Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Na náhrobku je další jméno:
ing. Andrej Muravko, 1895–1970
Jedná se ukrajinského emigranta žijícího v Československu, od roku 1929 pak v Litomyšli, inženýra - geometra, který se zasloužil o osazení náhrobního kamene. Jeho ostatky jsou uloženy rovněž ve Frolovově hrobu.
(zdroj: https://www.litomysl.cz/soubor/1451836132759_lilie_2010_7.pdf)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-30011
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hroby vojáků Rudé armády

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE
1945

STAN. VLAD. INŽEJEVSKIJ, VASIL VERVIKEN, PETR VASIL ŽDANOV, NIKOLAJ ARSEJ, VLADIMIR SČERBIL, NEZNÁMÝ ZAJATEC, VLADIMIR NIKOL. FILITOV
Poznámka:

Památník obětem 2. světové války sestává z ohrazeného prostoru pískovcovými obrubníky, s jednotlivými hrobovými místy, opatřenými samostatným drobným pískovcovým náhrobníkem se jménem padlého a vlastního památníku, umístěného ve středové části, založeného na mohutném jehlancovém podstavci, opatřeného nápisem: 1945 a v horní části reliéfně provedeným nápisem: ČEST VAŠÍ PAMÁTCE a hrubě opracovaným šestistěnem, do kterého je vepsaná hladce provedená pěticípá hvězda, v jejíž středu je reliéf srpu a kladiva. Autorem je Ing. arch. Otakar Šouta (1907-1987). Zapsáno v seznamu st. kult. pam. pod č. 3122/1.
hrob 291/IX, Stan. Vlad. Inžejevskij, vojín, 14.5.1945, CZE-5307-07010
hrob 292/IX, Vasil Verviken, staršina, 9.3.1945, lazaret v gymnáziu v Litomyšli, CZE-5307-06936
hrob 294/IX, Nikolaj Arsej, vojín, 17.5.1945, Litomyšl, CZE-5307-06874
hrob 293/IX, Petr Vasiljevič Ždanov, staršina, +11.5.1945, Litomyšl, CZE-5307-06742
hrob 295/IX, Vladimir Sčerbil, vojín, 29.7.1945, nemocnice Litomyšl, CZE-5307-07033
hrob 297/IX, Vladimir Nikol. Filitov, vojín, 8.6.1945, Litomyšl, CZE-5307-06853
hrob 296/IX, do tohoto hrobu byly dány tělesné pozůstatky neznámého zajatce (zemřel v Nedošíně) z hrobu 85/IX, pohřbeného 16. února 1945, CZE-5307-06987
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Oldřich Chleboun

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
OLDŘICH CHLEBOUN
POR. V ZAL. INTER. UČ. VV
*1902 +1949

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Gustav Tichý

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
GUSTAV TICHÝ PLK. V.V. 1886 – 1958
Poznámka:

Tichý Gustav, nar. 28.7.1886, Litomyšl. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako kadet aspirant. Zajat 28.7.1916. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 1.12.1916, Borispol. Zařazen 19.8.1917 jako podporučík k 10. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 10.8.1920 jako poručík a pokračoval službou v ČSA. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
přes 100 vojínů
raněných roku 1866
v bitvě u Hradce Králové.
Poznámka:

Památník obětem bitvy r. 1866 u Hradce Králové je blízko vsypové loučky na hřbitově u kostela sv. Anny. Architektura náhrobku je složena z kvádrové hmoty podstavce, na který přes drobně vystupující římsičku navazuje jehlancová hmota památníku, opatřená ve středové části reliéfní výzdobou s vojenskými znaky a pod ním osazenou deskou s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ PŘES 100 VOJÍNŮ RANĚNÝCH ROKU 1866 V BITVĚ U HRADCE KRÁLOVÉ. Zapsáno v seznamu st. kult. pam. pod č. 3122/1; hrob č. X/201 A. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-06929
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Kubec

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
VÁCLAV
KUBEC
VOJENSKÝ LETEC
SPISOVATEL
*19.9.1907 +14.6.1989

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5307-41236
Pomník přidal: Jaroslav Šváb