Prostřední Lánov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ladislav Kadavý, 12.08.2008
Umístění: Prostřední Lánov, ve středu obce, vedle obecního úřadu
Nápis:
1914 - 1918
Poznámka:

zbytek textu chybí, desky nenalezeny; původní název obce Mittellangenau


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5215-20708
Pomník přidal: Ladislav Kadavý