Modra

Dolná, Dukelská, Duklianska, Harmónia, Námestie Slobody, Národna, Partizánska, Sokolská, Štúrova, Zochova, nezařazeno

Hrob Vladimír Branislav Bodický

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, zadná časť
Nápis:
VLADIMÍR BRANISLAV
BODICKÝ
GENERÁL ČETNÍCTVA V.V.
*12.VII.1897 †21.VI.1967

Spi sladko v tej tichej noci keď prešiel deň i boj.
Do videnia pred Najvyšším.
Poznámka:

Vladimír Branislav Bodický (12.7.1897 Liptovský Mikuláš – 21.6.1967 Modra) plukovník žandárstva, veliteľ čsl. četníctva na Slovensku počas SNP. Na vojnu narukoval v auguste 1915. Od apríla 1916 do mája 1917 bol na fronte. Po vyhlásení ČSR vstúpil ako dobrovoľník do Slovenskej nár. gardy a podieľal sa na ochrane obyvateľstva pred maďarskými represáliami. Vo februári 1919 vstúpil do 1. pl. Slov. slobody, s ktorým sa zúčastnil bojov proti maďarským jednotkám. Zúčastnil sa aj bojov proti boľševickým vojskám Maďarskej republiky rád. Od roku 1922 ho pridelili k četníctvu. Od 1.5.1928 bol kpt. četníctva, od 28.12.1936 škpt. Od novembra 1943 pôsobil v Turč. Tepliciach, po vypuknutí SNP bol vel. čsl. četníctva na Slovensku. Po ústupe do hôr organizoval spravodajskú službu. Po vojne bol hl. veliteľom Národnej bezpečnosti, 1.9.1945 bol povýšený na generála. V januári 1951 bol zatknutý v rámci akcie „Monaco“ a bol obvinený zo špionáže a chystaného protištátneho puču. V inscenovanom politickom procese bol odsúdený na 25 rokov väzenia. Na slobodu sa dostal na základe amnestie prezidenta z 9.5.1960. Vyznamenania: Čsl. medaila Za zásluhy I. st., Čsl. voj. kríž 1939, Čsl. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'39.1'' E17°18'53.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Uhlárik

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pri ľavom múre
Nápis:
MILOŠ UHLÁRIK
Národovec
Demokrat
Odbojár
6.12.1902 – 25.10.1971
Poznámka:

Miloš Uhlárik (6.12.1902 Modra – 25.10.1971 Bratislava) sa počas prvej Slovenskej republiky zapojil do protifašistického odboja a po zatknutí ho v roku 1942 odsúdili na trest smrti, ktorý mu neskôr znížili na 12 rokov väzenia. Počas transportu do Mauthausenu prežil nálet amerického letectva pri Melku a prežil aj pobyt v koncentračnom tábore.
(zdroj: https://m.modra.sk/assets/File.ashxid_org=700032&id_dokumenty=1151 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'41.4'' E17°18'53.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Eduard Šebo

Autor: Ladislav Barabás, 31.07.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pravá, zadná časť
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU
PÁNU

EDUARD ŠEBO
13.X.1918 – 13.II.1965

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'39.2'' E17°18'51.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Kuchta

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
IVAN KUCHTA
*29.IV.1933 +17.IX.1955
TRAGICKY ZAHYNUL
V MICHALOVCIACH.
V ČEM SE NEJVÍC KOCHÁME,
TO MINE NEŽ SE NAZDÁME.
TRAN. 933. 1
„NEBO TAK NEZNÁ
ČLOVEK ČASU SVÉHO“
KAZ. 9. 12
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'41.5'' E17°18'52.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Pridala

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Modra, Dolná, cintorín
Nápis:
GENERÁLMAJOR LETECTVA IN M.
Ing. MICHAL PRIDALA
ZASLÚŽILÝ UČITEĽ
1916 – 1993
Poznámka:

genmjr. Michal Pridala (9.11.1916 Modra – 8.8.1993 Bratislava) príslušník 1. čsl. zmiešanej leteckej divízie, veliteľ Leteckej vojenskej akadémie Hradec Králové (1951-53), učiteľ Vojenskej technickej akadémie Brno (1953-58). Na prezenčnú službu nastúpil 1.10.1937, od 1.10.1942 učiteľ na Leteckej škole v Trenč. Biskupiciach, 29.8.-8.10.1944 príslušník čsl. armády na Slovensku, od 17.10.1944 príslušník čsl. jednotiek v ZSSR. 1.2.-15.3.1945 veliteľ záložných pilotov 1. čsl. zmiešanej leteckej divízie. Stal sa obeťou stalinských čistiek a pre „politickú nespoľahlivosť“ prepustený z armády.
Vyznamenania: Medaila voj. víť. kríža V. tr., Čsl. voj. medaila „Za zásluhy“ I. st., Rad SNP II. tr., Za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej vojne 1941-1945, Za zásluhy o obranu vlasti
(zdroj: https://forum.valka.cz/topic/view/119569/Pridala-Michal )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Aurel Styk

Autor: Ladislav Barabás, 16.02.2014
Umístění: Modra, Dolná, cintorín
Nápis:
AUREL STYK
SLOVENSKÝ NOVINÁR
1900 - 1977
Poznámka:

Aurel Styk (15.2.1900 Dolný Kubín – 4.5.1977 Bratislava) redaktor, novinár, publicista. V roku 1939 pre protifašistické zmýšľanie pozbavený redaktorskej činnosti a väznený v Ilave. Počas SNP sa zapojil do odboja ako novinár. Vyznamenania: Rad sv. Sávu, Čs. vojnový kríž 1939, Pamätná medaila k 50. výročiu vzniku ČSR
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob neznámeho nemeckého vojaka

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, vedľa kostola sv. Jána Krstiteľa
Nápis:
NEZNÁMY
NEMECKÝ VOJAK
+ jar 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ludwig von Michnay

Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pri východnom múre, hrob č. 11
Nápis:
Náhrobná tabuľa chýba
Poznámka:

Ludwig von Michnay (29.8.1842 Modra - 19.7.1908 Modra) slúžil v rakúsko-uhorskej armáde ako generálmajor jazdectva.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloslav Zemanec

Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, sektor D, chodník 12, hrob č. 12
Nápis:
Rodina Zemancová

Miloslav 1921 – 1995

Spomíname
Poznámka:

Miloslav Zemanec (7.7.1921 Modra – 3.3.1995 Modra) v júli 1943 slúžil ako príslušník protilietadlového delostrelectva slovenskej armády v Dnepropetrovsku na Ukrajine. V apríli 1944 bojoval ako slovenský partizán v katakombách v Odese. Od mája 1944 pôsobil v Moskve ako príslušník 1. Československého armádneho zboru v Sovietskom zväze ako osobný vodič generála Heliodora Píku. 19. novembra 1945 skončil vojenskú službu v Prahe.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka ko modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Julius Ritter von Polzer

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2020
Umístění: Modra, Dolná, cintorín, pri západnom múre
Nápis:
Jahre kommen und vergehen
Indem Webstuhl läuft geschäftig
Schnurrend hin und her die Spule
Was er webt das weiẞ kein Weber
(Heinrich Heine)

Julius Ritter von Polzer
K. UND K. OBERSTLIEUTENANT
geb. 18. November 1834 gest. 25.Juli 1912
Poznámka:

Julius Ritter von Polzer (18.11.1934 Viedeň – 23.7.1912 Modra) pochádzal zo starobylej sliezskej rodiny. Ako vojenský inžinier sa zúčastnil bojov na talianskom území.
(zdroj: Šimko M. 2015: Prechádzka po modranskom cintoríne)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás