Horní Prosíčka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miloslav Píška, 23.09.2012
Umístění: Horní Prosíčka, na návsi, vedle zvoničky
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM HRDINŮM
V PRVNÍ I DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLCE
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6111-09199
Pomník přidal: Martin Vlček