Svinišťany

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 11.04.2008
Umístění: Svinišťany, střed obce
Nápis:
Zum Andenken
an die im Feldzuge gegen Preussen
im Jahre
1866
auf dem Felde der Ehre gebliebenen
Kameraden
des k. k. 37ten Linten Infanterie Regiments
Erzherzog Josef
gewidmet
vom
Officiers Corps

Major
Moritz Eisler
Hauptleute.
Michael von Balta, Eduard Strach, Gustav Novak, Karl Corhumel
Lieutenants.
Johann Siedemann, Johann Bartl, Moritz Ritter von Zhorsky, Johann Fmik, Stefan Nedělkovič, Gustav Mühlner, Eugen Sauer - Csaky
478
Mann
vom Feldwebel abwarts

Emlékul
az 1866Ki porosz elleni
harczban elesett
foherczeg Joszef 37dik gyalog
sorezredheli bajtarsainak
szenteli
a tiszti kar

Památka
na
Válku s Prušáky
v roku
1866
věnována
padlým zde
na poli čestném
spolubratrům
37ho řadového pluku pěšího
Arcivévody Josefa
od
sboru důstojníků

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04273
Souřadnice: N50°23'37.06'' E15°59'07.02''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 14.06.2008
Umístění: Svinišťany, v louce za obcí
Nápis:
Dem
Andenken
der in dem Gefechten
bei Nachod, Skalitz,
Schweinschädel u. Gradlitz,
vom 27. bis 30. Juni 1866. Gefallenen
und tödlich Verwundeten der Königl.
Preussischen 19. Infanzerie - Brigade:
Grenadier - Regiment No 6
4 Offz. 8 Uffz. 85 Mann
Infanterie - Regiment No 46
5 Offz. 8 Uffz. 73 Mann

An der Cholera verstarben infolge des Feldzuges:
Grenadier - Regiment No 6
2 Offz. 5 Uffz. 110 Mann
Infanterie - Regiment No 46
3 Offz. 12 Uffz. 143 Mann

Památce
v boji u Náchoda, Č. Skalice,
Svinišťan a Hradiště
v dnech 27. do 30. června 1866
padlých a ranám podlehnuvších
král. pruss. 19. pěší brigády.
4 důst. 8 podd. 85 mužů
pluku granátníků č. 6.
5 důst. 8 podd. 73 mužů
pěšího pluku č. 46.

Choleře podlehlo
od pluku granátníků č. 6
2 důst. 5 podd. 110 mužů
od pěšího pluku č. 46
3 důst. 12 podd. 143 mužů

Errichtet vom Verein zur Erhaltung der Kriegergräber- u. Denkmäler vom J. 1886
in Böhmen u. Schlesien zu Breslau und von der Königl. Preussischen
19. Infanterie Brigade (Grenadier - Regiment No 6, Infanterie - Regiment No 46)
1911.

Věnováno spolkem pro udržování válečných hrobů a pomníků z r. 1886
v Čechách a Slezsku ve Vratislavi a od král. pruss. 19. pěší brigády:
(pluk granátníků č. 6, pěší pluku č. 46.)
1911.
Poznámka:

Blok kvalitní žuly s černými, šedými a bílými krystaly, poměrně štíhlý, postavený svisle, hrubě tesaný s leštěnými nápisovými plochami s německým a českým textem. Na horní ploše pomníku je položena přilba, na přední straně nad nápisovou plochou reliéf orlice s korunkou s roztaženými perutěmi, vpravo vedle nápisové plochy tenký kmen mladého dubu s olistěnou korunou.
Pomník stojí po levé straně silnice z obce Svinišťany na místní polní letiště. Je velmi dobrém stavu. Byl odhalen 29. června 1911 za přítomnosti pruského generála von Basedow, velitele 49. pěší divize v Josefově generálmajora Bedřicha Vodnianského, majitele náchodského panství a protektora Ústředního spolku Bedřicha ze Schaumburg-Lippe a jednoho ze zakládajících členů Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém JUDr. Josefa Tausíka.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04225
Souřadnice: N50°23'47.02'' E15°59'16.02''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Max Ditmar

Autor: Ing. Karel Pachovský, 14.04.2008
Umístění: Svinišťany, v louce za obcí
Nápis:
Hier Ruhr in Gott
ein Kgl. preus. Lieutenant
Jesus spricht:
Ich bin die Auserstehung
und das Leben.

D. VI. XII.
18 29/6 66
Poznámka:

Drobná stéla ze žlutočerveného pískovce stojí vpředu při patě mohutného žulového pomníku; je věnována pruskému básníku poručíku Ditmarovi.
Ditmar Max: Lieutenant, 1. Westpreußisches Grenadier-Regiment Nr. 6, 12. Komp., +29.6.1866 na střelné poranĕní hlavy. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04227
Souřadnice: N50°23'47.02'' E15°59'16.02''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 14.04.2008
Umístění: Svinišťany, v louce za obcí
Nápis:
Itt nyagosrnak 26
vitez katonak a cs.k.
37. gyalok ezrödtöz
kik amajor vedelme
zésónel a hösi
halält leltek
18 19/6 66

Hier ruhen
26 tapfere Soldaten
des k. k. 37. Inft. Rgmts.
welche bei der
Vertheidigung des
Meierhofes den
Ehrentod fanden.
18 19/6 66

Zde v Pánu
odpočívá
26 vojínů c. k.
37. pěš. pluku
18 19/6 66

Věnoval Gewidmet von
Fr. Waldek
18 26/5 92
Poznámka:

Drobný jehlan ze šedého jemnozrnného pískovce stojí asi 50 m od velkého žulového pomníku v louce u silnice z obce Svinišťany na místní polní letiště.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04226
Souřadnice: N50°23'45.07'' E15°59'13.08''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 08.09.2009
Umístění: Svinišťany, místní část Ovčín, třešňový sad
Nápis:
není
Poznámka:

Kříž je v sadu pod mohutným stromem, jehož spodní část je obrostlá téměř neproniknutelným houštím. Bez proklestění se dovnitř houštiny nelze kříž spatřit. Sad je oplocen a po většinu roku jsou vstupní brány uzamknuty.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04279
Souřadnice: N50°23'41.09'' E15°58'26.01''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hroby Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 08.09.2009
Umístění: Svinišťany, jabloňový sad
Nápis:
1866
Poznámka:

Skupina tří křížů symbolizujících hroby padlých. Kříže v roce 1993 vrátil na toto (původní) místo Komitét pro udržování památek z války 1866.
čísla dle CEVH: CZE-5206-04228, CZE-5206-04228, CZE-5206-04230


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04228, CZE-5206-04230
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°23'49.05'' E15°59'29.07''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský