Praha 15

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
PADLI V BOJI ZA SVOBODU VLASTI
1939 - 1945
ZAHRANIČNÍ ARMÁDA:
ANTONÍN KOBYLÁK
BOHUSLAV MRÁZ
ARNO STANĚK

PARTYZÁNI:
ANTONÍN NOVÁK

POPRAVENI:
ANTONÍN ČERVENKA
LADISLAV HRUBÝ
FRANTIŠEK KRÁSA
ANTONÍN KUTINA
FRANTIŠEK MATRAS
KAREL RŮŽIČKA
MIROSLAV ZEMAN

UMUČENI:
JULIUS BONDY
ELIŠKA PACASOVÁ
JOSEF SCHEIB
JAN SLAVÍK
LEV STEIN
HELENA STERNOVÁ
MARIE STERNOVÁ
FRANTIŠEK ZIKA

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ:
MILOŠ DUŠEK
LUDVÍK FEILER
BOHUMIL KECEK
JOSEF KRIŠTOF
BOHUMÍR KUBICA
JAN SVAČINA
VLASTIMIL NOHEJL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0015-18073
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
(vpředu)
JOS.BRADÁČ *1893
JAR.HRDINA *1889
JAR.JISKRA *1887
ANT.ŘÍHA *1880
VÁCL.VLASÁK *1886
ANT.BAKOVSKÝ *1876
JOS.BŘEČKA *1882
EM.BUŇAT *1883
JOS.NEŠUTA *1881
JOS.ŽÁK *1891
KAR.TŮMA *1891
VÁCL.VALENTA *1891
KAR.ČUMPELÍK *1893
JOS.KAČABA *1880 +1916
JOS.KUTINA *1888

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918

(zprava)
ST.HALA
*1885
Ro.JAKUBEC
*1879
ANT.VEGNER
*1894+1915
Jos.PLECHAČ
*1889
Fr.ŠEŠINA
*1894+1916
ANT.CHOUTKA
*1876+1917
Jo.ŠVEC
*1900+1919

(zleva)
FR. MALÍK
*1893+1914
JA.ZEMLA
*1875
KA.NOVÁK
*1876
VÁ.SMUTNÝ
*1877
JAN.ZEMAN
*1873
AN.CHYTRÝ
*1884
VÁ.HAMPEIS
*1884+1915

(zezadu)
ANT. ČERMÁK *1874
FR. KABÁT *1894
FR. SVOBODA *1873 +1917
JOS. TŮMA *1896
ANT NOVÁK *1890
FR. NEŠUTA *1891
ANT. PROCHÁZKA *1875
KAR. PŘÍBRSKÝ *1920
VÁC. ŠŤASTNÝ *1878 +1920
ANT. ŠVÁB *1887 +1916
VÁC. HEŘMAN *1872

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0015-18859
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
NE VĚČNOU PAMĚŤ
ŽE ZAMĚSTNANCI TOHOTO ZÁVODU
MILOŠ DUŠEK *25.5.1925
FRANT. PECHÁNEK *3.8.1909
JAROSL. POKORNÝ *14.1.1886
POLOŽILI V KVĚTNOVÉ REVOLUCI ROKU 1945,
SVÉ ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU.
ZAMĚSTNANECKÉ ORGÁNY FY. OBUS NÁR.POD. V KVĚTNU 1947

TATO PAMĚTNÍ DESKA
BYLA PŘEMÍSTĚNA V ŘÍJNU 2008
Z BUDOVY FIRMY AUTO ŠTĚPÁNEK a.s.
NA ČESTNÉ POHŘEBIŠTĚ V HOSTIVAŘI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0015-18072
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Jan Klega

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2020
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař, pamětní deska umístěna na zdi pomníku Obětem 2. světové války
Nápis:
JAN KLEGA
*24.6.1902 +23.3.1942
vězeň č. 3503
k.t. Mauthausen
MILOVATI VLAST SVOU REPUBLIKU ČESKOSLOVENSKOU
A SLOUŽITI JÍ V KAŽDÉ DOBĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0015-55137
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Antonín Švehla

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
ANTONÍN
ŠVEHLA
*15.IV.1873
+12.XII.1933
Poznámka:

Dr. Antonín Švehla byl za 1. světové války jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného státu a stal se tak jedním z pěti mužů 28. října. Od 1918 byl poslancem Národního shromáždění, v letech 1918 až 1920 byl ministrem vnitra a podílel se výrazně na vzniku a podobě československé ústavy schválené roku 1920.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Bezouška

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
pplk. ANTONÍN BEZOUŠKA
*3.6.1936 +17.2.2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jaroslav Vokurka

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2020
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
JAROSLAV
VOKURKA
STATKÁŘ V CHODOVĚ
ZABIT PŘI REVOLUCI
7.5.1945 V STÁŘÍ 39 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0015-55381
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Antonín Černý

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2020
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
ANTONÍN ČERNÝ
*19.10.1925, ZASTŘELEN 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0015-55382
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob František Zika

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2020
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
jméno není uvedeno na hrobu
Poznámka:

Umučen.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0015-55386
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pohřebiště Obětí 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2015
Umístění: Praha 15, K Jezeru, hřbitov Hostivař
Nápis:
BOHUSLAV MRÁZ
pluk. válečný letec
24 let
JOSEF KRIŠTOF
VLASTIMIL NOHEJL
JAN SVAČINA
LUDVÍK FEILER
MILOŠ DUŠEK
19 let
ANTONÍN NOVÁK
podpor. partyzán
23 let
Poznámka:

CZE-0015-18071
CZE-0015-18077
CZE-0015-18078
CZE-0015-18145
CZE-0015-18151
CZE-0015-18179
CZE-0015-18184


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0015-18071
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Milan Lašťovka