Hajnice

Pomník Obětem 1.světové války

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2015
Umístění: Hajnice, pomník ve středu obce
Nápis:
DIE GEMEINDE DEUTSCH – PRAUSNITZ
IHREN IM JAHRE 1914 – 1918
GEFALLENEN SÖHNEN

+
BAUDISCH EMIL
BAUDISCH KARL
FUTTER JOSEF
FUTTER WILHELM
GOLDMANN JOSEF
HODER ADOLF
HODER JOSEF
HODER WENZEL
HOFFMANN ANTON
KAIPER ADOLF
KASPER ALOIS

+
KROVSKY ALFRED
LINK JOSEF
LINK IGNAZ
LOKWENZ FRANZ
LORENZ ADOLF
MICHOLKA JOHANN
PAUER JOHANN
PEITZKER JOHANN
PETZAK FRANZ
REEH JOHANN
REEH JOHANN

+
REEH KARL
RÖSEL WILHELM
RUDEL ALBERT
SCHARF FRANZ
SCHARF FRANZ
SEIDEL FRANZ
SEIDEL JOSEF
SIMBA KARL
STEFFAN RUDOLF

+
WEISER FRANZ
WILLER ADOLF
WILLER WENZEL
WOJTECH ADOLF
WOLF FRANZ

VERMISSTE

KASPER FRANZ
LOKWENZ ANTON
PAWEL KARL
PAWEL RUDOLF

SVÝM PADLÝM SYNŮM
V LETECH 1914 – 1918
OBEC NĚMECKÁ BRUSNICE
Poznámka:

Pomník původně stál na hřbitově. Zlikvidován po roce 1968, obnoven na nynějším místě po roce 2000.
Zdroj: Databáze VH


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04994
Souřadnice: N50°29'15.42'' E15°54'22.68''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 14.06.2008
Umístění: Hajnice, od domu č. p. 1 ve Stříteži jdeme na jih k zemědělské skladovací hale. Vstoupíme do lesa a po 70 m se vpravo od cesty nachází hrob označený pískovcovým pomníkem.
Nápis:
Hier
ruhen in Gott
23 preussische
und
17 oesterreichische
Soldaten
verwundet
im dem Gefecht
bei Burkersdorf
am 29. Juni 1866.

Errichtet vom
Krieger - Denkmal Verein
Alt. Rognitz

1895.
Poznámka:

Překlad: Zde v Pánu odpočívá 23 pruských a 17 rakouských vojáků, zraněných ve srážce u Stříteže 29. června 1866. Zřízeno spolkem pro válečné pomníky ve Starém Rokytníku 1895.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04756
Souřadnice: N50°30'27.56'' E15°54'33.15''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 14.06.2008
Umístění: Hajnice, od domu č. p. 1 ve Stříteži jdeme na jih k zemědělské skladovací hale; vstoupíme do lesa a po 70 m se vpravo od cesty nachází hrob označený pískovcovým pomníkem; od něj jdeme na západ směrem k ocelovému sloupu vysokého napětí a dále do lesa; po 80 m od kraje lesa se ve smrkové mlazině nacházejí balvany se vsazenými nápisními deskami
Nápis:
Na zadní straně jednoho z balvanů se nachází ve vsazené desce báseň:
Vier Jungen Helden reicht der Tod die Hand, mit Gott für König und Vaterland. Die weite Erde überall der Herrn, Fried ihrem Staub von der Heimat fern. Das Offiziercorps des KGL Preuss. Garde Fussilier Reg. seinem durch das Gefecht am 28.6.1866 entrissene Kameraden.

SECONDE LIEUTENANT
RUDOLPH v. BYERN
geb. 15. Dezember 1842.

SECONDE LIEUTENANT
KURT v. DRYGALSKY
geb. 2. November 1843.
Na boku balvanu je nápis: Begraben in Schweidnitz in Schleisien.

SECONDE LIEUTENANT
HANS v. d. MÜLBE
geb. 25. Juli 1846.

