Šumperk

Anglická, Evaldova, Gen. Krátkého, Gen. Svobody, Hlavní třída, Jesenická, Jiráskovy sady, Kozinova, Langrova, Lidická, Masarykovo náměstí, nám. Jana Zajíce, náměstí Míru, Nerudova, Reissova, Zábřežská

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 29.03.2008
Umístění: Šumperk, Zábřežská, městský hřbitov – vojenské oddělení- horní část
Nápis:
NA PAMĚT PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

1914
DIETER KAREL 14.10., ROSTA ALEXANDER 14.10., KARLOWSKI JOHANN 14.10., KWOLEK VALENTIN 15.10., RIEDL JOSEF 15.10., JABLONSKI FERDINAND 17.10., DANIHEL CYRIL 20.10., BOGNAR ANTONÍN 21.10., ZEMAN JOSEF 24.10., LOSTAŘIC THOMAS 6.11., HARTWIGER JOSEF 8.11., SOUČEK WENZEL 21.11., LESETZKY JOSEF 24.11., LETTER RICHARD 25.11.VATZEK FRANZ 28.11., ZEMANN VINZENZ 12.12., PORKEL VASIL 31.12.
1915
CZEITKOWSKY FRANZ 24.1., TOLLERIAN ANTON 29.1., PRZEBYWA ANTON 25.2., AGS ALEXANDER 26.2., KULUNDŘIČ ANDREAS 9.3., STAHLIK FRANZ 1.4., WOLF JOSEF 1.4.,PEICHL ALOIS 11.4., MÜLLER ISIDOR 12.4., JOHN JOSEF 2.5., PETROVICZ ILLIA 5.5., PRZONAK JOSEF 9.5., MAKOWCJ GIORGI 29.5., SMEČKA GOTLIEB 23.6., DRAPAL JOSEF 2.7., KEREZEI MIKTOS 6.7., JASCHKE MARTIN 29.7., TINZ ALOIS 2.8., LUSTIG FRANZ 2.8., KNAPP JOHANN 4.8., ELIAS ANTON 6.8., DOLBOSCHIN FIODAR 10.8., BELHOWSKY FRANZ 31.8., BRUSKA EMANUEL 1.9., JANDA FRANZ 3.9., POPPOV STEFA 3.9., FEKETE 11.9., CZWACZEK JOHANN 1.11., ASKATU PETER 12.12., RATZER JOHANN 18.12., HEINZ GEORG 20.12., KIEMANINK OLEXA 25.12., BOJARZCUK IVAN 29.12.
1916
PARTH HERMANN 5.1., OLEKSYCZYW WASIL 11.1., SRZEPAN BERNARD 18.1., SULJMA IWAN 20.1., TYMKOW MICHAEL 22.1., MIERZWIAK THOMAS 26.1., DMYTROV TESZCZUR 27.1., REITER IGNAZ 5.2., LAKO KONDIC 7.2., PASYNINK STEFAN 17.2., KLUSZTA MATHEUS 20.2., CZIKOSKY JAN 27.2., BEREZNICKY PANKO 3.3., IWANCZAK DEMETER 7.3., WASYL MOD 8.3., CHORTACZKO HEDON 10.3., TKACZ PHILLIP 10.3., BAUMER FERDINAND 11.3., KOBZA KAREL 11.3., MAKUCH PETER 12.3., STANASIUK FRANZ 13.3., BURCZAK JOSEF 17.3., ZAČEK JOSEF 18.3., DUMITRU AMELITA 25.3., BATSCH FRANZ 27.3., WERESCHKA SEMEN 2.4., BABUCHOWSKY MICHAEL 10.4., PERIK THEODOR 12.4.

(levá strana)
1916
PETRAŠ JOSEF 23.4., CHALANEKA IVAN 23.4., KUŽYSZYN TROFYN 4.5., CZERWINSKY STEFAN 6.5., KIRCHNER FRANZ 9.5., GUSZ FEDOR 15.5., KOCHANOVSKY THOMAS 29.5., SEMOCZKA MICHAEL 10.6., CZOMYK WASIL 22.6., PAULCZYNSKY ALEXANDER 23.6., OSADCZUK MARIA 3.7., NAGY ANDREAS 5.7., HOLOUS JAN 7.7., SANDOR TOTH K. 10.7., POLASEK KARL 13.7., GRUSZEWSKI DEMETER 17.7., ISTVÁN BADOMYJ 20.7., PERFENUIK FERDINAND 26.7., BOTIC NIKOLAUS 1.8., KARNINSKY ANDREJ 4.8., CZERWAK JOHANN 6.8., BLASZEK JAKOB 7.8., PEČENAČ STEPHAN 12.8., SZEGZEPANINK MICHAEL 17.8., SCHMIED RUDOLF 3.9., NAKONECZNY IVAN 5.9., ZAMOSZCZYK METRO 6.9., KLEIN ANTON 11.9., PFEIFER JOSEF 16.9., FARNIK ARTUR 9.9., OZWAJKA MICHAL 9.9., SCHOLZ JOHANN 17.9., STEPOWANYJ VASIL 1.10., ANTONIUK WYKIETA 2.9., HAMAR IMRE 14.10., SCHAGALI SAGITOF 15.10., JANESO ANDREAS 18.10., GREGOR RONZO 21.10., KURZ NIKOLAUS 23.10., RÜSÖK ANDREAS 10.11., KREJCI FRANZ 22.11., HEGEDUS JOSEF 5.12., SMOLJANOVIČ IVAN 11.12., MENDYK PIUKO 14.12., SZAWCZYJN JOSEF 22.12., P. JAREMA THEODOR 27.12., JAVORENECZUK METHOD 28.12., TYMCZYSZYN HRYE 29.12., SKRABAL JOSEF 30.12.
1917
LENARTOWITZ TYMKO 1.1., SEIDL FRANZ 4.1., GLIGA FILARYT 15.1., HOLODNIU DEMETER 16.1., KRASNIK THEODOR 28.1., KURYLUK 6.2., KOWALCZUK VASIL 11.2., HARDICH FRANZ 12.2., WAWRICZ GEORG 15.2., KOVCUM MICHAEL 17.2., PANCENTALA HREHORY 19.2., SCHEBELA FRANZ 3.3., BERNADIENEWIZ MICHAEL 6.3., GRUBIAS MICHAEL 16.3., BILINSKI MIHÁL 22.3., LUCIOW DMYTROV 26.3., IGNAC JÁNOS 26.3., KANDREA ILIC 27.3.TABARCZA GABRIEL 28.3., KÖRNER STEF. GABRIEL 2.4., HNATNIK GEORGI 9.4., BUTCZAK HRYC 7.4.,
BARDBASCZUK ANDREJ 8.4., DUDRIECZ STANISLAUS 9.4., DURSZAK SAMSON 11.4., KONDRUK PROKOP 14.4., GRIGOROWICZ GRIGORI 15.4., KORHANIUK SEMEN 14.4., ARABCZUK PETER 15.4., MICHAJLUK HAWRYLO 16.4., KSIADZYNA VLASTIMIL 16.4., KUSNAK DMYTRO 22.4., SEMATIUK STEFEN 21.4., URSALEK WASYL 24.4., KOSTIAS MICHAEL 25.4., DILAJ MARTIN 27.4., JAROSLAWKA ADAM 28.4., WDOWYM DEMETER 1.5., MUZYKA GREGOR 3.5., CHOCINSKI THEOFIL 6.5., ATULA STEFAN 3.5., HANZEL WILHELM 10.5., PELEPKO DEMYTRO 10.5., SEMEROZUM NIKOLAJ 9.5.

(pravá strana)
1917
NETEK JOHANN 11.5., BAIER LEOPOLD 12.5., PUKALCZUK DEMETER 13.5., TARYNIAK IGNATZ 12.5., ELLNER JOHANN 15.5., JAROSIEWICZ JOHANN 16.5., BETTEK FEDOR 18.5., EINSPIELER VALENTIN 22.5., DEMEL LEOPOLD 25.5., LESKO ELIAS 26.5., BURSUKIEWICZ GREGOR 30.5., SZETWIRA MICHAEL 8.6., KOLODNICKI JOHANN 10.6., LUKASIEWICZ STEFAN 12.6., SZENERUK WASYL 13.6., PAWELKA JOSEF 16.6., MECKO JOSEF 16.6., KRIST JOHANN22.6., TIMINCKY WASYL 21.6., HÜBEL FRANZ 28.6., BRENNIK NIKOLA 4.7., PAWLUK FRANZ 5.7., FIALA JOSEF 14.7., JANAS JOSEF 20.7., KUDRYNSKI MICHAEL 30.7., SENEKOWITSCH JOSEF 1.8., PALMARUK GEORG 7.8., KNORR ALOIS 14.8., SZELAPEDA PARTENA 20.8., BOJIZUK GEORG 1.9., MAJDIČ ANTON 2.9., KOWAŘ VINZENZ 4.9., LESCH JOSEF 8.9., DZIDA ALOIS 10.9., GONDZ JOHANN 17.9., TIRON EMANUEL 21.9., BOBIN ILKO 14.10., HALCZU SIMON 21.10., ACKER JOHANN 24.10., DOROSZ PAUL 27.10., HILDBRAND JOHANN 29.10., SCHUBERT JOSEF 4.11., STEGL EDUARD 4.11., REJMANN LAURENZ4.11., FIGIEL MICHAEL 7.11., JURACZKO NIKOLAY 7.11., MYNDZUL SIMON 1.11., PODOLANKO ALEXA 13.11., ANDRASCHKO JOHANN 21.11., BEZUSCHKO GEORG 28.11., SOBKOW JOSEF 28.11., DOLESCHEL JOHANN 28.11., ADAM JOSEF 5.12., ANTONCZYK GEORG 9.12., WÖLL FRANZ 9.12., HANUS WENZEL 9.12., WERTEPNY NIKOLAJ 13.12., SCHOLZ KARL, KUPKA FRANZ 18.12., DAMJYSZYN MICHAEL 27.12.
1918
DELIJOWSKY JOHANN 6.1., SAS JASNO 7.1., WOROBEC IWAN 10.1., PAROBEK ILKO 10.1., BEZKOROWAJNY NIKOLA 17.1., KOZICK HRYNKO 18.1., STUPAR GREGOR 18.1., ROTTER WENZEL 22.1., BRODECKI MICHAEL 26.1., VLČEK FRANZ 27.1., BARAN JAKOB 29.1.DANIELECKI JOSEF 31.1., LESKOW PAUL 4.2., GOSZULAK FILIP 4.2., KINASZ JURKO 7.2., SOLTYS ILKO 7.2., ŽUKOWSKI CYRILL 5.2., ROSMANIUK SEMEN 12.2., JAROSLANO KAREL 16.2., PETRO GULTA 16.2., SKAKUN SESKO, TYMCZUK PAULO 20.2., PATIGA WASYL 22.2., SZEWCZUK OLEKSA 22.2., REGUSZ STEFAN 24.2., OLAR MICHAEL 24.2., JAKIENOW MICHAEL 26.2., GWODZIK MAXIM 27.2., TURANSKI EUGENIUS 27.2., WASYL KAPP 28.2., KONSTANKIEWICZ I. J. 1.3., WEISER KARL L. 13.3.

(zadní strana)
1918
HRYI DUSIAK 28.2., KOBLIŠEK KARL 1.3., VURKIEWICZ MICHAL 2.3., WOJCIECH GRONNICKI 2.3., SZEWEZUK JOHANN 2.3., SIELSKI NIKOLAUS 2.3., HOFFMANN ALOIS 3.3, PERCPELUK MICHAEL3.3., BASKI FRANZ 3.3., TRESZAK JAKIM 5.3., LANCZYSERYN MICHAEL 5.3., PRYSTAWSKI JOHANN 5.3., LACZCZYNSKI AUGUST 6.3., GRESZCZUK STEFAN 6.3., HABIAK JOSEF 6.3., GERUS KAZIMIERZ 7.3., PAKON STEFAN 6.3., LYSKO MICHAEL 6.3., JASCZYCZYN NIKOLAUS 6.3., KZONZYK IWAN 8.3., MARCIC MACKO D. IW. 8.3., ONDRAŽEK FRANZ 8.3., SZPIKULA JAKOB 9.3., PLOSCZYCA FRANZ 9.3., TRÖSTER MARTIN 9.3., SLOBODA JAKIM 9.3., PONIUK KYRELO 29.3., BALUSZKA ANTON 29.3., HRIHORECZUK TIMOFIL 30.3., CZERWAK DEMETER 30.3., WAWCYKOW FEDKO 30.3., HAMP FRANZ 29.3., FEDUSZCZAK CUNFRY 3.4., KUSYN MICHAEL 3.4., GABRIEL EMIL 3.4., DIACZCUKO DMYTRO 5.4., PALYLYK JAKIEM 5.4., FEDORINCZUK NIKOLAUS 7.4., SZEWCZUK IWAN 7.4., SZWAJDYCH JOSEF 8.4., JAKNIESZ IWAN 9.4., POCZAPSKY ALEXA 9.4., SUDYLA ANTON 11.4., GRAMIAK MASENU 11.4., STEFANOW IWAN 13.4., STRATYJ IWAN 13.4., MACKOW IWAN 15.4., JORDA FRIEDRICH 15.4., SEMKOW NIKOLAY 17.4., ROHATYN ILKO 20.4., OPAREK PROKOP 20.4., BILOUS IWAN 21.4., NEZBEDA JOSEF 21.4., KERYLUK MICHAEL 9.3., TOKARZ KARL 11.3., SZESTERNIAK GEORG 12.3., ZADMAJSKI PIOTOR 12.3., KOSCIOW ANDREAS 12.3., STEFANIOW THEODOR 13.3., GOSZULAK WASYL 15.3., WYMYK MICHAEL 15.3., STAUBKIEWICZ JOHANN 15.3., WOROZBIT NIKOLAUS 18.3., KARPINSKI SIMON 18.3., MACKÓW JOSEF 18.3., MUSZYNSKI TADEUSZ 19.3., SZULATYCKI JOSEF 19.3., SZMIGICLEKI ILKO 21.3., KRAWCUK IWAN 19.3., DIAKIW IWAN 23.3., FAISTEK JOSEF 25.3., KESZCZUKAK WASYL 25.3., SZMORHUN MICHAEL 25.3., DR. RUDNER WILHELM 26.3., MELNYK PETER 27.3., WELYGAN MICHAEL 27.3., DUNSER ANTON 28.3., HORYN HRYN 27.3., HRESZKA JURKO 29.3., BARAN IWAN 21.4., CHROWATH JOHANN 21.4., RYDLICKI ALESKA 21.4., SAWYK ANDRUCH 23.4., HOLYJ DYMOTRO 26.4., FUNK PETER 28.4., ZAPUCHLY WASYL 30.4., MACZKOWSKY NARYN 1.5., SZEWCZUK ANTON 7.5., ZLOCZOWSKI WASYL 7.5., CZASZEK BALTASAR 10.5., PRASOL KONSTANTIN 13.5., DRIZGA JOHANN 17.5., MUZYKA IWAN 20.5., DIBLIK JOSEF 22.5., KROBOT JOSEF 26.5., FRYDRYK MICHAEL 26.5., WERBICKY IWAN 26.5., KULCZYCKI WLADIMIR 1.6., SAHINOVIC OMER 12.6., SETNY THOMAS 12.6., LUDWIG ALBERT 16.6., BOJCZUK KOZMA 16.6., SCHUCHANOW NIKOLAJ 28.6., BABY DEMETER 17.7., GABRIEL JOHANN 18.7., SMETANKO JOSEF 27.7.

(zadní desky)
1918
STANKO MATYAS 31.7., SAWCZUK WASYL 30.7., BALLI FRANZ 18., KUMASZKA MICHAEL 1.8., MATAL JOHANN 5.8., CINTI ALFONSO 5.8., TYMKNO STEFAN 12.8., ROMANYCZYN IWAN 12.8., STÖHR LORENZ 17.8., MAZUREK FRANZ 21.8., TRIFILO DOMINIKO 22.8., KOUBEK WENZEL 3.9., ZIMPRICH FRANZ 5.9., SPRINGER RUDOLF 10.9., OZGA STANISLAUS 12.9., ACHMETOVIC HASAN 14.9., SWET WLADISLAV 17.9., TIMIZER JOHANN 19.9., CYRIL ILKO 19.9., LOWENCE SEMEN 24.9., PRYUL MICHAEL 27.9., RAŠIČ JOSO 30.9., SLOBODZIAN JOHANN 30.9., MILICEWIC ILIJA 2.10., GÖDZUK JURKO 3.10., KASSANJ ANDREAS 6.10., KUBICA JOHANN 8.10., VIŠIČ PERO 14.10., WAGNER FRANZ 14.10., FABIANEK FRANZ 14.10., WIELOVSKI ANDREAS 16.10., LUKAS JOSEF 17.10., KALSCHNER JOSEF 17.10., KUBACKI MARTIN 17.10., FOLDYNA FRANZ 19.10., JABLONSKI JOHANN 27.10., SEDIL WASYL 24.10., PENTERO LUIGI 25.10., KLUCZAK JOHANN 25.10., SPICERA ANTON 26.10., WINKLER JOSEF 27.10., KOSAK FRANZ 27.10., JANKO WASYL 28.10., GARSTECKER JOHANN 29.10., GLAUDER JOHANN 29.10., KREISINGER FRANZ 31.10., SLUPEK KARL 31.10., HIMRICHTER HUGO 5.11., LECH PÄTER 4.11., HRTINSKY KARL 4.11., KAFKA JOSEF 6.11., KLEIN GUSTAV 10.11., PITTMANN JOSEF 10.11., CURO SALVATOR 13.11., ZUCHELLI GIOVANNI 13.11., REMASSI EMIL 18.11., FRANZE ALBIN 29.11., FRANZE ALBIN 30.11.,HANELI FRANZ 1.12., BOHAC ARTUR V. ERBREICH 15.12., PINTER ALOIS 26.12.,PIENIACZEK VINCENCZ 26.12.
1919
OTTO GUSTAV 29.1., MAYER J. 20.2., ZALESKY JOHANN 3.3., MÜCK JOSEF 20.3., HORNIK FERD. 21.6., WOLF ADOLF 21.2., COUFAL FRANZ 24.8., NĚMEC WILHELM 14.10., TUREK FRANZ 14.10., HYBL ALOIS 3.12.
Poznámka:

Původní památník byl odhalen v roce 1926.
1. dubna 1924 byla provedena exhumace italského vojína Alfonso Cinti a v roce 1928 byly péčí čs. armády ostatky 21 vojáků, kteří pocházeli z tehdejší Jugoslávie, exhumovány a pohřbeny v Jihoslovanském muzeu v Olomouci (Benda, 2007, s. 20).
Data úmrtí na nápisových deskách vycházejí z knihy pohřbů, takže nejsou shodná s daty skutečné smrti. Při zhotovování nápisových desek došlo k několika chybám:
Schází následující jména vojáků: Fulok Janos (pohřben 8.10.1914), Lipos Imre (9.10.1914), Kempa Simon (10.10.1914), Galanski Johanin (12.10.1914) a Urban Michael (13. 10.1914) – viz samostatná evidence.
Byli opomenuti dva pohřbení vojáci: Hlak Jusko (pohřben 13.5.1917) a Rolutti Barlo (pohřben 18.7.1918).
Schází data pohřbů u jmen: Scholz Karl (pohřben 13.12.1917) a Skakun Sesko (pohřben 18.2.1918).
Chybná data pohřbů u jména Arabczuk Petro je 15.4. - má být 16.4.1917, u jména Scholz Johann je 17.9. - má být 17.7.1916 a jména Gabriel Johann je 18.7. - má být 20.7.1918.
Při transkripci příjmení a jmen došlo k desítkám chyb.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-07070
Souřadnice: N49°57'13.16'' E16°57'24.17''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Cecilie Hirschová

Autor: David Kosina, 21.06.2016
Umístění: Šumperk, Zábřežská 843/76, židovský hřbitov, pravá strana hlavní silnice ve směru ze Šumperku na Bludov
Nápis:
?É PAMÁTCE
? CECILIE HIRSCHOVÉ
NAR. 1903 UMUČENÉ
V OSVĚNČÍNĚ 1944
Poznámka:

Text na nápisové desce místy téměř nečitelný.

Cecilie Hirschová:
*27.3.1903, †6.9.1943
- poslední bydliště před deportací: Olomouc
- adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc
- transportována pod kódem AAo a číslem 223 dne 08. 07. 1942 z Olomouce do Terezína
- dále deportována transportem s kódem Dm, č. 3030 dne 06. 09. 1943 z Terezína do KT Osvětim
- zahynula
(zdroje: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ , http://www.respectandtolerance.com/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'53.59'' E16°57'15.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Schönfeldova

Autor: David Kosina, 21.06.2016
Umístění: Šumperk, Zábřežská 843/76, židovský hřbitov, pravá strana hlavní silnice ve směru ze Šumperku na Bludov
Nápis:
JANA SCHÖNFELDOVÁ

Dr. BEDŘICH SCHÖNFELD

1942 UMUČENI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
Poznámka:

Jana Schönfeldová:
*14.7.1863, deportována do Terezína, kde dne 14.6.1943 zahynula.

Ing. Bedřich Schönfeld:
*15.5.1895
- poslední bydliště před deportací: Olomouc
- adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc
- transportován pod kódem AAo a číslem 646 dne 08. 07. 1942 z Olomouce do Terezína
- dále deportován transportem Eb, č. 1102 dne 18. 05. 1944, z Terezína do KT Osvětim
- zahynul
(zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ , http://www.respectandtolerance.com/ , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'53.59'' E16°57'15.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Zieglerova

Autor: David Kosina, 21.06.2016
Umístění: Šumperk, Zábřežská 843/76, židovský hřbitov, pravá strana hlavní silnice ve směru ze Šumperku na Bludov
Nápis:
JAGUES
1887 - 1945
TRUDE
1897 - 1943
DORA
1918 - 1943
IDA
1885 - 1942
ANTONIE
1911 - 1942
ZIEGLEROVI

Umučeni v konc. táborech
Poznámka:

Jacques Ziegler:
*08.05.1887, deportován do KT Osvětim, kde dne 02.09.1942 zahynul.

Truda Zieglerová:
*07.06.1887, deportována do KT Osvětim, kde dne 24.07.1942 zahynula.

Dora Zieglerová:
*30.06.1918, deportována do KT Osvětim, kde dne 24.07.1942 zahynula.

Ida Zieglerová:
*5.6.1885
- poslední bydliště před deportací: Olomouc
- adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc
- transportována pod kódem AAo a číslem 565 dne 08. 07. 1942 z Olomouce do Terezína
- dále deportována transportem s kódem AAy, č. 560 dne 28. 07. 1942 z Terezína do Baranoviči
- zahynula

Antonie Zieglerová:
*29.8.1911
- poslední bydliště před deportací: Olomouc
- adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc
- transportována pod kódem AAo a číslem 564 dne 08. 07. 1942 z Olomouce do Terezína
- dále transportována pod kódem AAy, č. 799 dne 28. 07. 1942 z Terezína do Baranoviči
- zahynula
(zdroje: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ , http://www.respectandtolerance.com/ , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'53.59'' E16°57'15.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Harald Freiherr vov Chiari

Autor: Milan Lašťovka, 27.04.2018
Umístění: Šumperk, Zábřežská, městský hřbitov
Nápis:
+ LT. HARALD
FREIHERR VON CHIARI
3.10.1921 - 31.8.1941
Poznámka:

v. Chiari Harald
Poručík
*03.10.1921 Mährisch-Schönberg
+31.08.1941 Hof Sabolotje

Dle dostupných informací se hrob Haralda von Chiari nachází v obci Schostka na Ukrajině.
(zdroj: http://www.volksbund.de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'9'' E16°57'24.92'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Max Seidl

Autor: Milan Lašťovka, 27.04.2018
Umístění: Šumperk, Zábřežská, městský hřbitov
Nápis:
MAX SEIDL
EINJ.FREIW.ZUGSFÜHRER
DEB. 14. AUG. 1896.
GEST. 2.NOV.1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'9'' E16°57'24.92'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Hans Aulich

Autor: Milan Lašťovka, 27.04.2018
Umístění: Šumperk, Zábřežská, městský hřbitov
Nápis:
FAMILIE AULICH
Dem Andenken unsres
HANS
gef.als Einj.Freiw. in Serbien,
am 6.11.1914, im 20. Lebensjahre.
Poznámka:

*1894. Padl na kótě 693 u srbského Kostajniku, k. k. IR. Nr. 93.
(zdroj: VHÚ - Matriky pěšího pluku 13 a předchůdců, svazek: 1 1914-1918, str. 45)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'9'' E16°57'24.92'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser