Praha 15

Pomník bitvy u Štěrbohol

Autor: Milan Lašťovka, 01.04.2019
Umístění: Praha 15, U Radiály, parčík na konci ulice
Nápis:
6.5.1757
NA PAMÁTKU
RAKOUSKÝM A PRUSKÝM
VOJÁKŮM PADLÝM
V BITVĚ U ŠTĚRBOHOL

MAXMILIAN ULYSSES GRAF von BROWNE zu MOUNTANY und CAMUS
KAISERL.
KÖNIGL.
GENERAL-FELDMARSCHAL
6. Mai 1757

CURT CHRISTOPH GRAF von SCHWERIN
KÖNIGL.
PREUSS.
GENERALFELDMARSCHALL
6. Mai 1757
Poznámka:

na místě do roku 1945 pomník Generála Shwerina, nový pomník odhalen v roce 2008
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_%C5%A0t%C4%9Brbohol
https://digitalniknihovna.mlp.cz/mlp/view/uuid:1fd7eba0-a9b2-11dd-911a-0030487be43a?page=uuid:1dab83d0-a9b4-11dd-83b2-0030487be43a )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0015-30236, CZE0015-27364
Souřadnice: N50°4'33.74'' E14°33'22.74''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: K. W. Schubsky

Vojenský hřbitov Štěrboholy - místo je zrušené

Autor: Milan Lašťovka, 01.04.2019
Umístění: Praha 15, U Radiály, parčík na konci ulice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Po skončení bitvy u Štěrbohol, ke které došlo dne 6. května roku 1757, bylo napočítáno na 32 tisíc mrtvých vojáků. Mezi padlými byl i královský pruský nejvyšší polní maršálek Kurt Christoph hrabě Schwerin (1684-1757). Padlí vojáci zde byli pohřbeni, tělo polního maršálka Schwerina bylo nabalzamováno a převezeno do Berlína.
Roku 1905 byly na zdejší vojenský hřbitov převezeny ostatky a pomníky ze zrušených vojenských hřbitovů na Hradčanech (například hrob podplukovníka Miesitscheka z Vyškova) a v Karlíně. Jednalo se o 30 důstojníků a vojáků, kteří padli roku 1813 a 1866 ve válkách.

Hřbitov byl v majetku pruské vlády. Ta platila vojenského invalidu, který se o hřbitov staral. Pozemek na půdorysu dělového kříže byl obehnán vodním příkopem a domek strážce stál vedle něj. V předsíni domku byla zavěšena stará malba s vyobrazením mrtvého maršálka Schwerina, nad kterým stojí pruský král Bedřich. Strážný se staral nejen o hřbitov, ale i o návštěvníky, kterým podával historický výklad a nechával je podepisovat do pamětní knihy. Tu tvořilo několik svazků, první svazek pocházel z roku 1838. Byli zde podepsáni významní lidé, například říšský president německé republiky Hindenburg (podpis z roku 1866 - byl v bitvě u Hradce Králové poraněn a přijel do Prahy, poté si prohlédl štěrboholské bojiště a pomník), velitel maďarské revoluční armády generál Görgey (podpis z roku 1841), skotský spisovatel Thomas Carlyle (1858), major Upton (1858) nebo francouzský generál Boulanger (1890). Ze známých osobností zde byly podepsáni také sochař Josef Myslbek a malíř Mikuláš Aleš. Pamětní kniha se nedochovala.
V letech 1939 – 1945 byl hřbitov využíván německou armádou jako posádkový. Na bráně byla tabule s říšskou orlicí a hákovým křížem a nápis STANDORF FRIEDHOF. Byli zde pohřbíváni příslušníci zbraní SS, kteří zemřeli v pražských nemocnicích. Němci zde pořádali oslavy a vzpomínkové tryzny. Po skončení války byl hřbitov včetně pomníku zcela zlikvidován. Roku 2007 byl v den výročí bitvy odhalen nový pomník.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'33.74'' E14°33'22.74''
Pomník přidal: Milan Lašťovka