Radňov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 05.09.2012
Umístění: Radňov, náves, u požární nádrže a zvoničky
Nápis:
PAMÁTCE
RADŇOVSKÝCH
RODÁKŮ
PADLÝCH A
ZEMŘELÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

2005

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-31849
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 29.03.2019
Umístění: Radňov, na konci obce, od silnice Radňov – Herálec cca 50 m při polní cestě
Nápis:
PAMÁTNÍK K VÝROČÍ UKONČENÍ
VLÁDY KOMUNISTICKÉ MOCI
VĚNOVÁNO PŘIPOMÍNCE
NESVOBODY A UTRPENÍ ZEMĚDĚLCŮ
V LETECH 1948 – 1989

RADŇOV 126.7.2006
FRANTIŠEK BROŽ

KDO ŠTĚSTÍM
CHCE BÝT
ZAHRNUT,
TEN RADOST
VKLÁDEJ
V PRÁCI SVOU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká