Nové Kocbeře

Pomník vojákovi Rudé armády

Autor: Ing. Karel Pachovský, 28.04.2008
Umístění: Nové Kocbeře, na začátku lesa za osadou Kocbeře na rozcestí cyklotrasy na Pilníkov a cesty k bývalému pionýrskému táboru v Janské Studánce
Nápis:
ZDE PADL V BOJI
ZA NAŠI SVOBODU
DNE 9.5.1945
SERŽANT RUDÉ ARMÁDY
TOMAŠEV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03512
Souřadnice: N50°27'47.04'' E15°51'11.07''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Andreas Mazar

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, lesní hřbitov
Nápis:
1866
Poznámka:

Andreas Mazar, svobodník z 2. pěšího pluku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20748
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, asi uprostřed obce odbočíme na SV na komunikaci vedoucí k Janské Studánce. Po 700 metrech, již v lese, se cesta rozděluje ve tvaru Y. Přímo na této křižovatce se nachází hrob seržanta Tomaševa. Zde se dáme vlevo a asi po 100 metrech je vlevo od cesty pomník obehnaný nízkým plůtkem.
Nápis:
PAMÁTCE
DEVATENÁCTI OBĚTEM
POCHODU SMRTI
V ÚNORU 1945.
Poznámka:

Jedná se oběti pochodu smrti z koncentračního tábora Gross Rosen (dnes Rógoznica, severně od města Walbrzych v Polsku). Oběti byly po válce exhumovány a nacházejí se nyní na hřbitově v Choustníkově Hradišti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03532
Souřadnice: N50°27'47.00'' E15°51'10.40''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, od obecního úřadu asfaltovanou místní komunikací až k lesu; v lese, asi po 60 metrech se 10 metrů vlevo od cesty nachází v nízkém plůtku pomník ve tvaru ležící desky
Nápis:
Hier ruhen in Gott
1 preuss. und 3 eoster.
Soldaten
verwundet ??
27/6 1866

Zde jsou pochováni 1 pruský
a 3 rakouští vojíni, kteří zemřeli na ná-
sledky zranění ve zdejším lazaretu
27.6.1866. Tito vojíni byli zraněni
v bitvě u Trutnova, která se odehrála
rovněž 27.6.1866.
Poznámka:

část nápisu nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03573
Souřadnice: N50°27'39.79'' E15°51'50.82''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, Lesní hřbitov, na konci obce, při jízdě směrem na Trutnov je vpravo hospoda. Naproti ní, pod hájovnou, odbočuje vlevo cesta. Po ní dojdeme po 450 metrech do lesa k rybníčku. U něj zahneme vlevo a uvidíme oplocený lesní hřbitůvek o stranách asi 14 x 8 metrů.
Nápis:
Hier ruhen:
Franz Filian, Karl Heinrich, Franz Müncheberg, Josef Sandorsky, Georg Andrasso, Anton Rabovsky, Madlvy Zarek, Tudor Myhár, Johann Mestl, Andreas Mazar, Franz Lohinger, Josef Radosch, Michal Klaika, Anton Frank, Andreas Kutschal, Julius Schild

welche im J. 1866 in Folge Iber
in der Schlacht erlittenen Wunden
im Lazareth zu Neu Rettendorf
starben.

Renov. Kom.
1890.
Č.20
OBNOVIL LESNÍ ÚŘAD MĚSTA DVORA KRÁL. N.L.
R. 1936.
Poznámka:

V překladu: Zde odpočívají …, kteří v roce 1866 na následky svých zranění z bitvy, zemřeli v lazaretu v Nových Kocbeřích.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20745
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Bernhard Helfenstein

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, Lesní hřbitov, na konci obce, při jízdě směrem na Trutnov je vpravo hospoda. Naproti ní, pod hájovnou, odbočuje vlevo cesta. Po ní dojdeme po 450 metrech do lesa k rybníčku. U něj zahneme vlevo a uvidíme oplocený lesní hřbitůvek o stranách asi 14 x 8 metrů.
Nápis:
Hier Ruhr
im Gott
Bernhard Helfenstein
geb. 19. Marz 1844 in Pirn, a/d Nahe, gest. 14. Juli 1866
im Lazareth
in Neu
Rettendorf.

Gefreiter biem
1. Garde Reg. z.F. 4. Comp.
verwundet Königgrätz 3. Juli.

Auf Wiedersehen.
Poznámka:

Překlad: Zde odpočívá v Pánu Bernhard Helfenstein, nar. 19. března 1844 v Pirnu, zemřelý 14.července 1866 v lazaretu v Nových Kocbeřích. Svobodník 1. gardového pěšího pluku, 4. setniny. Na shledanou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

Helffenstein Carl Bernhard: příslušný Kirn a.d. N., Kreis Kreuznach. Gef., 1. Garde-Regiment zu Fuß, 4. Compagnie. Těžce zraněn, průstřel levé ruky, 3.7.1866 u Rozběřic. Tomuto zranění později podlehl.
Na náhrobku uvedeno chybně město Pirn a mírně odlišné jméno.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20746
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob Tudor Myhár

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, lesní hřbitov
Nápis:
1866
Poznámka:

- z fotografie nelze soudit na kompletnost nápisu
- Tudor Myhar, trubač s 23. pěšího pluku; restaurován 1997


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03488
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Johann Messl

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, lesní hřbitov
Nápis:
1866
Poznámka:

- z fotografie nelze soudit na kompletnost nápisu
- Johann Messl, nadmyslivec ze 27. mysliveckého praporu; restaurován 1997


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20744
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Josef Sandorsky

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, lesní hřbitov
Nápis:
1866
Poznámka:

Josef Sandorsky, vojín ze 24. pěšího pluku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03571
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Georg Andrasso

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Nové Kocbeře, lesní hřbitov
Nápis:
1866
Poznámka:

Georg Andrasso, vojín z 2. pěšího pluku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20743
Souřadnice: N50°27'52.34'' E15°51'26.27''
Pomník přidal: Radomír Roup