Hřibojedy

Pomník Obětem války 1866

Autor: Radomír Roup, 27.05.2009
Umístění: Hřibojedy, z křižovatky u rybníka ve středu obce jdeme 150 m po silnici směrem na Libotov - Dvůr Králové. Za
posledním domem vpravo odbočuje cesta. Po ní jdeme 140 m, vpravo jsou záhumenky a sad usedlosti. Za sadem odbočíme zase vpravo. Po 80 m je řada starých třešní. Jdeme ještě několik metrů ze svažující se meze a náhle uvidíme vpravo 120 cm vysoký jehlanovitý pomník, značně obrostlý keři.
Nápis:
Den tapferen,
für Kaiser
und Vaterland im J. 1866
gefallen oesterreichischen
Kriegern.
Poznámka:

Překlad: Hrdinným rakouským válečníkům, padlým za císaře a otčinu.
Poznámka:
Pruská předsunutá hlídka narazila ve vesnici na hlídkující rakouské vojáky. Při nastalé přestřelce byli dva rakouští vojáci zastřeleni.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03563
Souřadnice: N50°23'38.72'' E15°50'01.44''
Pomník přidal: Radomír Roup