Zálesí

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 16.04.2008
Umístění: Zálesí, ve středu obce v zahradě rodinného domu proti autobusové zastávce
Nápis:
1866

na levé straně

Zde odpočívají
1 rak a 1 prus. důstojník
1 nadmyslivec a 4 rak.
vojínové padlí ve válce
r. 1866

na zadní části

Postaveno od spolku
pro udržování pomníků
na bojišti králové-
dvorském
1897

Errichten vom Vereine
Zur erhaltung der
Kriegerdenkmale
in Königinhof u/E 1897

na pravé části

Hier ruhet
1 öst. u. 1 preus. Offizier
1 Oberjäger und 4
öst Soldaten
gefallen im Krieg
Poznámka:

zemřelí v Zálesí, kteří zemřeli během ústupu na Záleský vrch


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5203-03538
Souřadnice: N50°24'54.02'' E15°46'45.02''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička