Detva

Hrob legionářů

Autor: Sebastián Langhoffer, 05.12.2020
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
Na pamäť vojakom 6. čs.
streleckého domobranného práporu,
ktorí padli 5.júna 1919 v bojoch
proti armáde Maďarskej republiky rád
v chotári Detvy

FRANTIŠEK LIDRAL
narodený 12.3.1899 v Zlívě
pri Českých Budejoviciach,
Čech

ANTONÍN STRNAD
narodený 15.12.1898
v Dolných Studýnkách,
okres Šumperk, Čech
Poznámka:

Původní text:
NEZNÁMY VOJAK

TU LEŽIA TRAJA LÉGIONÁRI.
VRACAJÚCI SA Z RUSKÉHO
ZAJATIA.
ZASTRELILI ICH
ŽIDOBOĽŠEVICKÉ VOJ.
5.6.1919.
TIETO VOJS. PREKRO.
MAĎ.-SLOV. HRANICE.
V PREŠOVE 16.6.1919
VYHLÁSENÁ „SLOV. REP. RÁD“
A NA ÚZ. SLOVENSKA,
STANNÉ PRÁVO.
ZASTRELENÍ BOLI:
NEZNÁMY SLOV. LEGIONÁR.
FR. LÍDRAL * V ZLÍVĚ
OKR. Č. BUD. 12.3.1899 ČECH.
AN. STRNAD * V STUDÝNKACH
OKR. ŠUMP. 15.12.1898 MORAVÁK

JE VENOVANÁ 3 LEG. A VŠETKÝM
OBETIAM 1. SV. VOJNY.
JE POSTAVENÁ Z DAROV
OBČANOV DETVY A OBECNÉHO
DOMU. OBNOVILI JU OBČ. DETVY
A SĽS V DETVE.

Od tejto udalosti uplynulo takmer 95 rokov a pamätníci už nežijú. Asi už nie je možné od nikoho potvrdiť, či sú tam zavraždení aj pochovaní, ale zrejme áno, nápis tomu nasvedčuje. V blízkom okolí osobitné hroby nemajú. Štefan Melich-Cestár, ľudový umelec vyrezávajúci detvianske drevené kríže sa obetavo o pomník staral, udržoval a obnovoval ho. Tabule sú už dosť poškodené a pravdepodobne budú v budúcnosti vymenené za nové. Židovská náboženská obec oficiálne namietala proti dobovému výrazu "židoboľševické", a preto mesto pravdepodobne vymení poškodenú tabuľu za novú bez tohto výrazu. Taktiež sa zatiaľ nepodarilo jednoznačne potvrdiť, či zastrelení muži, vracajúci sa zo zajatia domov boli skutočne aj legionármi. (Ľubomír Fekiač)

Začiatkom roka 2014 sa podarilo zohnať dokumenty týkajúce sa tohto vojenského pietneho miesta. V nich sa o Františkovi Lídralovi a Antonínovi Strnadovi uvádzajú nasledovné nové údaje. František Lídral, vojak 6. čs. domobraneckého streleckého práporu, I. rota, v inom dokumente ako desiatnik. Antonín Strnad, vojak 6. čs. domobraneckého streleckého práporu, I. rota. Obaja český vojaci - legionári mali padnúť v prestrelke medzi postupujúcou armádou MRR a ustupujúcim práporom československého vojska na Laššovskom majeri na vŕšku pri kríži na ceste do Gáboríkov. Prápor ustupoval z Detvy až k Badínu pri Banskej Bystrici. MNO nariadilo exhumáciu pozostatkov oboch vojakov a ich reinhumáciu na čestnom mieste. Tento akt mal byť prevedený 23.11.1933 a miestny obvodný lekár MUDr. Kaufmann mal byť členom komisie pri exhumácii.
V jednom dokumente sú záznamy o ďalších troch českých vojakoch padlých v týchto bojoch a o jednom slovenskom vojakovi:
Leopold Tuma (Tůma ?), *9.11.1898, Záhor okr. Jihlava, slobodník 4. čsl. pluku, zajatý a v zajatí zastrelený pri Očovej okr. Zvolen, pochovaný 16.6.1919 v Očovej,
Vilém Brumovský, *5.7.1897 Bruzberk okr. Místek, strelec 1. čs. streleckého práporu, padol 7.6.1919 pri Očovej okr. Zvolen, pochovaný 14.6.1919 v Očovej,
Jozef Vodolan, *1896, Strečkov okr. Benešov, vojak 102. pešieho pluku, padol 11.6.1919, pochovaný na obecnom cintoríne Rybáry-Sliač kúpele,
Ján Drahoň, *1872, Sielnica okr. Zvolen, † 4.12.1918 v Sielnici, vojak 16. pešieho pluku, zomrel u svojej rodiny.
K obom padlým legionárom sa medzi ľuďmi zachovala spomienka staršieho pána, že padli „na vrchu Urpín“ – to je miestna vyvýšenina medzi Detvou a Kriváňom (nie Urpín nad Banskou Bystricou). Pomník bol postavený približne v roku 1934 a stavala ho vojenská jednotka, ktorá ho do Detvy prišla postaviť. (Ľubomír Fekiač)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55799
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Švábenský, 21.11.2007
Umístění: Detva, Cintorínská 1
Nápis:
V TOMTO DOME 18.1.1945 BOLI GESTAPOM
TRÝZNENÍ A MUČENÍ TÍTO OBČANIA DETVY

MIKULÁŠ HANUSKA nar. 30. 4.1924
JÁN HANUSKA nar. 15. 5.1929
PAVEL MOJŽIŠ nar. 15. 7.1897
MIKULÁŠ SUJA nar. 18. 8.1911
JÁN TRŠO BÁNIK nar. 14.11.1908
JOZEF ODZGAN nar. 4.10.1926
JÚLIA ODZGANOVÁ nar. 4. 9.1897

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'49.98'' E19°25'15.6''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ľubomír Fekiač, 26.12.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, pri plote cintorína
Nápis:
TU BOLO V r. 1944
NEMECKÉ POPRAVISKO.
Na tomto mieste v dobe
II. svetovej vojny, bolo guľkou do tyla
popravených 7 občanov Detvy,
ktori boli spoločne zahrabani
v treťom járku od severu.
Na jar roku 1945 boli exhumovaní
a s náležitými poctami
pochovaní do svojich
rodných hrobov.
VINNÍ AJ NEVINNÍ, SME TU
RUKAMI VRAHOV
ŽIVOTY SVOJE SKONČILI.
Poznámka:

Táto pamätná tabuľa súvisí s pamätnou tabuľou na ulici Cintorínska 1. Na nej sú mená popravených siedmich obetí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'56.39'' E19°25'33.86''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Alexej Vasilievič Bacholdin

Autor: Sebastián Langhoffer, 05.12.2020
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
лейтенант
Бахолдин Алексей Васильевич
партизанская бригада
генерала М.Р.Штефаника
1922 - 22.10.1944 г.
Погиб в СНВ
Честь его памяти
Poznámka:

Původní text:
ALEXEJ VASILIEVIČ BACHOLDIN
PORUČÍK PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
PADOL 22. X. 1944 V SNP
ČESŤ JEHO PAMIATKE

Meno poručíka A. V. Bacholdina sa nachádza aj na Pomníku Obetiam 1. a 2. svetovej vojny na Partizánskej ulici. Jeho meno môže súvisieť aj s Pomníkom partizánom, tiež na Partizánskej ulici, kde sa 1. októbra 1944 konala prehliadka partizánskych a povstaleckých jednotiek. Je možné, že sa tejto prehliadky aj sám zúčastnil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.9'' E19°25'30.81''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer

Hrob Júlia Odzganová a Jozef Odzgan

Autor: Ľubomír Fekiač, 29.11.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
JÚLIA ODZGANOVÁ
ROD. FEKIAČOVÁ
*4.9.1897-†18.1.1945
A SYN
JOZEF ODZGAN
*4.9.1926-†18.1.1945
SPITE SLADKO!
Poznámka:

V tomto hrobe sú pochované dve zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Ich mená sú tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1. Jozef Odzgan má na tej tabuli dátum narodenia 4.10.1926. Na náhrobku je však dátum 4.9.1926.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Mikuláš a Ján Hanuska

Autor: Ľubomír Fekiač, 28.12.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
Vprostred žitia v mladom veku
ležia v hrobe útrobe
v najkrajších dňoch svojho žitia
v tmavom musia hniť hrobe
MIKULÁŠ a JÁN
*30.IV.1924 HANUSKA *15.V.1929
†18.I.1945
Smútia rodičia, bratia i celá rodina,
že krútý osúd vojny vyrval Vás
z kruhu žitia našej rodiny.
Pre ich česť a hrdinstvo
nech im je rodná zem ľahká.
Odpočívajte v pokoji!
Poznámka:

V tomto hrobe sú pochované dve zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Ich mená sú tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Pavel Mojžiš

Autor: Ľubomír Fekiač, 27.10.2010
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
Pavel Mojžiš
*15.7.1897 †18.1.1945
Ján Mojžiš
25.11.1935 †23.1.1991
ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

V tomto hrobe je pochovaná jedna zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Jej meno je tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Mikuláš Suja

Autor: Ľubomír Fekiač, 27.10.2010
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
MIKULÁŠ SUJA
*18.VIII.1911 †18.I.1945
syn MIKULÁŠ SUJA
*6.X.1941 †31.I.1974
MARGITA SUJOVÁ
*15.III.1915 †28.XII.1999
ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

V tomto hrobe je pochovaná jedna zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Jej meno je tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Anton Prokop

Autor: Ľubomír Fekiač, 29.11.2010
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
ANTON PROKOP
OBEŤ BOĽŠEVICKEJ DIVOKOSTI
A MARTÝR
SLOVENSKÉJ SLOBODY
* 20.VI.1894 † 8.VI.1919

A JEHO OTEC
EMIL
PROKOP
RODOĽUB
RICHTÁR DETVIANSKY
* 14.I.1843 † 4.II.1916
VYPROSTE NÁM U BOHA
ROZKVET SLOVENSKÉHO NÁRODA
PODĽA PÔVODNÉHO POMNÍKA
ZNIČENÉHO r.1945
OBNOVILI PRÍBUZNÍ A RODÁCI
29.VI.1997
Poznámka:

Hrob Antona Prokopa, ktorého popravu obesením majú na svedomí vojská MRR. Jeho meno sa tiež spomína na pamätnej tabuli pri rím.-kat. kostole sv. Františka z Assisi na Partizánskej ulici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'48.50'' E19°25'28.72''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pohrebisko nemeckých vojakov

Autor: Ľubomír Fekiač, 27.10.2010
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
TU BOL NEMECKÝ CINTORÍN
Na ploche 15x20m bolo pochovaných
84 nemeckých vojakov, ktorí padli
počas II. svetovej vojny v Detve a okolí.
V júli 1994 boli po exhumácii prevezení
do spoločného cintorína v L. Mikuláši.
Okrem nich tu bol pochovaný
jeden maďarský a jeden ukrajinský
vojak vlasovec.
FAŠIZMUS A KOMUNIZMUS
NECH UŽ ĽUDSTVU NEHROZÍ,
NAD FANATIZMOM TÝCHTO OBOCH,
ZDRAVÝ ROZUM ZVÍŤAZIL.
Poznámka:

Na pamätnej tabuli bol rok exhumácie obetí 1994 pri obnovovaní zlátenia písmen nedopatrením zmenený na rok 1944. Rok 1944 však nie je ani rokom ich smrti. Pravdepodobne padli v roku 1945 v bojoch s postupujúcou Červenou armádou. Pri nasledujúcom čistení tabule sa má nesprávny údaj odstrániť. Autorom dreveného kríža na pôvodnom mieste pochovaných nemeckých vojakov je Štefan Melich-Cestár ten, ktorý zhotovil aj kríž držiaci tabuľu na mieste popravy siedmich obyvateľov Detvy, a ktorý sa staral o pomník trom zastreleným legionárom.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'57.76'' E19°25'28.95''
Pomník přidal: Peter Pavlík