Praha 10

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Porteš, 10.02.2014
Umístění: Praha 10, Roztylské náměstí, Dolní Roztyly
Nápis:
15.3.1939 – 9.5.1945
Za německé okupace v době protektorátu Čechy a Morava
obětovali život z lásky k národu, vlasti a svobodě
nebo se stali nevinnou obětí nacistické zvůle tito
naši spoluobčané Spořilova a Roztyl:
Pavel Altschul, Rudolf Altschul, Eduard Bernášek, Irena Bernášková, Vilém Bruml, Zikmund Bruml, Anna Brumlová, Herta Brumlová, Jana Brumlová, František Cikánek, Josef Čmelík, Vladimír Distl, Jaroslav Dvořák, Hermína Eislerová, Karel Eisner, Jaroslav Falta, Eva Faltová, Jarmila Faltová, Josef Fukar, Herbert Grotte
Richard Grotte, František Hájek, František Hájek, Přemysl Hájek, RNDr. Vilém Havlík, Ida Herrmanová, Ing. Mírumil Kadlec, Ludvík Kautzký, Hugo Klein, Otakar Klein, Eliška Kleinová, Emanuel Klíma, Jaroslav Klíma, Vladimír Kočí, Kamila Krausová, Josef Krejčí, Antonín Kryšpín, Zdeněk Marek, PhDr. Rudolf Mudroch, Karel Neumann, Jan Novák
Leo Oserst, PhDr. František Páte, Univ. prof. PhDr. Josef Páta, Jaroslav Pentlička, Leo Popper, Františka Popperová, Růžena Popperová, Vojtěch Preissig, Václav Procházka, Zdeněk Prokop, Hynek Roth, Valtr Roth, MUC Eliška Sternová, Gerta Strausová, Vladimír Šmejkal, Jan Týml, Lubomír Vašátko, Rudolf Vodák, Karel Vojtěch

Při Českém národním povstání v Praze ve dnech
5.- 9.5.1945 hrdinně padli:
František Bulín, Vilém Hruška, JUDr. Bedřich Krejný, František Nekovář, František Novák, Jaroslav Stýblo, Antonín Zacharda.

Na věčnou paměť věnují občané Prahy 4 v roce 2013


FRANTIŠEK BULÍN

ANTONÍN ZACHARDA

FRANTIŠEK NOVÁK

DR. BEDŘICH KREJNY

5. – 9. KVĚTNA 1945
V. HRUŠKA
F. NEKOVÁŘ
J. STÝBLO
Poznámka:

CZE-0004-31394, CZE-0004-31395, CZE-0004-31396, CZE-0004-31397, CZE-0004-31398, CZE-0004-38616


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Pomník přidal: Jiří Porteš