Bernartice

Pamětní deska Obětem 2. světové války a Janu Doubkovi

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 26.04.2018
Umístění: Bernartice, Týnská 68, u vstupních vrat
Nápis:
NA PAMÁTKU
STATEČNÝM BERNARTICKÝM OBČANŮM
ZA HRDINSTVÍ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
A POMOC ČESKOSLOVENSKÝM VÝSADKÁŘŮM
*23.6.1880 JAN DOUBEK +1.7.1942
*6.2.1881 MARIE DOUBKOVÁ +1.7.1942
*26.2.1906 KAREL DOUBEK +1.7.1942
*17.6.1918 ALOIS DOUBEK +1.7.1942
POPRAVENI V LUBECH U KLATOV

V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
plk. Ing. JAN DOUBEK
*2.2.1916 +4.6.1976
PŘÍSLUŠNÍK ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTEK
VE FRANCII A V ANGLII

Městys Bernartice 24.6.2016
Poznámka:

Rodiče a sourozenci Jana Doubka byli popraveni za podporu parašutistů z výsadkové skupiny Intransitive.
Doubek Jan: vojenskou základní službu vykonal u dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích, další dobrovolnou službu absolvoval u dělostřeleckého pluku v Košicích na Slovensku jako poručík dělostřelectva. V letech 1937 a 1938 byl frekventantem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě a následně byl odvelen do Jindřichova Hradce k dělostřeleckému pluku. Počátkem roku 1939 absolvoval aplikační kurs dělostřelectva v Hranicích. Po obsazení Československa v r. 1939 se Jan Doubek rozhodl aktivně se podílet na zahraničním odboji. V červnu překročil se svými dvěma kamarády (Rudolf Krzák, Rudolf Hrubec) ilegálně česko-polské hranice, za účelem vstupu do československé skupiny v polském Krakově. V červenci byl odeslán spolu s ostatními čs. vojáky lodí "Chrobrý" do Francie, kde byl převelen do cizinecké legie. V září byl odvelen k 1. pluku cizinecké legie v Sidi-Bel Abes v africkém Alžíru a následně ke 4. pluku Zuavů v Tunise. 19. května 1943 byl těžce zraněn střepinami granátu, které zasáhly prsa, břicho, dolní končetiny. Po rekonvalescenci se vráti k 1. československé samostatné obrněné brigádě v Anglii, kde sloužil jako velitel 1. baterie 1.dělostřeleckého pluku v hodnosti kapitána a štábního kapitána dělostřelectva až do konce války. Také se účastnil bojů u Dunkerque. 19.51945 se Jan Doubek vrátil do vlasti. Po návratu ze zahraniční armády byl v hodnosti majora odvelen jako velitel záložní důstojnické školy polního motorizovaného dělostřelectva do Havlíčkova Brodu a stal se také frekventantem Vysoké válečné školy v Praze. V letech 1947-1963 sloužil v různých velitelských funkcích v oblasti dělostřelectva a mimo jiné působil jako profesor na Vysokém vojenském učilišti v Praze a na Vojenské akademii A. Zápotockého v Brně. V r. 1963 byl přeložen do Prahy na Vojenskou katedru ČVUT, kde působil až do výslužby.
(zdroj: knihovnabernartice.estranky.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54935
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Arno Glaser

Kameny zmizelých - rodiny Weiglova a Mautnerova

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 92/3, v chodníku vlevo od vchodu do pobočky České pošty
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF WEIGL
NAR. 17.7.1879
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
Ing. VILÉM WEIGL
NAR. 18.9.1908
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF MAUTNER
NAR. 21.5.1904
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IRMA MAUTNEROVÁ
ROZ. WEIGLOVÁ
NAR. 1.3.1907
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PETR MAUTNER
NAR. 3.9.1941
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MARIE MAUTNEROVÁ
NAR. 18.6.1906
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JIŘÍ MAUTNER
NAR. 21.2.1930
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PAVEL MAUTNER
NAR. 23.3.1932
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
MATYLDA MAUTNEROVÁ
NAR. 3.11.1865
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
Poznámka:

Celá rodina byla do Ghetta Terezín deportována transportem Bz, vypraveným z Tábora. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni transportem Cq 20.1.1943 a transportem Dz 15.5.1944. Josef Mautner byl zavražděn 29.9.1944 v KT Schwarzheide. Marie Mautnerová je v databázi holocaust.cz uvedena s rokem narození 1908.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132059-rudolf-weigl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132071-vilem-weigl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108936-josef-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108924-irma-mautnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108996-petr-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108967-marie-mautnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108932-jiri-mautner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108989-pavel-mautner/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Souřadnice: N49°22'5.16'' E14°22'45.27''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Hoffmanova a Žofie Frischová

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 90, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
REGINA HOFFMANOVÁ
ROZ. FRISCHOVÁ
NAR. 15.7.1875
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF HOFFMAN
NAR. 28.3.1912
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
VÍTĚZSLAV HOFFMAN
NAR. 30.9.1913
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
LEOPOLD HOFFMAN
NAR. 17.4.1916
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ŽOFIE FRISCHOVÁ
NAR. 2.11.1872
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Rodina Hoffmanova a Žofie Frischová byli do Ghetta Terezín deportováni z Tábora transportem Bz. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni transportem Cq 20.1.1943.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94846-josef-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94915-vitezslav-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94864-leopold-hoffmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/87056-zofie-frischova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N49°22'4.7'' E14°22'46.08''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Rubínova

Autor: Jiří Padevět, 18.12.2021
Umístění: Bernartice, Týnská 65, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
BOHUMÍR RUBÍN
NAR. 6.6.1891
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HILDA RUBÍNOVÁ
NAR. 20.6.1895
DEPORTOVÁNA 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JOSEF RUBÍN
NAR. 23.11.1922
DEPORTOVÁN 12.11.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Rodina Rubínova byla do Ghetta Terezín deportována z Tábora transportem Bz. Do Auschwitz Birkenau byli deportováni 20.1.1943 transportem Cq.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119596-bohumir-rubin/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119596-bohumir-rubin/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/119628-josef-rubin/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°22'2.17'' E14°22'46.51''
Pomník přidal: Jiří Padevět