SECONDE LIEUTENANT
PAUL von SYDOW
geb. 3. Mai 1844.
Poznámka:

Překlad: Čtyřem mladým hrdinům podává smrt ruku, s Bohem za krále a otčinu, širá zem patří vždy Pánu, mír jejich prachu i tak vzdáleným od vlasti. Důstojnický sbor Královského pruského gardového pěšího pluku svým, v boji dne 26.6.1866 padlým kamarádům.
Pomník byl původně ze čtyř poskládaných balvanů na sobě. Ty se před několika lety zřítily.
Rodina poručíka Drygalského nechala jeho ostatky exhumovat a převézt do jeho bydliště ve Swidnici (dnes Polsko).

Byern, von Rudolph: příslušný Zabakuck, Kreis Jerichow. *15.12.1842. Seconde-Lieutenant und Bataillons-Adjutant, Garde-Füsilier-Regiment, 1. Compagnie. Zabit střepinami granátu 28.6.1866 v bitvě u Burkersdorfu (Stříteže).
Drigalski, von Kurt: příslušný Erfurt. *2.11.1843. Seconde-Lieutenant, Garde-Füsilier-Regiment, 7. Compagnie. Podlehl následkům těžkého zranění z 28.6.1866, které utrpěl u Neu Rognitz (Nový Rokytník).
Mülbe, von der Hans: příslušný Berlin. *25.7.1846. Seconde-Lieutenant, Garde-Füsilier-Regiment, 8. Compagnie. Zabit 28.6.1866 průstřelem levé strany hrudníku u Neu Rognitz (Nový Rokytník).
Sydow, von Paul Alexander: příslušný Berlin. *3.5.1844. Lieutenant, Garde-Füsilier-Regiment, 5. Compagnie. Zabit 28.6.1866 u Neu Rognitz (Nový Rokytník).
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04757
Souřadnice: N50°30'27.3'' E15°54'28.87''
Pomník přidal: Radomír Roup
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 14.06.2008
Umístění: Hajnice, od domu č. p. 1 ve Stříteži jdeme na jih k zemědělské skladovací hale; vstoupíme do lesa a po 70 m se vpravo od cesty nachází hrob označený pískovcovým pomníkem; od něj jdeme na západ směrem k ocelovému sloupu vysokého napětí a dále do lesa; po 80 m od kraje lesa se ve smrkové mlazině nacházejí balvany se vsazenými nápisními deskami; pomník se nachází několik metrů od nich směrem na západ; je to pískovcový balvan se vsazenou bílou nápisní deskou
Nápis:
ZDE JSOU ULOŽENY OSTATKY
VOJÍNŮ, KTEŘÍ ZEMŘELI
VE STŘÍTEŽSKÉM LAZARETU
NA NÁSLEDKY ZRANĚNÍ
UTRŽENÝCH V BOJÍCH
DNE 28. ČERVNA 1866.

Kom. 95.
Poznámka:

Jedná o ostatky vojínů, které byly objeveny v 70. letech při terénních úpravách okolo domu č. p. 1, kde byl lazaret; počet pohřbených ani příslušnost nejsou známy. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04758
Souřadnice: N50°30'27.30'' E15°54'24.87''
Pomník přidal: Radomír Roup
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2015
Umístění: Hajnice, obecní hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÝM OBĚTEM
POCHODU HLADU A SMRTI
OBČANÉ
HAJNICE, STŘÍTĚŽE A STUDENCE
ÚNOR 1945
Poznámka:

Hromadný hrob 34 obětí pochodu smrti. Hrob nyní na hřbitově, po 2. světové válce byli zemřelí exhumováni ze dvou masových hrobů u silnice č. I/37 u Stříteže a Nového Rokytníka a přepohřbeni na nynější místo.
Zdroj: Databáze VH


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5214-04946
Souřadnice: N50°29'18.12'' E15°54'17.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jiří Kopecký

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2015
Umístění: Hajnice, obecní hřbitov
Nápis:
JIŘÍ
KOPECKÝ
DESÁTNÍK ČSL. ARMÁDY
19.4.1934 31.5.1956

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°29'18.84'' E15°54'16.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala