Choustníkovo Hradiště

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Karel Pachovský, 15.08.2006
Umístění: Choustníkovo Hradiště, vlevo při silnici na Kohoutov, asi 200 m za kostelem
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
1914 – 1918 1938 - 1945

DEN OPFERN
DER
BEIDEN WELTKRIEGE

(druhá strana)
Den Opfern des Weltkrieges in treuem Gedenken die Bevölkerun von Gradlitz

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03572
Souřadnice: N50°25'34.33'' E15°52'40.92''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Radomír Roup, 25.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!
1938 - 1945
STOČTYŘICETPĚT
OBĚTÍ POCHODU SMRTI
Z KONC. TÁBORA
GROSS ROSEN
19.2.1945
Poznámka:

Pomník byl odhalen 23. září 1945. Monolit z pískovce je 7,5 m vysoký, ozdobený trnovou korunou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03543
Souřadnice: N50°25'09.05'' E15°52'52.66''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je první zprava
Nápis:
Hier ruhen in Gott 7 Soldaten, gestorben in der Nacht von 27. nach 28. 6. 1866 im Lazareth in Neu Rettendorf.

Zde leží v Pánu 7 vojínů, zemřelých v noci ze 27. na 28. 6. 1866 v lazaretu v Kocbeřích.
Poznámka:

z fotografie nelze přesně ohodnotit správnost a úplnost textu


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03494
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Pomník Karel Seyffert

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků; tento se nachází uprostřed souboru pomníků, je předsazený asi o metr dopředu
Nápis:
Dem Andenken
des k.k. Soldaten
KARL SEYFFERT,
gefallen im
preussisch-österreichischen
Krieg im Jahre 1866

Památce c.k. vojína
KARLA SEYFFERTA,
který padl 1866
v prusko-rakouské válce.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03579
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Josef Christian Schipal

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je první zleva
Nápis:
Hier Ruhr
beweint der für Kaiser
und Vaterland
gestorbene k.k. Cadet-Feldwebel
vom 10. Inf. Reg.
JOSEF CHRISTIAN
SCHIPAL
aus Prag
gestrorben in Folge der
im Jahre 1866
in der Schlacht bei Trautenau
erhaltenen Wunden

J. Wagner, Jaroměř
Poznámka:

Překlad: Zde odpočívá, oplakáván, padlý za císaře a vlast, c.k. kadet-šikovatel od řadového pěšího pluku č. 10, Josef Cristian Schipal z Prahy, zemřelý na následky zranění, utrženého v bitvě u Trutnova. J. Wagner, Jaroměř.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03570
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Adolf Schwerer

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je druhý zleva
Nápis:
Hier ruht in Gott
ADOLF SCHWERER
Lieutnant des k.k. 23. Lin. Inf. Regm.
Baron Airoldi

Bei der Schlacht von Traute
nau am. 27. Juni 1866 todllich
getroffen, den heldenmutig
getragenen schweren Leiden
erlegen am 29. Juni 1866 im
Lazareth der Fabrik zu
Neurettendorf.

Dem tapferen Kameraden gewidmet
von Offiziers Corps seines
Regimentes.
Poznámka:

Zde odpočívá Adolf Schwerer, poručík 23. p. ř. pl. barona Airoldiho. Smrtelně zasažen v bitvě u Trutnova 27. června 1866, podlehl hrdinně snášenému těžkému utrpení 29. června 1866 v lazaretu v Nových Kocbeřích. Svému statečnému kamarádovi věnováno důstojnickým sborem pluku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03503
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Janoš Branich

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je třetí zleva
Nápis:
Janoš Branich, k.k. Hauptmann im 24-ten L. I. Reg. gef. am 28. Juni 1866. Renov. Kom. 1890.
Poznámka:

Překlad: Janoš Branich, c.k. setník 24-tého ř. p. pl. zemř. 28. června 1866. Renov. Kom. 1890.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20741
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Ernest von Kuder

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je čtvrtý zleva
Nápis:
ERNEST v. KUDER
k.k. Oberlieutnant im
23. L. I. Regt. Baron Airoldi
geboren in Darmstadt
gefallen in der Schlacht
bei Trautenau 1866

Renov. Kom.
Poznámka:

Překlad: Ernest von Kuder, c.k. nadporučík 23. ř. p. pl. barona Airoldiho, narozen v Darmstadtu, padl v bitvě u Trutnova 1866.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-20740
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Obětí války 1866

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento je prostřední
Nápis:
1866

Zde odpočívá v Pánu 5 pruských a 6 rakouských vojínů padlých ve válce 1866. / Hier ruhen in Gott 5 preuss. und. 6 oester. Soldaten, gegallen im Kriege 1866.
Poznámka:

složení a správnost textu nelze dle fotografie ověřit


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03577
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Edmund Tachau

Autor: Radomír Roup, 27.05.2008
Umístění: Choustníkovo Hradiště, hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže, naproti motorestu; soubor deseti pomníků u hřbitovní zdi, tento čtvrtý zprava
Nápis:
Hier ruhet
Edmund Tachau
k.k. Hauptmann
im 13-ten L. I. Reg.
am 27. Juni 1866
im Treffen bei Trautenau
schwer verwundet
starb er am 4-ten Juli 1866
den Heldentod
im 35-ten Lebensjahre
tief betrauert von den seinen

Renov. Kom. 1890
č. 17.
Poznámka:

Překlad: Zde odpočívá Edmund Tachau, c.k. setník 13. řadového pěšího pluku, těžce zraněn ve srážce u Trutnova 27. června 1866, zemřel hrdinskou smrtí 4. července 1866 v 35. roce života, oplakáván svými.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03506
Souřadnice: N50°25'27.88'' E15°52'35.78''
Pomník přidal: Radomír Roup