Mečeříž

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 15.12.2006
Umístění: Mečeříž, na návsi před obecním úřadem
Nápis:
NA PAMĚŤ
UTRPENÍ,
PROLITÉ KRVE
A HOŘKÝCH SLZ

1939 – 1945
HLAVÁČEK JOSEF, MALÁK JOSEF, PELC JOSEF

BAŠUS JOSEF *1893, ČERNÍK FRANT. *1888, HORČIC JOSEF *1895, JAKUBEC ANT. *1898, JAKUBEC RUD. *1893, JANDL FRANT. *1895, JANDL JOSEF *1888, JIRMUS ANT. *1886, KRUPIČKA VÁCL. *1890, KULÍŠEK JAN * 1883, KULÍŠEK JOSEF *1892, MALÝ VÁCL. *1889, MAŠTALÍŘ *1900, NOVÁK ANT. *1872, RABAN VÁCL. *1871, RAMBOUSEK JOS. *1889, SLÁNSKÝ RUD. *1884, SLÁNSKÝ VÁCL. *1879, ŠULC FRANT. *1874, ŠULC JOSEF *1879, UŘIDIL JOSEF *1896, UŘIDIL JOSEF *1874, UŘIDIL VÁCL. *1896, UŘIDIL VÁCL. *1896, ZOUFALÝ VÁCL *1883

S TISÍCI KAPKAMI DEŠTĚ UTRPENÍ
KREV V SRDCI TĚCH JEŽ KLESLI POPRAVENI,
I JEHO DECH VSÁLA RODNÁ ZEM.
BY ZÚRODNĚNA LÁSKOU V LŮNĚ SVÉM
I Z JEHO SRDCE VŠEMU NAVZDORY
VYKVÉSTI DALA KVĚTU SVOBODY.

PAMÁTCE
JOSEFA MALÁKA
POPRAVENÉHO 20. PROSINCE 1944
NĚMECKÝMI OKUPANTY
VE STÁŘÍ 51 LET.

VĚNUJE SČM V MEČEŘÍŽI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-01987
Pomník přidal: Adam Vykydal

Kenotaf Josef Pelc

Autor: Vladimír Štrupl, 26.07.2011
Umístění: Mečeříž, hřbitov
Nápis:
JAK KDYSI OD VÝCHODU JEHO PĚST
S BRATŘÍMI POCHODEŇ SVOBODY NESLA
I V PEKLE NENÁVISTI CHTĚL JI NÉST
VE VĚRNÉM SRDCI - DŘÍV NEŽ HLAVA KLESLA.
PAMÁTCE
JOSEFA PELCE
UMUČENÉHO V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
24. ÚNORA 1945 VE STÁŘÍ 64 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi