Šumperk

Pamětní nápis Otakar Reiss

Autor: Pavlína Koncošová, 22.04.2021
Umístění: Šumperk, Reissova 1
Nápis:
REISSOVA
Otakar Reiss (*24. září 1890 +2. května 1945)
Narozen v Jindřichově Hradci, ředitel Masarykovy dětské léčebny
v Šumperku, které vtiskl mezinárodní věhlas. Po mnichovském dik-
tátu nucen odejít předčasně do penze, r. 1944 zatčen a transporto-
ván do Terezína, kde obětavě léčil stovky spoluvězňů, až sám zemřel
ve vezění na tyfus. Je čestným občanem Šumperka.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová