Luhačovice

Pamětní deska František Šťastný

Autor: Svatopluk Kučera, 26.05.2009
Umístění: Luhačovice, Masarykova 286
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
POR. MUDR. FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ
ÚČASTNÍK ZAHRANIČNÍHO ODBOJE SNP.
KDE BYL V ROCE 1944 ZAJAT A UMUČEN.
Poznámka:

Šťastný František, MUDr., podporučík, nar. 22.12.1913, Svatý Jan nad Malší, kmenové číslo 0.547/D, osobní číslo Z; F-3131, příslušník 2. čs. samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Odveden 25.4.1940, Marseille, Francie, vojín. Padl (data se různí) 10.10.1944 příp. 1.11.1944, zastřelen Němci po zajetí Slovensko, Hiadelská Dolina.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7204-39950
Souřadnice: N49°5'53.82'' E17°45'16.6''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 26.05.2009
Umístění: Luhačovice, Masarykova, na zdi sokolovny
Nápis:
VÁM, PADLÍ, ČEST

BRATŘI: JAN ZATLOUKAL, ŘEDITEL ŠKOLY, ČESTNÝ STAROSTA TĚL. JEDNOTY SOKOL V LUHAČOVICÍCH, NAR. 1.IV.1890, ZEMŘEL 22.VII.1942 V OSVĚTIMI

MUDr. FRANT. ŠŤASTNÝ, PORUČÍK 2. ČSL. PARADESANTNÍ BRIGÁDY, NAR. 21.XII.1913, PADL 8.XI.1944 V HIADELSKÉ DOLINĚ

JAN KLIMÁK, HOTELIÉR, NAR. 16.2.1898, ZEMŘEL 16.IV.1942 V MAUTHAUSENU

JOSEF KRÁLÍK, HOTELIÉR, NAR. 21.VII.1887, ZEMŘEL 6.I.1942 V MAUTHAUSENU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7204-39947
Souřadnice: N49°5'55.8'' E17°45'18.22''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamětní deska Josef Šnajdr

Autor: Brigita Petrášová, 21.08.2020
Umístění: Luhačovice, Masarykova 350, vestibul Městské knihovny
Nápis:
JOSEF ŠNAJDR
GENERÁLMAJOR, PILOT RAF
VELITEL 311. BOMBARDOVACÍ PERUTI
*22.1.1909 LUHAČOVICE
+14.9.1992 ANGLIE, BROOKWOOD

ZA HRDINSKÉ ČINY OCENĚN NEJVYŠŠÍMI STÁTNÍMI BRITSKÝMI
A ČESKOSLOVENSKÝMI VYZNAMENÁNÍMI.
PŘEDSEDA SVAZU LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA,
ZAKLADATEL A STAROSTA ČESKÉHO SOKOLA V LONDÝNĚ,
ŽÁK ZDEJŠÍ ŠKOLY.
Poznámka:

Odhalení pamětní desky v roce 2014:
http://www.luhacovice.cz/26625n-odhaleni-pametni-desky-generalmajora-josefa-snajdra


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'53.14'' E17°45'15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska Jan Zatloukal

Autor: Brigita Petrášová, 21.08.2020
Umístění: Luhačovice, Masarykova 350, vestibul městské knihovny
Nápis:
V TÉTO ŠKOLE PŮSOBIL OD 1.9.1921
JAKO ODBORNÝ UČITEL A OD 1.9.1939
JAKO ŘEDITEL
JAN ZATLOUKAL
NARODIL SE VE VĚROVANECH U TOVAČOVA.
ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYL 8.10.1941
ZATČEN GESTAPEM. PO VĚZNĚNÍ V UHER.
HRADIŠTI A V BRNĚ BYL ODVLEČEN DO
KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V OSVĚTIMI,
KDE BYL 22.7.1942 UMUČEN.
HOŠI A DÍVKY, MĚJTE V PAMĚTI, ŽE SVŮJ
ČESTNÝ ŽIVOT POLOŽIL ZA NEODVISLOST
A SVOBODU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
BUĎ VÁM VZOREM V PRÁCI A V STATEČNOSTI.
Poznámka:

*1.4.1890 Věrovany u Tovačova
+22.7.1942 Osvětim

Učitel, ředitel školy, knihovník, jeden z nejpřednějších osvětových a sokolských pracovníků na Luhačovicku.
(zdroj: knihovna-luhacovice.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'53.14'' E17°45'15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní deska obětem holokaustu

Autor: Brigita Petrášová, 21.08.2020
Umístění: Luhačovice, Masarykova 350, vestibul Městské knihovny
Nápis:
NA PAMĚŤ LUHAČOVICKÝM
OBĚTEM HOLOKAUSTU
יׅדֽכּ֗ר כָּל מְנְחֺתֶךָ וְעו֗לָתְךָ יְדַשְּנֶהסֶלׇה
ŽÁDNÉ JMÉNO NESMÍ BÝT ZAPOMENUTO
OLGA BECKOVÁ•JINDŘICH BERISCH•KAREL BOCK•EMIL BOCK•ISIDOR DONÁT•ANNA FERDOVÁ•BERTA FRANKLOVÁ•EGON FRIED•MORITZ FRIED•ARNOŠT HAAS•BEDŘICH HIRSCH•FLORA JELÍNKOVÁ BERISCHOVÁ•BEDŘICH JELÍNEK•MARKÉTA JELÍNKOVÁ•VĚRA JELÍNKOVÁ•JIŘÍ PETR JELÍNEK•FRANTIŠKA JELÍNKOVÁ•ADÉLA JELÍNKOVÁ SCHULZOVÁ•ELLA STERNOVÁ JELÍNKOVÁ•OLGA LAMPLOVÁ JELÍNKOVÁ•JOSEF LAUFER•ADÉLA MEISTEROVÁ•LEOPOLD SMETANA•EMILIE SMETANOVÁ•ALICE SMETANOVÁ•OTTO SONNENSCHEIN•VILÉM SONNENSCHEIN•ANNA SONNENSCHEINOVÁ•EMA SONNENSCHEINOVÁ•KAMILA SONNENSCHEINOVÁ•RUDOLFÍNA SONNENSCHEINOVÁ•RŮŽENA SPITZOVÁ•BARUCH TICHO•FRANTIŠEK TICHO•MARIE TICHOVÁ•RENÉE TICHOVÁ•LEO ZUKERMAN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°5'53.14'' E17°45'15''
Pomník přidal: Brigita Petrášová