Pátek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Voral, 10.05.2008
Umístění: Pátek, u hlavní ulice v obci, v její dolní části pod zámkem
Nápis:
V DNECH NÁRODNÍHO
POVSTÁNÍ ZA NOVÉ
ČESKOSLOVENSKO
BYLI ZDE 7.5.1945 NACIS-
TICKÝMI VRAHY ZASTŘELENI:
PŘEDSEDA REVOLUČNÍHO
NÁRODNÍHO VÝBORU
ING. VRATISLAV VORAL MLYNÁŘ
ČLEN REVOLUČNÍHO
NÁRODNÍHO VÝBORU
KAREL STREJC STÁREK
Poznámka:

Příběh, který se k pomníku váže, byl sepsán ze vzpomínek babičky Dagmar Voralové a mého otce ing.Vratislava Vorala Csc. :
Z jara roku 1944 založil Ing Vratislav (Sláva) Voral v obci Pátek nad Ohří ilegální odbojovou pobočku skupiny "Hnutí za svobodu", kterou vedl až do 7. května 1945, kdy byl Němci popraven.

V sobotu dne 5. května 1945 vypukla revoluce. Sláva se stal předsedou revolučního místního národního výboru. Hned po ránu svolal celý výbor a rozdělil strážné skupiny, které ihned nastoupily na určená místa po obvodu obce Pátek nad Ohří. Dále se dohodl jménem MNV s velitelem 12tičlenné německé posádky, majorem-Rakušákem, že oni nebudou na českou stranu střílet, pak-li nebudou od Čechů napadeni a že posádka opustí obec, jakmile pro ni bude bezpečnější odchod. Velitel si byl vědom, že válka končí a pochopitelně by se byl rád dostal domů. Avšak toho dne odpoledne přišli do naší obce lidé ze Stradonic pod velením partyzána Ivana s požadavkem, aby pátecká německá posádka nebyla ponechána ve statku, ale internována. A tak vlastně proti vůli MNV pod nátlakem partyzánů a lidí ze Stradonic byla ona německá posádka odvedena z velkostatku a uvězněna v dolní hospodě "U Janeckých".

K večeru 5. května začalo pršet a lilo stále až do pondělka do rána. Mezitím musel někdo z uprchlíků od Vratislavi (ve Slezsku), kteří v naší obci od března t.r. sídlili, donést zprávu o internování německé posádky do Loun do kasáren SS. Odtud totiž v neděli 6. 5. několikrát telefonovali do velkostatku k Duškům (ing Dušek byl správcem velkostatku) a ptali se, co se stalo s posádkou. Asi po dvakrát je ing Vratislav Dušek upokojil ujištěním, že posádka je v bezpečí, ale že zatím nemůže odejít, protože jí MNV nemůže zaručit bezpečný průchod až do Loun. Ale když potom volali znovu a znovu a byli neodbytní, přestřihla prostě paní Jitka Dušková vedení telefonu, takže bylo přerušeno spojení. U nás jsme byli stále v pohotovosti, ale ani večer ani v noci z neděle na pondělí se nic nedělo.
Až 7. 5. v pondělí asi o deváté hodině nám telefonovali z Volenic, že na Pátek jedou 3 velké obrněné vozy plné po zuby ozbrojených vojáků-SS.
Sláva byl ve mlýně a v poslední chvíli než dorazili, přiběhl ještě domů za mnou. Byla jsem s Vrátíkem a naší Libuší (služkou) oblečena a připravena a na uklidněnou jsem mu řekla:" Jdi a o nás neměj starost. My se s Vráťou z toho nějak dostaneme". A tak stačil právě doběhnout přes dvůr do kanceláře mlýna a mával na mne, abych také šla. Ale to už nešlo.
Němci začali střílet do dvora. Proto jsem rychle přibouchla hlavní vchodové dveře do domu a schovala jsem se s Vráťou a s Libuší na točitém schodišti. Po střelbě a velkém řvaní "Verwalter raus" (Správce ven) na dvoře jsme pak slyšeli, jak někoho ženou ze mlýna ven směrem k hospodě "U Janeckých".
Teprve později mi bylo jasné, že to byl Sláva, kterého jsem potom s Vráťou marně hledala na ostrově. Když jsme se vraceli z ostrova, ve dvoře už nikdo nebyl. Vráťa tam před starou garáží našel tátovu zablácenou čepici.
Do hospody U Janeckých pak Němci přivedli z horní hospody U Šveců také našeho stárka, pana Karla Strejce, a oba je pak v uličce u Vohnoutů popravili.....
Na pohřeb táty byl z Loun vypraven dokonce zvláštní vlak. Táta byl na radonickém hřbitově prozatímně pohřben vedle pana stárka Strejce do hrobu šalovaného dřevem, aby mohl být později exhumován a zpopelněn, což se stalo asi po půl roce v listopadu 1945. Urna s jeho popelem byla podle jeho přání uložena na hřbitově ve Velké Lhotě vedle urny s popelem jeho maminky za účasti mé a otce Vorala.
Pomník oběma padlým byl odhalován dne 23. září 1945 o 14 hodině, jak zní pozvánka, kterou mám. Podepsáni jsou za Svaz české mládeže Mrva Ota, předseda a za MNV Antonín Buřt, místopředseda.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00248
Pomník přidal: Vratislav Voral

Pomník Obětí 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 22.07.2014
Umístění: Pátek, park, u zámku Pátek
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY

1914 - 1918.

JIŘÍ KUBÁČ
*21.1.1893 †8.11.1914.
FRANT. POSPÍŠIL
*23.9.1894 †6.3.1915.
VÁCLAV HUSÁK
*21.4.1865 †22.2.1916.
FRANT. KOUTNÍK
*1.6.1897 †4.11.1916.
RUDOLF SUCHÝ
*5.5.1896 †21.5.1917.
FRANT. KUBÁT
*15.1.1878 †2.7.1917.

VÁCLAV JOŠ..
*1.12.1894 †31.12.1917.
GABRIEL ZEMAN
*9.9.1892 †1.1.1918.
ANTONÍN BLAŽEK
*20.4.1899 †27.6.1918.
JAR. HUBIČKA
*28.4.1888 †14.10.191..
BEDŘICH LAN..
*20...188. †191..
VÁCLAV FOGL
*...18... †...191..

1938 - 1945

JAR. HUBKA
*10.1.1907 †20.10.1942.
KAREL PATOČKA
*26.5.1921 †27.1.1945.
ING. VRATISLAV VORAL
*11.10.1913 †7.5.1945.

KAREL GRUNT
*19...191. †11.6.194..
KAREL STREJC
*1.11.1895 †7.5.1945.
Poznámka:

nápisy na pomníku z části nečitelné


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00249
Souřadnice: N50°22'47.62'' E13°56'13.31'' (střed parku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Karel Strejc

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 22.07.2014
Umístění: Pátek, hřbitov, u silnice na Radonice n/O
Nápis:
POSLUŠEN SVÉ LÁSKY K VLASTI
PADL V POSLEDNÍ CHVÍLI
BOJE NÁRODA ZA SVOBODU

KAREL STREJC
STÁREK VE MLÝNĚ V PÁTKU NAD OHŘÍ
*1.11.1895 †7.5.1945
Poznámka:

jméno uvedeno na pomníku v obci


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°22'40.14'' E13°55'39.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo