Praha 15

Pamětní deska František Hora

Autor: Milena Městecká, 22.06.2007
Umístění: Praha 15, Dolnoměcholupská 168/37, úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, na zdi nalevo před vchodem do úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ
FRANT. HORY
OBČANA DOLNÍCH MĚCHOLUP
KTERÝ PADL V KVĚTNOVÉ REVOLUCI R. 1945
NA PRAŽSKÝCH BARIKÁDÁCH,
ZA SVOBODU VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0015-18146
Pomník přidal: Milena Městecká