Leopoldov

Gucmanova, Hviezdoslavova, Nádražná, Námestie sv. Ignáca

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Leopoldov, Gucmanova, vpravo od vchodu do leopoldovskej pevnosti
Nápis:
VENOVANÉ
PAMIATKE NESPRAVODLIVO
A PROTIPRÁVNE VÄZNENÝCH
KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
V LEOPOLDOVSKEJ VÄZNICI

AUGUST
1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'45.4'' E17°46'35.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Leopoldov, Hviezdoslavova, vľavo od vchodu do cintorína
Nápis:
VENOVANÉ NESPRAVODLIVO ODSÚDENÝM
POLIZICKÝM VÄZŇOM,
OBETIAM KOMUNISTICKÉHO REŽIMU,
ZOMRELÝM VO VÄZNICI V LEOPOLDOVE

Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2009

V hrobe s číslom 4730 bol pochovaný blahoslavený otec
METOD DOMINIK TRČKA, C. Ss. R.
*6. 7. 1886 †23. 3. 1959

Zomrel v tunajšej väznici.
Exhumovali ho 16. 10. 1969.
Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 4. 11. 2001

NA TOMTO CINTORÍNE V TOM ČASE „VÄZENSKOM“ NAŠIEL
POSLEDNÉ MIESTO ODPOČINUTIA BOŽÍ SLUHA

PAVOL PETER GOJDIČ OSBM
PREŠOVSKÝ GRÉCKOKATOLÍCKY DIECÉZNY BISKUP
*17. JÚLA 1888 RUSKÉ PEKĽANY
†17. JÚLA 1960 LEOPOLDOV – VÄZNICA

EXHUMÁCIA DŇA 29. OKTÓBRA 1968

DNES SA NACHÁDZAJÚ POZOSTATKY V SARKOFÁGU V KAPLNKE
KATEDRÁLY ZASVÄTENEJ SV. APOŠTOLOVI PETROVI A PAVLOVI
VPREŠOVE.
DŇA 4. NOVEMBRA 2001 HO JEHO SVÄTOSŤ PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
V RÍME VYHLÁSIL ZA BLAHOSLAVENÉHO.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'00.3'' E17°46'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob neznámeho politického väzňa

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Leopoldov, Hviezdoslavova, v ľavej časti cintorína
Nápis:
Hrob neznámeho politického väzňa:
tento cintorín bol pôvodne väzenským cintorínom,
kde boli pochovávaní aj politickí väzni, ktorí položili život za svoje presvedčenie
v leopoldovskej väznici. Zosnulí väzni boli pochovávaní bez kríža a bez mena
len pod väzenským číslom, pretože väzeň už viac nebol človekom, bol len číslom.
V takom hrobe odpočívali aj blahoslavení mučeníci
biskup Pavol Gojdič OSBM a páter Metod Trčka CSsR.

Konfederácia politických väzňov Slovenska 2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'59.8'' E17°46'26.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Feďo Vrábel, 23.10.2012
Umístění: Leopoldov, Nádražná, železničná stanica Leopoldov
Nápis:
1939 – 1945
ZOMRELI STE,
ABY SME MY ŽILI.
MARKO JÚLIUS 6. IX.1913 – 1. VI. 1945,
STREČANSKÝ TEODOR 4. VIII. 1897 – 25. II. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pomník Jaroslav Gucman

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Leopoldov, Námestie sv. Ignáca, v parku na Námestí sv. Ignáca, pred domom č. 4
Nápis:
TENTO PAMÄTNÍK
VYBUDOVALI LEOPOLDOVČANIA
NA SVETLÚ PAMIATKU
SVOJHO SPOLUOBČANA
CHRABRÉHO LETCA

JAROSLAVA GUCMANA

NARODIL SA 22.9.1921.
AKO PILOTNÝ ŽIAK ODLETEL V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
DO SOVIETSKEHO ZVÄZU, KDE BOJOVAL
AKO NAJMLADŠÍ PILOT V I. ČESKOSLOVENSKEJ
ZMIEŠANEJ LETCKEJ DIVÍZII.
ZOSTRELILO HO 28. APRÍLA 1945 FAŠISTICKÉ
PROTILIETADLOVÉ DELOSTRELECTVO
V BOJI O OSTRAVU.
JEHO HROB JE V POĽSKOM RATIBORE.
ČESŤ JEHO PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°26'48.4'' E17°46'05.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 26.12.2015
Umístění: Leopoldov, Námestie sv. Ignáca, kostol sv. Ignáca z Loyoly, vľavo od vchodu
Nápis:
Vo väznici v Leopoldove boli
v období komunistického režimu
nesprovodlivo väznení slovenskí biskupi:
Štefan Barnáš, Michal Buzalka,
Pavol Peter Gojdič OSBM,
Vasiľ Hopko, Dominik Kaľata SJ,
Anton Richter, Ján Vojtaššák,
českí biskupi a veľké množstvo kňazov,
rehoľníkov a veriacich.
Blahoslavení biskup Pavol Peter Gojdič OSBM
a rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka CSsR
vo väzení v Leopoldove zomreli a boli pochovaní
na väzenskom cintoríne bez mena a bez kríža.

Na pamiatku všetkých, ktorí trpeli pre vieru
venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2015.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás