Medlov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 14.10.2012
Umístění: Medlov, na návsi před kapličkou
Nápis:
PADLÝM SPOLUOBČANŮM VE VÁLCE SVĚTOVÉ
1914 - 1918
JAR DOLEŽEL 1894 - 1916.
JAN ZBOŘIL 1876 – 1918.
FRANT. ADAMÍK 1887 – 1918.
VINC. DOSTÁLÍK 1877 – 1918.
ARNOŠT SAHÁNEK 1892 – 1918.
ANTONÍN HASALA 1899 – 1918.
KONRÁD ŠUBČÍK 1894 – 1919.
FRANT. MRHÁLEK 1876 – 1914.
BEDŘICH MRHÁLEK 1890 – 1914.
ALOIS ŠUMBERA 1878 – 1915.
JOSEF VYBÍRAL 1889 – 1915.
ALOIS ŠIŠKA 1879 – 1916.
VILÉM HRABÁLEK 1882 – 1916.
IGNÁC BUČEK 1894 – 1916.

OBĚTI OSVOBOZOVACÍCH
BOJŮ 1. KVĚTNA 1945

JOSEF JURA
NAR. 10.8.1884
OLDŘICH STRATIL
NAR. 27.6.1923
ČEST JEJÍCH PAMÁDCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7203-01554
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek