Hranice

Československé armády, Hřbitovní

Pomník Obětem 2. světové války a protikomunistického odboje

Autor: Svatopluk Kučera, 29.10.2012
Umístění: Hranice, Československé armády, před budovou Vojenské akademie
Nápis:
MĚSTO HRANICE VZDÁVÁ HOLD VŠEM HRDINŮM
PROTINACISTICKÉHO A PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE,KTEŘÍ
BOJOVALI ZA NAŠÍ SVOBODU A DEMOKRACII
Z VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SPJATÝCH S NAŠÍM MĚSTEM VZDÁVÁME POCTU

armadnímu generálu HELIODORU PÍKOVI
POPRAVEN - 21.6.1949

generálmajoru ALEXANDRU KORDOVI
ZEMŘEL VE VĚZENÍ - 13.9.1958

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

VOJ.POSÁDKA HRANICE KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
MĚSTO HRANICE ČS.OBEC LEGIONÁŘSKÁ
VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38879
Souřadnice: N49°33'01.1'' E17°43'21.3''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamětní deska Jan Čapek

Autor: Svatopluk Kučera, 29.10.2012
Umístění: Hranice, Československé armády, budova bývalých kasáren, křižovatka ulic tř. Československé armády a Kpt. Jaroše
Nápis:
V TĚCHTO KASÁRNÁCH BYL UBYTOVÁN
OD R.1927 34.PĚŠÍ PLUK
STŘELCE JANA ČAPKA
ORGANIZÁTORA A SPOLUZAKLADATELE
ČS.VOJSKA V ITÁLII ZA 1.SVĚTOVÉ VÁLKY
PADL V BOJI NA PIAVĚ R.1918

MĚSTO HRANICE VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°32'55.4'' E17°43'42.1''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamětní deska Otakar Zahálka

Autor: Svatopluk Kučera, 29.10.2012
Umístění: Hranice, Československé armády, budova bývalé Vojenské akademie
Nápis:
DIVIZNÍ GENERÁL OTAKAR ZAHÁLKA
30.9.1891 - 21.6.1942

VELITEL VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH V LETECH 1934 - 1939
ÚČASTNÍK 1.A 2.ČS.NÁRODNÍHO ODBOJE
LEGIONÁŘ NA RUSI V 1.SVĚTOVÉ VÁLCE
VELITEL ILEGÁLNÍHO ZEMSKÉHO VELITELSTVÍ OBRANA NÁRODA NA MORAVÉ VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

ZEMŘEL SMRTÍ HRDINY NA NACISTICKÉM POPRAVIŠTI
V BRNĚ - KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH

NÁROD NEZAPOMENE

MĚSTO HRANICE
VOJENSKÁ POSÁDKA HRANICE
VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38880
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Památník Obětem 1. světové války

Autor: Libor Smékal, 08.11.2006
Umístění: Hranice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

Konstrukce mauzolea má obdélníkový půdorys o základních venkovních půdorysných rozměrech 14,05m x 6,35m. Rohy obdélníka jsou opatřeny pravoúhlým vybráním o půdorysných rozměrech 0,7x0,7m. Nosnou konstrukci mauzolea tvoří železobetonový monolitický skelet s příčnými nosnými rámy.
Z vnitřní části mauzolea vystupuje železobetonové jádro, věž s venkovními půdorysnými rozměry 2,2x1,8m, tloušťku stěn 0,3m a celkovou výškovou 6,73m, Železobetonová stropní deska mauzolea má tloušťku 0,12m a svažuje se k okraji památníku.
Železobetonové úložné monolitické desky mají tloušťku 70mm, mezera mezi nimi je 0,3m. Jsou zajištěny příčnými nosnými stěnami. Stěny tvoří podporu pro 6 úložných desek. Na vrchol mauzolea byla umístěna socha lva, přičemž do podstavce sochy byly vsazeny reliéfní desky. Na čelní straně podstavce byl do desky vytesán kůň táhnoucí pluh a oráč, jehož se chystá zkosit smrtka. Na pravé straně byla vytesána postava klečící matky s modlícím se dítětem u trojice hrobových křížů a na levé straně klečící voják, jež v klíně drží hlavu zraněného druha. Na obzoru je slunce a na zadní straně byly umístěny dvě desky s letopočty 1914 a 1918.
12.8.1915 byl na vojenském hřbitově posvěcen pomník zemřelých v hranické rezervní nemocnici. Hlavní iniciativu postavení pomníku vyvinul velitel rezervní nemocnice plukovní lékař MUDr. Ernst Staniek. Pomník v podobě lva dodala známá olomoucká kamenická firma L. J. Urban. Stavební práce vedl hodolanský stavitel Rudolf Kvapil. Náklad na zbudování památníku činil 35 000 korun.
Výnosem č.j. 48.500 – I/6 odd. ze dne 28.1.1935 nařídilo Ministerstvo národní obrany zrušení vojenského hřbitova, exhumaci tělesných pozůstatků pohřbených a jejich převoz a pietní uložení v mauzoleu.
Vypracováním projektu byl pověřen major technické služby Ladislav Procházka, který byl ustanoven i do funkce odborného stavebního dozoru nad výstavbou. Vlastní stavbu prováděla technická rota pěšího pluku č. 34 Střelce Jana Čapka, umístěného v Hranicích ve stejnojmenných kasárnách.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
František Abal 1915, Štěpán Agh 1915, Michal Ahrer 1914, Natvas Aichinger 1915, František Albert 1916, Los Alexa 1914, Josef Alexijevicz 1918, Michal Alfirov 1915, Janos Almady 1915, Lantos Andreas 1914, Theodor Andrejev 1914, Vasil Andrejkovo 1918, Vasil Andrejouk 1918, Pjeter Andukovitz 1915, Albín Antonini 1915, Stefan Antonowitz 1914, Jedřej Armusiwicz 1914, Alois Arztmuller 1914, Václav Aubrecht 1914, Karel Auer 1915, Antonín August 1916, Josef Augustňak 1914, Kasta Avran 1914, Ivan Babyj 1917, Konst. Badak 1918, Petr Baganszuk 1918, Vincenti Bagasch 1914, Istvan Bachar 1914, Leopold Baier 1914, Petr Bajda 1915, Josef Bak 1914, Vilmos Baksa 1914, Jan Baksara 1914, Ivan Balansiak 1916, Josef Balas 1915, Boleslav Balicki 1917, Sandor Balko 1914, Antonín Balog 1915, Josef Baloski 1914, Josef Banašík 1917, Jan Banyk 1918, Petr Bara 1915, Matěj Barabanov 1918, Jelosij Barba 1915, Petr Barbiřák 1916, Pavel Bardon 1915, Štěpán Barka, Pick Barobožín 1915, František Barot 1915, Michal Bartkiv 1918, Ferdinand Bartoněk 1918, Hryc Barylink 1918, Antonín Barzovicz 1915, Vasil Basaraba 1915, Vasyl Batan 1915, Gregor Batyj 1918, Stanislav Bebek 1916, Jiří Becker 1915, Istvan Belcl 1914, Jan Bělčík 1914, Daniel Benausutti 1915, Jan Bendl 1914, Jan Beneš 1914, Galo Beraban 1914, Václav Beránek 1914, Ladislav Berc 1915, Jan Berezinski 1918, František Berger 1914, Jan Berník 1914, Antonín Beruklan 1916, Jan Beta 1916, Josef Bídník 1918, Antonín Biela 1914, Jan Bila 1915, Ignac Bilinski 1916, Jan Bílý 1915, Ludvik Bischov 1915, Josef Bitterman 1915, František Blasiak 1914, Vincens Blatter 1914, Maximil Bleich 1914, Alois Bobrich 1914, Jan Bock 1915, Jan Bodej 1914, Vasil Bodruk 1917, Stefan Bogar 1914, Stefan Bogar 1914, Josef Bogunia 1917, Josef Bogunin 1917, Emil Bohm 1915, Michal Bohm 1915, Václav Bohm 1915, Ivan Bojko 1917, Nikola Bojko 1917, Mikolas Bojzuk 1915, Gabor Bolis 1914, František Bollyer 1915, Florian Bolonyan 1915, Grigori Boloskich 1915, Karel Bonczak 1915, Antal Bondor 1915, Theodor Bori 1917, Chuchip Borovka 1916, Josef Borůvka 1915, František Brabenec 1915, Jan Breitwiser 1915, Havrile Brezecki 1916, Dymatry Brizuk 1916, Karel Brossmann 1914, František Brož 1915, Jan Brož 1916, Vinc. Brum 1918, Antonín Brundler 1915, Josef Bryl 1915, Michal Buma 1915, Michal Bubiak 1915, Stenko Bucar 1915, Vincenc Buday 1919, Filip Budej 1915, Dymytri Budeniuk 1918, Josef Buganski 1915, Niculaje Bugneri 1916, Laješ Bugyik 1918, František Buchar 1915, Josef Buriánek 1918, Aksana Buriga 1919, Filip Burko 1917, Leopold Burrem 1915, Stanislav Buszko 1918, Jan Buzcek 1917, Archob Buziriv 1915, Dymytr Bylyna 1917, Josef Cabák 1919, Andres Cap 1917, Frant. Casson 1917, Andrian Caumo 1916, Michal Ceblink 1916, Jan Centnarovskí, Jan Cetnar 1915, Leon Cienlinski 1918, Michal Ciganiuk 1918, Kazimír Cichon 1917, Anisei Cimbal 1916, Josef Cimpa, Michal Cintein 1915, Jan Ciupka 1915, Antonia Cora 1918, Lajos Csapo 1915, Josef Csatari 1916, Gabor Csente 1915, Petr Cserba 1914, Petr Cserba 1914, Daniel Cseri 1914, Jan Csomas 1914, Štěpan Curkan 1915, Gregori Cwirskov 1916, Jan Cwisrtnina 1917, Petr Cymbalski 1915, Eduard Czaaschmer 1917, Eduard Czaaschmer 1917, Theodor Czabaniuk 1917, Ťepan Czajkovski 1914, Ludvík Czap 1918, Janoš Czapik 1915, Gligod Czarka 1916, Mikolaš Czarpila 1918, Dymytr Czemsov 1915, Istvan Czenki 1914, Czerkavski 1917, Michal Czerkiwski 1917, Michal Czerkiwski 1917, Alex Czerniak 1917, Jurko Czerniak 1916, František Czerný 1918, Lukáš Czerný 1917, Raman Czibuszov 1915, Jiří Czuezmann 1917, Hrynko Czybov 1917, Jan Časenský 1918, Josef Černohavský 1918, Antonín Červenka 1916, Jan Čížek 1917, Josef Čurda 1918, Michal Daněk 1915, Prokop Dankov 1918, Michal Dedevenerych 1915, Ivan Dekuschla 1917, Josef Delaraja 1915, Vasul Demjan 1915, Andre Demkoves 1916, Andre Demkoves 1916, Michal Demkovitz 1917, Stefan Dendis 1915, Ondřej Didio 1915, Keza Diner 1915, Alex Dinitriv 1915, Koloman Dionegi 1914, Václav Dobias 1915, Andres Dobrovolski 1917, Josef Doležal 1918, Josef Doležel 1915, Theodor Dolhopotno 1915, Krištov Domenig, Jan Donalaner 1915, Jiří Dowbna 1918, Lubarit Draguč 1917, Stanislav Drapatov 1916, Josef Drašina 1918, Attaman Dregicz 1916, Stěp. Drobniewcz 1915, Tomáš Drozynski 1918, Mikiela Druczol 1917, Petr Dřabek 1914, Frant. Dtugalencki 1915, Michal Duda 1916, Stefan Dudas 1915, Jan Dudek 1915, Jan Dudek 1918, Ivan Dudín 1915, Stanislav Dudkowski 1915, Josef Dudsik 1917, Jan Duchmar 1915, Josef Dumbrava 1915, Jarko Dumecz 1916, Emil Dunajevski 1916, Andres Dunikovskí 1914, Grigor Dutka 1915, Štěpán Dutka 1917, Amalie Dutková 1918, Frant. Dvořák 1915, František Dvořák 1914, Ferdinad Dworschak 1916, Kornel Dymytryszyn 1917, Teod. Dymytryszyn, Jan Dzacz 1917, Jiří Dziadek 1918, Cyula Eigner 1915, Nikolaj Ermi 1915, Jakob Ertl 1915, Jakob Ertl 1915, Josef Esterer 1919, Jan Faja 1917, Josef Falk 1915, Gyula Falu 1914, Giovovan Fantineli 1918, Vavřín Faraš 1918, Andres Farkas 1914, Frant. Farkas 1915, Frant. Farkas 1915, Samko Fedecki 1915, Vasil Fedin 1915, Nikolaus Fedoruk 1914, Istvan Fekete 1915, Demetr Ferenez 1915, Michal Ferhas 1915, Josef Fiala 1915, Karel Fiala 1915, Štěpán Ficzisko 1915, Josef Fidlusz 1914, Eduard Figer 1915, František Finger 1915, Vasil Finiak 1918, Antonio Finochiare 1918, Josef Fiszere 1915, Jonas Fitz 1916, Josef Fleisehauer 1915, Jan Fleisch 1915, Janoš Flickinger 1914, Martin Flisak 1916, Petr Florek 1915, Karel Florian 1915, Andre Foferko 1916, Georg For, Karel Fozo 1916, Karel Franke 1916, Angelo Frasneli 1914, Václav Fretschner 1919, Václav Fridrich 1914, Filip Fritsch 1915, Jan Fritsch 1915, Jan Fritsch 1915, Filip Froseten 1915, Jaroslav Frundl 1915, Josef Frust 1914, Julian Fryseczyn 1916, Otta Fuček 1915, Josef Fucha 1915, Josef Fullevirt 1915, Karel Furda 1915, Kazimír Furgan 1915, Josef Gabriel 1914, Pavel Gadacz 1915, Pavel Gadacz 1915, Gajevski 1914, Ivan Gajewski 1917, Jakub Gajewski 1917, Janoš Gala 1914, Lajos Galambos 1916, Pietro Galiano 1918, Josef Gall 1914, Vilem Gall 1917, Prokop Garbejl 1914, Josef Gardziel 1918, Ivan Garjevič 1915, Josef Gasztan 1916, Jan Gavel 1918, Frant. Gavenda 1919, Gustav Gavlovski 1918, Vasil Gavreliuk 1916, Alois Gebauer 1915, Jan Gebezyk 1914, Ediard Geisler 1919, Jan Geiszler 1915, Alex Gelessov 1914, Vincenz Gemer 1915, Pavel Gerdos 1914, Josef Gerliczy 1914, Stanislav Giarat 1914, Antonio Giarello 1918, Ignac Giener 1914, Michal Gierasimov 1915, Blažej Gil 1915, Emil Gleissner 1917, Jan Gleviak 1916, Jan Gleviak 1916, Josef Gluchy 1916, Eugen Golobuškin 1914, Petro Gorol 1918, Jan Goryl 1916, Robert Gos 1916, Vinc. Gozdalski 1915, Jan Grabner 1915, Josef Grasser 1914, Lugi Graziadei 1914, Stefan Grazol 1914, Taras Griabnov 1915, Edmund Griesmanier 1915, Ivan Griga 1917, Chrast. Gringare 1915, Antonín Grobacker 1915, Vendel Grodny 1915, Paul Gross 1915, Frant. Gruber 1915, Janos Grule 1915, Janos Gulyan 1916, Josef Gyebrevskí 1915, Emil Hahn 1915, Istvan Hajdu 1915, Josef Hajek 1915, Petr Hajný 1914, Frant. Halama 1914, Ambrož Halapi 1916, František Halas 1915, František Halas 1915, Josef Halasz 1915, Anders Halko 1915, Frant. Hallada 1914, Simch. Halmaszan 1915, Frant. Hampel 1915, Josef Hample 1915, Václav Hanuš 1916, Josef Hanzel 1918, Jakub Harasek 1914, Istvan Haraszti 1919, Vasil Harhart 1915, Ivan Haruk 1917, Frant. Haslinger 1915, Frant. Hauke 1914, Jan Haurylak 1915, Janoš Havej 1915, Vasil Havriliuk 1918, Jan Heczko 1914, Michal Heeska 1916, Frant. Hegedus 1915, Josef Heifer 1914, Richard Heints 1916, Jan Heiseler 1914, Istvan Hejes 1914, Josef Helebrand 1915, Michal Helik 1915, Rudolf Hemelík 1915, Michal Hemysz 1916, Eheinhol Hendel 1915, Václav Herbst 1915, Josef Herczek 1914, Jan Herczyk 1916, Karel Himmler 1914, Frant. Hintnaus 1914, Jindřich Hirth 1915, Štěpán Hittel 1914, Jiří Hitzl 1914, Jan Hlavan 1915, Bohumil Hlobil 1918, Alois Hlub 1914, Jaroslav Hluchan 1916, Ivan Hluchovitsky 1916, Frant. Hlup 1914, Sylvestr Hofmann 1917, Frant. Hofrichter 1917, Eduard Hojný 1918, Deneter Holbura 1915, Petr Holda 1918, Antonín Holub 1916, Samuel Hombock 1915, Frant. Hončík 1914, Ferdinand Honig 1919, Frant. Horáček 1918, Antonín Horák 1915, Janoš Horavath 1914, Desidarius Hornik 1914, Jakun Horník 1917, Otto Hornisch 1915, Otto Hornisch 1915, Josef Horvath 1914, Gyer Horwath 1914, Istvan Horwath 1915, Janoš Horwath 1914, Miklos Horwath 1914, Ludvík Hrasten 1915, Istvan Hrbaczuk 1914, Rudolf Hrdlička 1914, llko Hrebinsk 1916, Ivan Hrecek 1917, Kyrilo Hrenkov 1915, Jiří Hrubeca 1914, Josef Hrůza 1915, Hrynscyszyn 1917, Jan Hubaček 1914, Martin Huber 1918, Bohdan Huninger 1915, Ejerent Hvozdiol 1915, Antonín Chalanek 1917, Josef Chamek 1915, Pietr Chandurín 1915, Salvator Chiofolo, Alex Chirna 1917, Emanuel Chittare 1918, Štefa Chlfek 1915, Nikol Chodák 1916, Janos Chodovski 1914, Jan Chorvat 1915, Tomáš Chovnecanec 1918, Frant. Christopf 1917, Demeter Chryplivý 1918, Gregor Chuola 1914, Josef Chvalinskí 1918, Frant. Chytílek 1915, Longin Ignataskul 1917, Ludvík Illes 1915, Petro Ilnicki 1915, Frant. Ines 1916, Petr Ipsa 1917, Petr Irion 1914, Kercko Ischkiew 1916, Konst. Ivachov 1918, Nikolai Iwaniszen 1917, Hryčko Iwasing 1918, Nestur Iwasink 1918, Greogor Jacko 1915, Petr Jachimozak 1914, Jakub Jakimov 1917, Frant. Jakubec 1916, Andreas Jakubietz 1918, Ludvík Jakubovice 1914, Georg Jakymuf 1916, Anton Jamrož 1918, Tomáš Janczy 1915, Josef Janice 1914, Josef Janík 1918, Adolf Jankovsky 1917, Janos 1915, Feliks Janosz 1917, Josef Janoušek 1918, Alex Jantor 1916, Adres Janyik 1914, Josef Jarasz 1915, Ilks Jaremo 1916, Josef Jarosinski 1918, Gregori Jaroszenko 1915, Ambrej Jase 1917, Michal Jaszcuk 1916, Michale Jaszyn 1916, Frant. Ječ 1917, Jan Jedrzejowicz 1915, Jan Jelinič 1918, Josef Jenei 1914, Gurk Jeramčuk 1916, Štěpán Jeremko 1916, Pavel Jevsejenko 1915, Pavel Jež 1918, Piotr Jijanov 1916, Nika Jiran 1915, Antonín Jirka 1918, Jan Jobb 1916, Nikidan Jorge 1915, Frant. Josza 1914, Jan Jughero 1915, Josef Junek 1914, Demeter Jurczuk 1917, Petr Jurczylo 1917, Vasil Juryjosuk 1917, Fedor Kacistiak 1918, Imra Kadar 1915, Imra Kadar 1915, Alois Kadlec 1915, Pavlo Kaflauk 1917, Josef Kager 1915, Jan Kaindl 1914, Michal Kajl 1914, Konst. Kalancza 1918, Ondřej Kalanovič 1919, Josef Kalasa 1918, Dymytro Kalenczuk 1917, Michal Kalman 1915, Hugas Kalmn 1914, Tomáš Kaman 1915, Karel Kamerer 1914, Karel Kamerer 1914, Leopold Kampler 1915, Bronislav Kanafousky 1916, Baryron Kardaniuk 1918, Anusko Karej 1918, Jan Karkoška 1916, Kurt Karník 1915, Nikolaj Karosievitz 1918, Vasil Karpiuk 1918, Nikol Kaskov 1917, Jan Kaskow 1915, Janos Kassej 1914, Givovani Kastelnavo 1918, Josef Kaszab 1916, Michal Kaszczi 1916, Václav Kašpar 1917, Ondřej Kateriniuk 1918, Jan Katra 1915, Josef Kautský 1915, Istav Kavacz 1915, Adolf Keblinger 1915, Vasil Kefo 1917, Jonas Kelemen 1914, Josef Keller 1915, Amsen Kelmaras 1915, Georg Kendlur 1915, Michal Kesch 1917, Marie Kieczka 1915, Llko Kifar 1917, Ignac Kigyos 1915, Jan Kipp 1915, Janos Kirali 1914, Jevlich Kirilenko 1915, Josef Kirin 1918, Miriam Kirnicky 1917, Sandor Kis 1914, Demetr Kiselow 1915, Demetr Kiselow 1915, Ivan Kisilov 1915, Michal Kislunin 1915, Frant. Kiss 1915, Istvan Kiss 1915, Julius Kiss 1914, Ludvík Kiss 1915, Vasil Kizkan 1918, Simon Klamka 1915, Jan Kleibl 1917, Albert Klembo 1915, Jan Klenc 1915, Jan Klenc 1915, Edmund Klimeš 1918, Frant. Klimezinski 1915, Imre Klinger 1914, Adolf Klug 1915, Jan Klywec 1916, Tynko Kniaževicz 1917, Pavel Kniec 1915, Ulian Knisz 1915, Frant. Knobloch 1919, Josef Knoll 1915, Tadeus Kobra 1915, Josef Kocab 1914, Andreas Kocsandi 1915, Johan Kohl 1915, Josef Kohler 1914, Jan Kohout 1914, Josef Kolaš 1918, Andrei Kolodzi 1914, Johan Kolodziej 1914, Frant. Kološa 1914, Jiří Kolousehek 1914, Václav Koloušek 1918, Filip Kolpakov 1918, Ivan Kolumiezuk 1917, Avran Komischnak 1917, Dolfa Koníček 1917, Mikolas Konig 1915, Petr Kopal 1918, Grigori Kopec 1915, Vasil Kopecký 1916, Sigmund Kopera 1917, Michal Kopezyk 1917, Ernst Kopitz 1914, Frant. Kopoček 1915, Josef Koprnický 1914, Pavel Korba 1917, Fedor Korcuniak 1914, Sava Kornea 1918, Sergej Korněluv 1915, Antonín Korniak 1914, Stanislav Korolek 1916, Ivan Kosik 1918, Ivan Kosik 1918, Frant. Kostka 1914, Janos Kostlík 1914, Istvan Kostolanyi 1914, Andreas Kostyniuk 1917, Michal Koszovski 1917, Simon Kotelinkov 1917, Karel Kotosimot 1916, Ernst Kotsch 1918, Frant. Kouřil 1914, Vincenc Kovacs 1914, Gora Kovacz 1916, Miklos Kovacz 1915, Ondřej Kovačočo 1918, Onufri Kovalczuk 1918, Leopold Kovař 1918, Jan Kowalik 1918, Hyrokarie Kowaliszyn 1914, Ivan Kowaloczuk 1916, Ivan Kowaloczuk 1916, Janoš Kozaček 1914, Vasil Kozar 1916, Vasil Kozar 1916, Vladimír Koziol 1918, Konst. Kozma 1916, Simona Kozokar 1917, Andrej Krackovskí 1917, Jan Kraft 1915, Havel Krajczi 1914, Martiem Kranner 1915, Benedikt Krasnoszon 1915, Jan Kratina 1917, Anděl Kratochvíl 1916, Frant. Kratochvíl 1918, Štěpánka Kratochvílová 1915, Frant. Kraus 1915, Isvan Kraus 1915, Aleksa Krawcuzuk 1917, Josef Krawczyk 1918, Tomáš Krawiec 1914, Jan Kreindl 1914, Jan Krejčí 1914, Jan Krejčíř 1914, Tomáš Kreps 1918, Emil Kretschmer 1917, Juon Krewian 1916, Jan Kristen 1915, Josef Krivok 1914, Alexej Krjukov 1915, Jan Krol 1914, Vasil Kruba 1917, Frant. Kryl 1914, Jindřich Kříž 1915, Josef Kříž 1915, Jan Křovinia 1915, Jan Kubín 1915, Josef Kubina 1914, Istvan Kubinecz 1914, Josef Kubusch 1918, Vojtěch Kuča 1918, Jan Kudrewicz 1917, Jan Kugler 1915, Frant. Kuhnal 1917, Paul Kuhowicz 1914, Dimitur Kuchanczuk 1915, Nikol Kuchar 1917, Emil Kukenak 1914, Janos Kulczar 1914, Dimiko Kulismyk 1916, Fiodor Kunický 1915, Jehori Kunienkov 1915, Ferdinand Kunyk 1916, Josef Kunz 1918, Rudolf Kunz 1919, Bohumil Kura 1918, Isidor Kurdiel 1914, Vojciech Kurdziel 1915, Andres Kurek 1918, Filip Kurjav 1915, Filip Kurjav 1915, Nikolaj Kurniocov 1915, Bohdan Kurtiejev 1915, Vladimír Kuschmierch 1916, Nikolaj Kusiv 1919, Vasil Kusniro 1918, Stanislav Kuta 1916, Antonín Kutak 1915, Frant. Kutěna 1915, Maxmilian Kutscherin 1915, Nikolaj Kutzer 1917, Vasil Kuzík 1918, Alexej Kužmenov 1915, Štěpán Kvorka 1915, Ignac Kwasizur 1915, Griegori Lakacs 1916, Vitore Lamthio 1919, Karel Langasch 1915, Josef Langer 1915, Antonín Lanz 1914, Frant. Laskovski 1915, Gregori Laskutnikov 1919, Lataviecz 1918, Vasil Latisch 1914, Alex Lavrov 1918, Jan Lazarisch 1915, Matyaš Leci 1915, Klement Lehnert 1915, Josef Leitner 1914, Josef Lenovsky 1915, Leopold Leonharsger 1914, Lesczynscyn 1914, Marvan Lesiuk 1918, Pavel Lesniak 1917, Isidor Lewicki 1918, Antonín Licul 1915, Jan Líčko 1914, Georg Lietava 1915, Lorenc Limbeck 1914, Josef Lindorfer 1915, Josef Linhard 1918, Jehor Lipatov, Pavel Liszka 1915, Matyaš Lišicky 1915, Antonín Liška 1915, Michal Litvera 1917, Hrynko llczyszyn 1916, Konst. lljuk 1914, Gersc Locatteli 1917, Michal Loginov 1915, Givovani Longhi 1915, Viktor Lopata 1915, Engel Loss 1915, Richard Lovak 1918, Michal Lozinski 1917, Václav Lukašek 1915, Jan Lukeš 1915, Jan Luky 1914, Štěpán Luliecsek 1914, Mikulaš Luzenski 1916, Jan lwach 1918, Vaska Macei 1917, Aurelo Macelo 1915, Hynek Mačalík 1918, Vaclav Madlo 1915, Adolf Magdies 1914, Pavel Magdo 1915, Sandor Magyar 1915, Josef Mahn 1918, Petr Mahricz 1916, Karel Mach 1917, Josef Machaček 1915, Josef Machaček 1917, Josef Maier 1914, Matyas Maierhold 1915, Vaclav Maisetschleger 1915, Michal Majko 1914, Vojtek Major 1916, Marko Majstrenko 1915, Michal Makachon 1917, Mojsiej Makarenko 1915, Alex Maksemniuk 1915, Sidor Malczenko 1915, Josef Malek 1917, Karel Malek 1919, Andrej Mali 1915, Vasil Malinovski 1919, Pavel Malov 1916, Demetr Manczulenko 1918, Josef Manhart 1915, Andreas Manisch 1917, Štěpán Manziak 1918, Petr Marcinov 1917, Fortun Marcon 1915, Stanislav Mardaus 1917, Josef Marek 1914, Josef Marek 1914, Marin Marchalek 1915, Alex Mariczuk 1918, Gregori Mariszuk 1914, Jiří Markohl 1914, Jakob Markov 1916, Josef Markowicz 1917, Nikolaus Marocko 1917, Mativj Maros 1916, Gavrilo Maroszan 1918, Janoš Märötci 1914, Lajoš Marotlu 1915, Karel Marszalek 1918, Josef Marta 1915, Karel Martin 1916, Cyril Martiňak 1919, Petr Martinec 1918, Vasil Martinov 1915, Vasil Marusiak 1918, Jan Masař 1914, Anisej Maslow 1915, Josef Masný 1919, Jan Massar 1914, Pavel Maszaros 1915, Jan Matei 1915, Alex Matějka 1915, Jan Matoušek 1916, Hmat Matwijizin 1917, Rudolf Matyaš 1919, Filip Maximov 1918, František Mazal 1917, Thomas Mazl 1918, František Mazuch 1915, Petr Mazur 1918, Nikola Melnyk 1918, Josef Mendiuk 1915, Antonín Menlja 1916, Jan Merezyk 1914, Raimund Merten 1917, Josef Mester 1914, Imre Meszaros 1915, Gesar Mez 1914, Ivan Mezakowicz 1917, Ilko Mielník 1916, Ondrej Migdal 1915, Jurko Michaleczko 1918, Martin Mika 1916, Juchen Mikiforik 1916, Sandor Miklos 1915, Josef Miksoh 1915, Adalbetr Mikusch 1914, Michal Milanovski 1917, Karel Minařík 1917, Karel Miscuzuk 1918, Vasili Mischanin 1917, Jan Miskadnik 1914, Bohdan Mišenko 1915, Konst. Mitla 1915, Štěpán Mitluch 1918, Vasil Mizga 1917, Julian Mlecko 1917, Josef Mlejnek 1915, Istvan Moczo 1914, Achut Mohamet 1916, Janoš Mokos 1915, Karel Mokroš 1918, Ivan Molczenenko 1915, Jan Molnar 1915, Paul Molnar 1915, Petr Molnar 1915, Gregor Momikov 1918, Janoš Mondrak 1914, Ferdina Montani 1918, Filip Montian 1915, Jaroslav Moravek 1918, Josef Moravek 1919, Angelo Moreni 1917, Andrej Morholoe 1917, Johan Mörtinger 1914, Ferdinand Moser 1915, Jan Moser 1915, Jan Moskal 1918, Vasil Moskal 1916, Gregor Moskalek 1916, Antonín Moskva 1916, Alex Mosses 1914, Leon Motyl 1914, Rudolf Moucha 1916, Josef Mroczek 1917, Joachym Mühlberger 1919, Josef Mukner 1914, Jan Mülhofer 1914, Frant. Müller 1914, Henrich Müller 1915, Leopold Müller 1914, Petr Munka 1915, Abraham Muntan 1916, Arpad Muresetin 1914, Antonín Muřinec 1914, Adalb Musil 1916, Ivan Mušek 1916, Petro Muzzulini 1918, Karel Mužik 1918, Josef Navratil 1917, Richard Nebes 1919, Basil Nebor 1914, Ondřej Nedospitatelski 1917, František Nejezchleba 1919, František Němec 1914, Josef Němeček 1914, JosefNemeth 1914, Lajoš Nemeth 1914, František Nepimach 1918, Josef Nesnídal 1914, Jan Neubauer 1919, Oskar Neuman 1915, Ernst Neüser 1916, Petr Neuza 1916, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, vojín Neznámý 1914, Jan Nicicki 1917, František Niedreriter 1914, Ondřej Niedvisch 1916, Karel Niechaj 1915, Michal Niekrassov 1915, Jan Nienczyk 1917, Pietr Nikitza 1914, Gustav Novak 1914, Jan Novak 1917, Jan Novak 1918, Josef Novak 1916, Richard Novak 1914, James Nygy 1919, Nikolaj Nykyforink 1918, Vincenc Ochmanski 1915, Jenikl Okrkov 1915, Nikolalaus Oleksink 1915, Ivan Olchovoj 1915, Marton Oliva 1915, Josef Oliverius 1914, Josef Olšovský 1919, Jan Ondrasek 1914, Jan Opalius 1915, Tomáš Oprise 1915, Demetr Opryska 1916, Josef Opyrhan 1914, Jan Orsík 1914, Stanislav Orszak 1915, Matyas Osokg 1914, Jan Ostrawercha 1916, Karel Otčenašek 1915, Pavel Pacl 1914, Josef Padi 1915, Piedor Pagataj 1916, Janoš Pal 1914, Josef Palacký 1918, Štěpán Palachniuk 1916, Michal Palaj 1917, Pavel Palenicky 1917, František Palička 1915, Štěpán Panczuk 1918, Ivan Paneczuk 1918, Pavel Panov 1915, Vasil Panzer 1915, Istvan Pap 1915, Geza Papp 1915, Lajoš Parak 1914, Emil Parfienof 1917, Josef Parzentka 1915, Michal Pasiecník 1918, Josef Paszko 1917, Josef Patla 1918, Andre Pauluk 1916, Bazar Pauluk 1916, Leopold Paus 1918, Pavel Pavelek 1918, Antal Pavlanta 1914, Ondřej Pavlík 1918, Nikolaj Pavliuk 1918, Istvan Pavlovič 1914, Sofron Pavluk 1916, Gregor Pawluk 1917, Michal Pazdur 1914, August Peck 1914, Laješ Peczka 1915, František Pečený 1915, Jan Peigel 1919, Karel Peleška 1914, Rudolf Penšík 1915, Istvan Periwosčkov 1914, Jan Pešek 1918, Petr Petranyi 1914, Flora Petraus 1915, Josef Petri 1914, Fiodor Petrov 1915, Teodor Petrowicz 1918, Maxim Petryszyn 1918, Josef Petz 1915, IlkoPidhirny 1917, Michal Piecovi 1918, Marcin Piela 1914, Adalbert Pierug 1917, Pavel Piešček 1915, Vasil Piethirny 1915, Jan Pichler 1915, Josef Pichon 1915, Josef Pindel 1918, Nikita Pintelesku 1916, Miklos Pinter 1915, Alex PIntescu 1917, Lerenc Piros 1914, Gyula Pis 1915, Štěpan Pista 1915, Jakub Pitero 1915, Georg Pivko 1915, Alois Plašek 1914, František Pobořil 1915, Seveli Podgorny 1915, Anafryj Podkova 1917, Naun Podmarenko 1918, Adolf Pöhlmann 1919, Václav Pokluda 1918, František Pokorný 1915, Prokop Polosuchni 1918, Hyron Pommer 1914, Bedřich Popp 1918, Ivan Porada 1917, Josef Porda 1914, Ferdinand Pospíšil 1914, Andreas Posztegyni 1915, Bohdan Potopnik 1917, Karel Pötzel 1915, Michal Pozadina 1918, Alois Pradel 1915, Josef Praksl 1919, Josef Prančil 1919, Boh. Prandtner 1915, Jan Prasa 1915, Jan Prasák 1914, Albert Pratschker 1917, Filip Pražan 1914, Josef Preclík 1915, Josef Preininger 1914, Karel Preschlichvicz 1915, Josef Pressler 1914, Andreas Priester 1915, Josef Pristač 1915, Gregor Pritula 1917, Jan Probola 1914, Pavel Prociw 1916, Jan Prodan 1914, Eduard Procháka 1918, Jan Procházka 1916, Josef Procházka 1918, Istvan Prokai 1915, Gregor Protiuk 1918, Gregori Prozek 1916, Lenko Prus 1915, František Pruša 1918, Pavel Przybyla 1916, Tomaš Pustaj 1914, Jakub Pustelník 1916, Martom Pustierea 1914, Ivan Puštovan 1918, Josef Putzendobler 1914, Josef Raca 1914, Racz 1914, Timoch Radivanov 1915, Evžen Radysz 1918, Ludvík Rafte 1915, Imre Rakocza 1915, Adilf Ramík 1919, Bartl Ranalter 1914, Girolammi Rapitto 1918, Frant. Raschenderfer 1914, Prov Raskyn 1915, Karel Rataj 1915, Josef Raucs 1915, Josef Ražný 1916, Jiří Reindl 1914, Emil Reindlich 1916, Josef Repiciak 1917, Jan Rerinski 1917, Josef Resl 1914, Jan Ress 1914, Michal Revin 1915, Jan Rgeaziga 1917, Sandor Rigo 1915, Alois Richta 1918, Aug. Richter 1919, Jan Richter 1915, Gavril Robul 1917, Michal Rogon 1916, Istav Rokop 1914, Stefan Rokosz 1915, Josef Roman 1916, Lucan Romanczuk 1916, Andrej Romaniuk 1915, Demetr Ropzuk 1917, Clem Rosstta 1914, Antonín Rostowski 1915, Petr Rouczy 1914, Ivan Ruděnka 1915, Konst. Rudyk 1917, Stanislav Rup 1914, Josef Rusna 1914, Petr Ruzycki 1915, Vincenc Ružička 1914, Jan Rzeczutek 1917, Demetr Sabiszek 1916, Jan Sabura 1915, Basil Sadlovski 1915, Zekere Sagadich 1915, Nikolaj Sajevicz 1916, Andrej Salamenikov 1916, Bedřich Sallinger 1915, Teodor Salomon 1916, Markov Samikov 1915, Josef Sampel 1914, Ivan Sanicar 1916, Ambrož Santo 1917, Edmund Sarkosi 1915, Ondřej Sasanov 1915, Teodor Saszko 1916, Štěpan Satola 1918, Siman Savastijanov 1915, Michal Sawacki 1915, Jan Sawczynski 1918, Pietro Sawelli 1917, Stanislav Sawicz 1915, Karel Scgolz 1915, Janoš Sedanszky 1915, Josef Sedlař 1914, Karel Seemeier 1914, Nikifr Sehin 1915, Jan Seidl 1915, Alois Seifert 1914, Istvan Seklarsz 1914, Ondřej Sekula 1914, Mikolas Selepi 1916, Mitroch Seliwanov 1915, Konst Senna 1917, Georg Serbus 1915, Anton Sgubní 1918, Josef Schadadse 1915, Jan Schartmüller 1916, Leopold Schaub 1914, Richard Schavra 1915, Eduard Schevzik 1916, Ferdinand Schlick 1916, Emil Schlosser 1919, Jan Schmidt 1915, Jiří Schmied 1915, Štěpán Schneider 1914, Alfred Schober 1914, Adolf Schöllner 1919, František Schön 1917, Jan Schön 1914, Jan Schön 1919, Karel Schönoll 1915, Josef Schönweiese 1914, Karel Schreiber 1915, Martin Schreiner 1914, Robert Schvabe 1918, Štěpán Schvantner 1916, Leopold Schvarz 1915, Josef Schwarz 1914, Josef Schwentner 1914, Jan Sibel 1916, Antonín Sief 1915, Jiří Síkora 1914, Jan Sikowa 1917, Michal Simionowicssh 1915, Andrej Simistin 1915, Max Simmer 1914, Petr Simnukov 1915, Josef Sindel 1918, Josef Sitka 1915, Ant. Sittler 1914, Theod Skalocký 1914, Stanislav Skimina 1916, Jan Sklarczy 1917, František Skoff 1915, Tomaš Skopal 1915, Michal Skrapniuk 1914, Ludvík Skřivanek 1919, Vasil Skvorcov 1916, Antonín Slama 1915, Petr Sliva 1916, Sergej Slizga 1915, Vasil Sloniovski 1918, Michal Slotny 1917, Vilem Slowaczek 1918, Petr Slywka 1918, Adolf Smeszka 1917, Josef Směták 1916, Michal Smurigyn 1916, Jan Sobek 1919, Michal Sobjec 1918, Antonín Sobkov 1917, Vasil Sodva 1916, Josef Söhl 1915, Cyril Socha 1918, Janoš Sokolci 1915, Semen Solar 1915, Timofej Sosonov 1915, Antonín Sotorník 1916, Anna Soviarová 1919, Ivan Spojef 1915, Robert Spolner 1915, Ludvík Springer 1915, Janoš Stabler 1914, Albert Stan 1915, Michal Stan 1915, Arsen Stanců 1914, František Staněk 1914, Rudolf Staruska 1914, Ivan Stasink 1918, Josef Stavarek 1916, František Stecker 1914, Ivan Stecyna 1916, Josef Stefan 1914, Jan Stefaniuk 1918, Istvan Stefiček 1914, Karel Steiner 1915, Ondřej Sterich 1915, Frant. Stiegelbauer 1915, Alois Stieger 1915, Ivan Stikala 1915, Jan Stingel 1915, Leo Stirbo 1914, Jan Stiril 1914, Petr Stock 1915, Gustav Stohlle 1915, Josef Stöhr 1916, Veselov Stojakin 1915, Josef Strnad 1915, Jan Stroch 1915, Karel Strokoski 1915, Petr Strompl 1917, Nikolaj Strutenski 1918, Ivan Strvzakowski 1916, Jan Sturm 1914, Jiří Stuzaruk 1916, Simon Suchaci 1914, Rudolf Suchanek 1916, Vasil Suchorukov 1915, Jan Suchy 1918, Josef Sukovski 1914, Michal Sulovský 1915, František Sulzer 1915, Anufrig Susot 1917, Geza Sütö 1914, Adolf Suvek 1915, Emil Svoboda 1915, František Svoboda 1915, Vojtěch Swiatek 1915, Josef Swider 1915, Lorenc Swierosz 1915, Andreaš Szabadies 1915, Istvan Szabo 1915, Janoš Szabo 1914, Janoš Szabo 1915, Pivada Szabo 1915, Anton Szarawara 1918, David Szebeni 1915, Josef Szeker 1914, Nikita Szelenstev 1915, Michal Szemenyci 1915, Stefan Szendi 1915, Alex Szepe 1914, Michal Szerszeni 1914, Sandor Szethaler 1916, Giorgi Szikora 1915, Gabor Szilagy 1915, Ilia Szilvas 1915, Safat Szkola 1917, Petr Szkwara 1917, Lajoš Szombat 1914, Jan Szopa 1916, Roman Szpak 1916, Jan Szpila 1916, Stanislav Szunko 1918, Vincenc Szurgut 1917, Demetro Szurubeilo 1915, Damian Szust 1918, Vladislav Szychla 1915, Petr Szymezina 1917, František Šalacha 1914, Cyril Ševčík 1915, Josef Šimeček 1918, Josef Škorpil 1914, Janos Škultaty 1915, Emil Šnobl 1914, Jan Šobr 1915, Ignac Špaček 1918, Josef Šramek 1914, Štěpan Štěpnigelski 1915, Stěrgej Štěrbakov 1915, Matyas Šumiec 1914, Jan Švanoar 1915, Velerian Taborský 1918, Jan Tais 1914, Josef Takace 1915, Andrej Takajev 1915, Josef Talago 1915, Jakub Tamczak 1915, Vasili Tarabanov 1916, August Targher 1915, Antonín Targosz 1915, Josef Tarsoly 1915, Václav Tatar 1915, Michal Tatasiuk 1915, Karel Tauber 1916, Marvan Tausz 1918, August Telutki 1916, Weseleri Teodosiewicz 1915, Demetr Teplenky 1918, Ferdinand Terc 1914, Fedor Terlecky 1918, Michal Tešluk 1914, Pavel Tetoczuk 1915, Galistro Thisio Alsori 1918, Andreas Thot 1915, Josef Tichý 1915, Matěj Tikiniuk 1918, Demetr Timusz 1917, Ondřej Tkacz 1917, Nikolaj Tkaczuk 1918, Jan Tobolka 1919, Václav Tomel 1919, Albert Tomko 1915, Matyas Tomzík 1917, František Tonan 1915, Grula Tövises 1915, Ivan Traichvanov 1915, Alegej Tramych 1915, Jan Tranner 1918, Jaromír Trap 1919, Alois Travetz 1915, Andreas Tremel 1918, Vojciech Trojnar 1914, Trombitas 1915, Josef Trtil 1915, Andreaš Trzebunia 1918, Bohdan Tuleniov 1915, Alfons Tůma 1916, Karel Tuma 1915, Karel Tůma 1918, Vojtěch Turek 1916, Istvan Turi 1915, Antonín Tuzinkiewicz 1917, Jan Tymoszyn 1917, Mikulaš Tyrolski 1914, Jakob Tys 1918, Pavel Tysoň 1914, Demijan Udoděnko 1915, František Uhlíř 1914, Vasil Uhryn 1918, Unterlandstödter 1918, Josef Unterpartinger 1914, Roman Urban 1915, Alram Usjuk 1915, Ivan Usof 1916, Jan Vacz 1917, Janos Vaczula 1915, Istvan Vagi 1915, Dominik Vagner 1914, Jan Valach 1914, Simon Vanat 1917, Jan Varga 1914, Gergaly Vargjas 1914, Gergaly Vargjas 1914, Alois Vargo 1914, Antonín Varnavski 1915, Fernc Vasil 1918, Petr Vaskol 1917, Josef Vassok 1914, Pertunati Velendra 1918, Petr Venica 1918, František Venikov 1916, Karel Větvička 1916, Felix Vidaček 1919, Karel Vieremikov 1915, Sandor Viesoj 1915, Rudolf Vilmacher 1914, František Vinklarek 1915, Georgi Virag 1914, Vasil Virstiuk 1914, František Visintin 1915, Josef Vlašek 1918, Adolf Vodečka 1917, František Vojtula 1919, Ferenc Völgyi 1915, Alexej Volkov 1915, Istvan Vožnej 1916, Josef Vrba 1914, Martin Vrba 1914, Josef Vrezsenko 1915, Hugo Vutkoewitz 1918, Jan Vykydal 1914, Martin Waculík 1914, Freidr Waestat 1915, František Wagner 1915, Jan Wagner 1915, Petr Walogrodski 1918, Pavel Walos 1914, Josef Walovie 1917, František Walus 1915, Jan Warga 1914, Jakub Wasserthauer 1917, Anfrius Wasyleiov 1915, Pavel Waszkaloff 1915, Timofiev Wauczukov 1916, Karel Weber 1914, Josef Wegrzyniak 1915, Hubert Weinrauch 1915, Michal Weldzeis 1914, Michal Weleszyn 1916, Robert Wenglars 1914, Josef Werba 1917, Andreas Werbowski 1917, Jachym Wervewij 1917, Jan Wieczkowski 1915, Antonín Wiengarther 1916, Ferdinand Wiesner 1914, Antonín Wichta 1914, Felix Wilk 1915, Johan Wilk 1914, Jan Wimmer 1914, Josef Wirnatz 1916, Janos Wirth 1915, Fedor Wiwezaruk 1918, Viktor Wöczesany 1915, Jan Woghofer 1916, Vilem Wojtěch 1918, Max Wolczik 1918, Antonín Wolik 1916, Josef Wolný 1919, Tomas Worek 1915, Jan Wtodecki 1915, Josef Wündel 1915, Jan Wunderlich 1915, František Wyka 1917, Matyas Zagler 1915, Josef Zahumenski 1914, Josef Zach 1915, Pereno Zaiček 1914, Jan Zajac 1915, Vasili Zaraman 1914, Ivan Zarubin 1915, Kašpar Zatopa 1915, Josef Zavila 1916, Martin Zbranek 1917, Štěpán Zeisverger 1915, Josef Zela 1916, Josef Zembalo 1915, Istav Zember 1916, Egisto Zentedeschi 1918, Karel Zeukl 1915, Josef Zezulka 1915, Martin Zietkovski 1915, Adalbert Zich 1918, Antonín Zikula 1917, Zimmerman 1915, Ivan Zinowifl 1916, Jan Zmarzly 1917, Eduard Zöllner 1918, Josef Zoutko 1915, Pavel Zsarac 1915, Pavel Zstebcki 1915, Andreas Zubesek 1914, František Zuleger 1915, František Zur 1917, Jan Zylvar 1915, Kirvlo Zytynski 1917, Jaromír Žaček 1916, František Žak 1915, František Žak 1918, Lada Žemba 1917


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-34059
Pomník přidal: Libor Smékal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Aujeský

Autor: Libor Smékal, 08.11.2006
Umístění: Hranice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
NÁŠ PŘEDOBRÝ MANŽEL A TATÍČEK

JULIUS AUJESKÝ

PLUKOVNÍK ITALSKÉ LEGIE A VELITEL
34. PĚŠ. PLUKU STŘELCE JANA ČAPKA V HRANICÍCH

+14.11.1930 VE VĚKU 44. LET.
Poznámka:

Před 1. světovou válkou studoval matematiku na pražské univerzitě. Studia přerušil po vyhlášení války, jako podporučík byl nasazen na ruskou frontu. Dne 28.12.1914 upadl do zajetí; 25.8.1916 se přihlásil do československých legií. Byl zařazen do srbské armády v Rusku, odtud byl 1.4.1918 propuštěn a přemístěn k československým legiím ve Francii. S čs. pěším plukem 21 se zúčastnil bojů na německo-francouzské frontě. V září 1918 byl přemístěn k čs. Armádnímu sboru v Itálii, kde se s 35. čs. Střeleckým plukem zúčastnil závěrečných bojů na italské frontě. Po návratu do vlasti v hodnosti majora bojoval proti maďarským bolševikům na Slovensku a proti Polákům na Těšínsku. Od 1.7.1924 až do své předčasné smrti velel pěšímu pluk 34, dislokovanému od roku 1927 v Hranicích v tak zvaných Čapkových kasárnách. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38870
Pomník přidal: Libor Smékal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí

Autor: Libor Smékal, 08.11.2006
Umístění: Hranice, Hřbitovní, hřbitov, vlevo od pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
SPOLEČNÝ HROB

MĚSTO HRANICE
Poznámka:

pravděpodobně patří k pomníku Obětem 1. světové války, nic bližšího se nepodařilo nalézt


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libor Smékal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Wiśniewski

Autor: Libor Smékal, 08.11.2006
Umístění: Hranice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Przechodniu idz do
Polski i powiedz, źe tu
spoczywaja Jej synowie
ktorzy černi
przykazaniom
Ojczyny polegli
w boju 1914 - 15.

Bohaterom.
Rodacy Wychodźcy.
Hranice wczerwcu
1915 r.
Poznámka:

Jan Wiśniewski, nar. Halič, zemřel 10.3.1915, Hranice, příčina smrti - podlehl zranění, státní příslušnost Polsko.
Válečné události v rodné Haliči chlapce nejprve připravily o rodiče a napětí ho přeměnily v „syna pluku“ a tragického válečného hrdinu. Dne 10.3.1915 podlehl v hranické rezervní nemocnici TBC, kombinované s meningitidou po zranění plic střepinou dělostřeleckého granátu. Při odjezdu z Hranic polští utečenci, inspirováni jeho osudem, nechali na vojenském hřbitově vztyčit a vysvětit kříž s nápisem v polském jazyce: „Až se navrátíš do Polska nezapomeň, že zde odpočívají polští synové, kteří věrni příkazu vlasti padli v bojích v letech 1914-1915. Bohatýrům věnovali jejich rodáci, kteří se uchýlili do Hranic v červnu 1915.“
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-22044
Pomník přidal: Libor Smékal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Augustin Fric

Autor: Mgr. František Trávníček, 28.12.2016
Umístění: Hranice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
AUGUSTIN FRIC
podplukovník v.v.
*19.8.1892 +7.6.1954
Poznámka:

Augustin Fric, legionář, voják z povolání v Hranicích, odbojář, první poválečný předseda ONV, perzekvovaný po únoru 1948

První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: šikovatel
Hodnost rakousko-uherské armády: nadporučík
Příjmení: FRIC
Jméno: Augustin
Bydliště: Kobylí Hranice okr. Hustopeče Hranice
Datum narození: 19.8.1892
Místo narození: Kobylí okr. Hustopeče
Datum a místo přihlášení do legií: 15.10.1918, Novonikolajevsk
Datum zařazení do jiné (další) legie: 28.12.1918
Konec v legiích: 1.9.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 40. p. pl.
První útvar v legiích: 1. zál. pl.
Poslední útvar v legiích: 9. stráž. rota
Zajetí: 29.5.1916, Kolomea
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. František Trávníček
Příprava dat: Jiří Porteš