Pastviny

Pomník František Vacula

Autor: Jiří Pecher, 01.08.2006
Umístění: Pastviny, v areálu bývalé 3. roty PS, cca 8 metrů vlevo za hlavní vjezdovou branou
Nápis:
Svob. VACULA
Padl v boji s nepřítelem
* 4.8.1934
+ 10.4.1956.
Poznámka:

František Vacula pocházel z Bezuchova, okres Přerov, narodil se v roce 1934 a byl vyučeným strojním zámečníkem. V listopadu roku 1954 nastoupil základní vojenskou službu u 5. pohraniční brigády Cheb a po výcviku sloužil u její 3. roty prvního praporu. V roce 1956 byl povýšen na svobodníka a byl vysílán na hlídky jako její velitel.

Jako druhý člen hlídky s ním byl obvykle, vysílán vojín Miloslav Chalupník, narozený v roce 1935 v Podešíně, okres Žďár nad Sázavou, vyučený zedník. Oba vojáci byli považování za kádrově ideální pohraničníky.

Na poslední osudnou hlídku byli oba vysláni 10. dubna 1956. Měli za úkol dojít k zátarasu, projít jím vraty do vnějšího úseku a hlídkovat na vnější straně zátarasu. V určenou dobu se měli vrátit k vratům, opět je odemknout a setkat se tu se střídající hlídkou. Té měl Vacula předat klíče a vrátit se spolu s Chalupníkem na rotu. Za zátarasem měli být od 9 do 13 hodin.

Ještě v 11 hodin se Chalupník spojil telefonem s dozorčím roty a nic nenaznačovalo, že dojde k mimořádné situaci. Tak byla jako obvykle vyslána další hlídka, která je měla vystřídat, avšak u vrat zátarasu v určenou hodinu čekala marně. Po chvíli čekání oba členové další hlídky přelezli zátaras (vyznali se) s tím, že kamarádům půjdou naproti. Ovšem po chvíli zahlédli ležící postavu, ve které pak poznali svobodníka Vaculu, který už nejevil známky života. Tělo leželo pouhých 12 metrů od státní hranice.

Povolali proto posilu z roty, která se záhy dostavila. Členové hlídky mezitím hledali vojína Chalupníka a podle stop bylo zřejmé, že zamířil na německou stranu hranice. Smrt svobodníka Vaculy se začala vyšetřovat jako vražda zběhem jak českou stranou, tak i německou Grenzpolizei, které česká strana předala důkazní materiál.

Pitva těla svobodníka Františka Vaculy prokázala, že byl zastřelen ze samonabíjecí pušky vzor 52, československou municí a nikoliv ze své pušky. Střelec pálil z blízkosti do zad, střela prošla páteří i srdcem a Vacula musel být okamžitě mrtev.

Na rozdíl od jiných případů je pozoruhodné, že západoněmecká justice se tentokrát chovala nekompromisně. Chalupník byl obžalován z vraždy a byl odsouzen k 10 letům vězení, což byla horní hranice trestní sazby. Podle západoněmeckých zákonů totiž spadal do kategorie mladistvých, jinak by trest mohl být vyšší.

Vrah byl údajně průběhem soudního řízení a rozsudkem překvapen, do poslední chvíle předpokládal za svůj čin spíše pochvalu. Prožil pak následující léta ve věznici v bavorském Ebrachu. Další jeho osudy nejsou známy.
Případ nebyl v Československu publikován, protože se jeho průběh vůbec nehodil komunistickým ideologům.

Zdroj: Ivo Pejčoch: Vojáci na železné oponě - 4. díl. Svět křídel, Cheb, 2012


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'30'' E12°09'01''
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Miroslav Hudeček, 09.02.2013
Umístění: Pastviny, na začátku obce po pravé straně silnice z Hranic
Nápis:
Zur ehrenden Erinnerung
an die Weltkriege 1914-1918
gebliebenen Friedersreuther.

1914
Sperl Oswald gef.i. Serb.
Richter Luis " Russl.
Dorn Max verm. Serb.
Hofmann Ernst " "
Hausmann Joh. gef. Serb.
Pompl Hubert verm, Russl.
1915
Müller Robert ver. Serb.
Müller Hugo gef. Karp.
Müller Johann " Ital.
Krippner Oswald " Russl.
Fuchs Ferdinand " Ital.
Martin Eduard " "
Wunderlich Adolf " Russl.
Fuchs Robert " "
Häupt Georg " "
Rank Oswald verm. "
Stöhs Emil gef. Ital.
Meiler Arnold gest. Serb.
1916
Hofmann Georg gef. Ital.
Richter Reinhold gest. Spit.
Müller Eduard gef.i. Ital.
Zöbilch Adolf " "
Baumann Georg gest. Serb.
Stöhs Felix " Ital.
Zäh Christof gest. Spit.
Ruderisch Emil " Alb.
Meier Max " Russl.
1917
Hofmann Rudolf gef. Ital.
Rogler Hubert " "
Pompl Georg " "
Jäckel Christian " "
Richter Karl " Frkr.
1918
Penzel Luis gest. Spit.
Penzel Wilhelm " "
Müller Robert " Frdsr.
Martin Oswald gef. Ital.
Mäckel Luis verm. "
Müller Oswin " Russl.
Biedermann Ernst " Ital.
Fuchs Johann gest. Spit.
Hofmann Franz " "

Errichtet 1929
Poznámka:

Serb. - Serbien
Russl. - Russland
Karp. - Karpathen
Ital. - Italien
Alb. - Albanien
Frkr.- Frankreich
Spit. - Spittal (nemocnice)
Frdsr. - Friedersreuth (Pastviny)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4101-10078
Souřadnice: N50°16'34.26'' E12°08'53.50''
Pomník přidal: Miroslav Hudeček