Klášter Hradiště nad Jizerou

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Beneš, 26.07.2006
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, před pivovarem
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1914 - 1918

RUDOLF TONDR STARODRUŽINÍK,
ANTONÍN BARTÁŠEK, VÁCLAV BERNAT, HYNEK BLAŽEK, JOSEF GREGOR, JOSEF HAVLÍČEK, VÁCLAV HONC, VÁCLAV HUBAČ, JOSEF HYKA, JOSEF JANOUŠEK, ŠTĚPÁN JEŽKE, JOSEF LHOTÁK, FRANTIŠEK MIKEŠ, JOSEF MRÁZ, FRANTIŠEK NOVOTNÝ, ŠTĚPÁN NOVOTNÝ, VÁCLAV NOVOTNÝ, EMIL OLIVERIUS, BOHUSLAV PAŘÍK, ALOIS PEŠAN, JOSEF POTMĚŠIL, BOHUMIL PÝCHA, VÁCLAV REZLER, OLDŘICH ŘÍHA, BOHUMIL SVOBODA, JOSEF SVOBODA, KAREL SVOBODA, RUDOLF SVOBODA, JIOSEF STŘEVÍČEK, JOSEF ŠUBRT, JOSEF ULBRICHT, VÁCLAV ULBRICHT, KAREL VAISHAJTL, VÁCLAV VAISHAITL, VÁCLAV ZIKMUND

deska před pomníkem:

OBĚTI VÁLKY 1939 - 1945
JOSEF VÍTEK 40R., MAX MANDELÍK 65R., ELIŠKA MANDELÍKOVÁ 53R., ZDENĚK SIEBER 24R., VÁCLAV TŘEŠŇÁK 20R.

Ve francouzské a anglické armádě bojovali za naši svobodu
JAROSLAV PEŠAN
JOSEF KOČÍ +1942 v Palestině - 23r.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31340
Pomník přidal: Zdeněk Beneš

Pomník obětem války 1866

Autor: Ing. Jiří Porteš, 20.02.2010
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, rozcestí na návsi
Nápis:
přední deska:

ZUR ERINNERUNG AN DIE TAPFERER
K.K. ÖSTER. KRIEGER WELCHE IN DEN
GEFECHTEN BEI HÜHNER WASSER UND
MÜNCHENGRAETZ AM 26. UND 28. JUNI 1866
IN TREUER PFLICHTERFÜLLUNG DEN
HELDENTOD FANDEN

UPOMÍNKA UDATNÝM C.K. RAKOUSKÝM
VOJÍNŮM, JENŽ V BITKÁCH U KUŘÍVOD A
MNICHOVA HRADIŠTĚ DNE 26. A 28. ČERVNA
1866. VĚRNI POVINOSTEM SVÝM
REKOVNĚ PADLI

zadní deska:

GEWIDMET VON
MARIE GRAEFIN WALDSTEIN-WARTEMBERG
GEBORENE FÜRSTIN SCHWARZENBERG.
1866

VĚNOVÁNO OD
MARIE HRABĚNKY WALDSTEIN-
WARTENBERG-ové, ROZENÉ KNĚŽNY
SCHWARZENBERG-ové.
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-01830
Pomník přidal: Ing. Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Porteš, 20.02.2010
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, za obcí u silnice na Bílou Hlínu
Nápis:
nečitelné
Poznámka:

Jedná se o asi 1,5 metru vysokou žulovou stélu. V jejím vrcholku je patrný obrys pěticípé hvězdy, která však byla odcizena. Pod ni je vytesaný (dnes nepříliš patrný) nápis azbukou a pod ním jeho český překlad: "ZDE PADL DNE 8. 5. 1945 ..... .... // RUSKÝ RADISTA // FEDOR IVANOVIČ SOLOVĚV // Z ČADOVA U VLADIMIROVKY". (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31364
Pomník přidal: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Jáchym

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, budova obecního úřadu
Nápis:
V naší obci se dne 29. 10. 1898 narodil
JOSEF JÁCHYM
italský legionář, pplk. gšt.
a představitel Obrany národa,
popraven nacisty 19. 3. 1943 v Berlíně
Poznámka:

deska odhalena 28.10.2013 za účasti br.PhDr. Jaromíra Jermáře, historika a senátora, člena ČsOL Jednota Mladá Boleslav
Jáchym (Jachym) Josef, nar. 29.10.1898, Klášter Hradiště nad Jizerou okr. Mnichovo Hradiště. V RU armádě sloužil u 94. pěšího pluku jako desátník. Zajat 23.8.1917, Mt. Cucco. Do čs legií v Itálii se přihlásil 16.12.1917, Padula. Zařazen 16.4.1918 jako desátník k 31. pěšímu pluku. Službu v legiích ukončil 31.12.1919 jako nadporučík a pokračoval ve službě v ČSA.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3819701 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Rakousko - Uherské armády

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, cca 200 m za obcí, po levé straně silnice směr Jivina
Nápis:
ZDE
ODPOČÍVAJÍ
2.C.K. RAK.
VOJÍNI
28/6
1866
R.J.P.
Poznámka:

Jedná se o symbolický kříž. Původní hrob se nacházel na poli za současným křížem, byl však zničen při kolektivizaci v 50. letech 20. století. Současný kříž byl vybudován "Komitétem pro udržování památek z války roku 1866" na počátku 90. let 20. století jako upomínka na zaniklý hrob. (databáze MO CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31332
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob vojáků Rakousko - Uherské armády a vojáka Pruské armády

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, cca 200 m za obcí, po levé straně silnice směr Jivina
Nápis:
ZDE
ODPOČÍVAJÍ
3.C.K. RAK.
VOJÍNI
A
1 K. PRUS.VOJÍN
28/6
1866
R.J.P.
Poznámka:

Jedná se o symbolický kříž. Původní hrob se nacházel na poli za současným křížem, byl však zničen při kolektivizaci v 50. letech 20. století. Současný kříž byl vybudován "Komitétem pro udržování památek z války roku 1866" na počátku 90. let 20. století jako upomínka na zaniklý hrob. (databáze MO CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31333
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob vojáků Rakousko - Uherské armády

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, cca 200 m za obcí, po levé straně silnice směr Jivina
Nápis:
ZDE
ODPOČÍVAJÍ
2.C.K. RAK.
VOJÍNI
28/6
1866
R.J.P
Poznámka:

Jedná se o symbolický kříž. Původní hrob se nacházel na poli za současným křížem, byl však zničen při kolektivizaci v 50. letech 20. století. Současný kříž byl vybudován "Komitétem pro udržování památek z války roku 1866" na počátku 90. let 20. století jako upomínka na zaniklý hrob. (databáze MO CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31334
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Alexandr von Schloezer

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, cca 200 m za obcí, po pravé straně silnice směr Jivina
Nápis:
HIER RUHT
DER
K.K.OSTERREICHISCHE
LIUETENANT
IN JNF: REGIMENT
GRAF HAUGWITZ 38
ALEXANDER
VON
SCHLOEZER.
ER FIEL AUF DIESER STELLE
IN GEFECHT
AM 28. JUNI 1866.
JESAIAS. 54. V.10.
Poznámka:

"Zde leží c. k. rakouský podporučík z pluku hraběte Haugwitze č. 38, Alexander von Schloezer. Padl na tomto místě v boji dne 28. června 1866. Izajáš 54, verš 10". Poslední slova se vztahují k citaci ze Starého zákona, knihu Proroka Izajáše, kapitolu č. 54, verš 10, který zde cituji v ekumenickém překladu: "I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník". Navodorovném rameni kříže se nachází vyrytý nápis: "Ruha wuht!".
Tento pomník je náhradou původního, jehož torzo se nachází v jeho blízkosti.Původní pomník byl zničen v 50. letech 20. století. Tento byl obnoven v 90. letech 20. století "Komitétem pro udržování památek z války roku 1866" a byla do něj vsazena původní deska. (zdroj databáze MO CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-01887
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hroby Obětí války 1866

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 23.11.2013
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, cca 200 m za obcí, po pravé straně silnice směr Jivina
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Jedná se o symbolické kříže a náhrobek, které zde byly osazeny jako památka na hroby, které se nacházely na poli za pomníkem - původně stávaly na mezi, během kolektivizace byly však zlikvidovány. Jako symbolická památka byly vybudovány v 90. letech 20. století "Komitétem pro udržování památek z války roku 1866" (zdroj databáze MO CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2116-31320, CZE-2116-31321
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob František Jermář

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 12.12.2020
Umístění: Klášter Hradiště nad Jizerou, hřbitov
Nápis:
z Bílé Hlíny
FRANTIŠEK JERMÁŘ
čs. legionář v I. světové válce
*28.12.1893
+15.1.1963
Poznámka:

příslušník 8. stř. pl. (Čs. legie v Rusku)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek