Děčín

28. října, Bynovská, Drážďanská, Družstevní, Hřbitovní, Hudečkova, Jasná, Jungmannova, Kamenická, Křížová, Litoměřická, Loubská, Lužická, Mírové náměstí, náměstí 5. května, Pohraniční, Práce, Slunečná, Thomayerova, U Plovárny, Ústecká, Vítězství, Vítova

Hroby Ganady Maslovsky a Wasily Wenediktow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 08.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium

Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Maslovsky Ganady, Wenediktow Wasily: sovětští váleční zajatci. Německý přepis jmen. Další údaje chybí. Pohřbeni 5.8.1942, odd. 3, ř. 1, č. 21 a 22. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Efim Petrowsky - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium

Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Petrowsky Efim: sovětský válečný zajatec. Německý přepis jména. Další údaje chybí. Pohřben 25.8.1942 odd. 3, ř. 1, č. 5. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Nikinow Luschnikow - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 08.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Luschnikow Nikinow: sovětský válečný zajatec. Německý přepis jména. Další údaje chybí. Pohřben 4.9.1942 odd. 3, ř. 1, č. 7. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Ernst R. Roberson

Autor: Arno Glaser, 08.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Roberson Ernst R.: americký válečný zajatec. Talladega County, Alabama, USA. Servis No. 34824060. PFC, Infantry. Stalag – IVC. Pohřben 23.3.1945, odd. 8, ř 3, č. 9. Je jedním ze tří Američanů, po nichž se dodnes na Děčínsku pátrá, není jasné, zda byl před zrušením hřbitova, po roce 1945, převezen na jiné místo, jako většina Francouzů. Nejsou však žádné doklady, že by tomu tak bylo.
(zdroj: http://withmilitaryhonors.com , https://aad.archives.gov , soalitomerice.cz , Archiv města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 23.07.2010
Umístění: Děčín, Vítězství, část Boletice nad Labem, parčík u hlavní silnice
Nápis:
ČEST A SLÁVA VŠEM,
KTEŘÍ PADLI ZA NAŠI
SVOBODU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.05.2014
Umístění: Děčín, Vítězství, v parčíku u křižovatky ulic Vítězství x Potoční (ze silnice pro vegetaci téměř není vidět)
Nápis:
nápisy chybí
Poznámka:

pomník původně u kapličky v ulici Školní v Křešicích, v roce 1955 přestěhován ke škole na současné místo. U kapličky zůstaly základy soklu pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00098
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Franz Hortig - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.09.2016
Umístění: Děčín, Vitězství, zrušený hřbitov v místní části Křešice, naproti železničnímu přejezdu k Českým loděnicím
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Hortig Franz: *1868 Křešice (tehdy Krieschwitz), Gefr., k. k. LIR. Nr. 9, StabeKomp., +31.3.1917 GarnSpit. Nr. 13 Terezín na srdeční onemocnění. 5.4.1917 pohřben v Křešicích. Hřbitov byl po roce 1980 zplanýrován, hrob nelze lokalizovat. (zdroj: VÚA, Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am 31.5.1917, Nr. 536, Seite 17)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Valter - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Vitězství, zrušený hřbitov v místní části Křešice, naproti železničnímu přejezdu k Českým loděnicím
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Valter Josef: 21 let, pilot. Převezen z území Polska, kde padl. Další údaje chybí. Patrně pocházel z Křešic (tehdy Krischwitz). Místo hrobu je přibližně určeno (odkrokováním) z plánku vypracovaného velitelstvím stanice SNB v Boleticích, kde jsou přesné rozměry v metrech.
(zdroj: SOaK Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Wenzel Lange - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 15.12.2016
Umístění: Děčín, Vítova, roh ulic Nálepkova x Vítova, zrušený hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Lange Wenzel: Korp., k. k. LstlR. Nr. 9, 3. Komp., *1880 Neudorf (část Děčína Nová Ves), +19.4.1917 na otravu krve v ResSpit. Turnov. Převezen a pohřben hřbitov Bünauburg (část Děčína Bynov). Hřbitov zplanýrován v 80. letech při výstavbě sídliště. Zachována jedna strana obvodové zdi. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Rudolf Baumann - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 15.12.2016
Umístění: Děčín, Vítova, roh ulic Nálepkova x Vítova, zrušený hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Baumann Rudolf: *28.3.1888 Bünauburg (Bynov, dnes část Děčína). Ženatý, zámečnický pomocník. LstInft., IR. Nr. 42. +28.5.1915 Bynov, zápal mozkových blan. Hřbitov zplanýrován v 80. letech při výstavbě sídliště. Zachována jedna strana obvodové zdi.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser