Sliač

Pamätná tabuľa A. N. Asmolov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.12.2020
Umístění: Sliač, Pionierska 348, na bočnej stene vpravo od vchodu do budovy Základnej školy Andreja Sládkoviča Sliač
Nápis:
Veliteľovi Hlavného štábu partizánskeho
hnutia SNP gen. A. N. Asmolovovi
čestnému občanovi Sliača pri
priležitosti 70. výročia SNP venujú

Mesto Sliač ZO SZPB Sliač
August 2014
Poznámka:

Plukovník Alexej Nikitič Asmolov (1906 ─ 1981) priletel na slobodné povstalecké územie 28. septembra 1944. Stal sa vojenským poradcom Hlavného štábu partizánskych oddielov (HŠPO), od 6. októbra bol prvým zástupcom veliteľa HŠPO. Po prechode armády na partizánsky spôsob boja bol 29. októbra ustanovený za veliteľa Hlavného štábu partizánskeho hnutia v Československu (HŠPH). Sídlom HŠPH sa od 11. novembra 1944 stala Lomnistá dolina na južnej strane Nízkych Tatier. V polovici februára 1945 sa HŠPH rozhodol vyjsť z tyla a 19. februára sa v priestore Brezna spojil s Červenou armádou.
(zdroj: Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zv. 5)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.