Dožice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Michal Hokr, 18.10.2012
Umístění: Dožice, na návsi
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ

SEDLÁK JOSEF
SEDLÁK JAN
MAROUŠ VÁCLAV
MAROUŠ MICHAL
BLÁHA JOSEF
ARNOŠT FRANTIŠEK
KONVÁŘ VÁCLAV
BYSTRÝ VÁCLAV
KEC JAN
KŮŽEL JOSEF
KŮŽEL FRANTIŠEK
LUKÁŠ JOSEF
RODINA JOSEF
ŠIŠKA JAN

NEZVĚSTNÍ
KOLOBZA JOSEF
MAROUŠ FRANTIŠEK

Spěte sladce v dálné cizině naši hrdinové!

1914-1918
NECHŤ CIZÍ ZEMĚ KOSTI NAŠE KRYJE,
JEN DRAHÁ VLAST KDYŽ SVOBODNÁ ZAS ŽIJE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-05145
Pomník přidal: Michal Hokr