Děčín

28. října, Bynovská, Drážďanská, Družstevní, Hřbitovní, Hudečkova, Jasná, Jungmannova, Kamenická, Křížová, Litoměřická, Loubská, Lužická, Mírové náměstí, náměstí 5. května, Pohraniční, Práce, Slunečná, Thomayerova, U Plovárny, Ústecká, Vítězství, Vítova, nezařazeno

Hrob Albert Winkler - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Winkler Albert: *21.7.1890 Rosawitz (Rozbělesy, dnes část Děčína). Obchodník, ženatý. Feuerwerker (pyrotechnik), SchwArtReg. Nr. 10. +17.10.1918 Leitmeritz (Litoměřice), zápal plic. Převezen a zde 20.10.1918 pohřben. Odd. 1, ř. 4, č. 21. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
Dle VÚA +v Terezíně.
(zdroj: soalitomerice.cz , VÚA, Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Artur Rösler - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Rösler Artur: 35 let, bydliště Seldnitz (Želenice, dnes část Děčína). Hodnost a útvar neuvedeno. + neuvedeno. Pohřben zde 17.5.1917, vojenský hrob. Odd. 9, ř. 8, č.14. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob dvou neznámých Rusů a neznámého polského dítěte - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Společný hrob dvou Rusů, neuvedeno zda zajatců, vojáků, Vlasovců nebo nasazených, kteří zemřeli v lazaretu Vilsdorf (Vilsnice, dnes část Děčína) a polského dítěte. Pohřbeni zde 3.6.1945, odd. 5, ř. 8, č. 11. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: archív města Podmokly, soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Wladimir Vlassov - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Alcan
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Vlassov Wladimir: *?. Národnost ruská. Neuvedeno, zda se jedná o vojáka, zajatce, Vlasovce či nasazeného. + lazaret Vilsdorf (Vilsnice, dnes část Děčína). Pohřben zde 17.5.1945, odd. 3, ř. 5, č. 10. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny. Jméno v německém přepisu.
(zdroj: soalitomerice.cz, Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Haag - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Haag Josef: *?. Gefreiter. Oběť sovětského náletu z 8.5.1945 na Děčín a Podmokly. Pohřben zde 17.5.1945, odd. 13, ř. 3, č. 6. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Wladimir Kalin - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Kalin Wladimir: *?. Válečný zajatec Rudé armády, umístěný Vilsdorf (Vilsnice, dnes část Děčína). Uvedena národnost ruská. Jméno v německém přepisu. Pohřben zde 12.3.1945, odd. 3, ř. 6, č.13. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Alfred Dierker, Josef Stückl, Christian Bauer - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Dierker Alfred: *9.12.1910 Mönchsee. Unteroffizier. +8.5.1945 nádraží Tetschen - Bodenbach (Děčín – Podmokly).
Josef Stückl, Christian Bauer: uváděni jako příslušníci Wehrmachtu, bez dalších údajů. Všichni zabiti při náletu sovětského letectva 8.5.1945 na Děčín a Podmokly, pohřbeni zde 11.5.1945, odd. 13, ř. 1, č. 12, 9 a 5. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: Archív města Podmokly, soalitomerice.cz , volksbund.de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Olin A. Pratt - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Pratt Olin A.: *?. Michigan, USA. Private First Class, U.S. Army, 101st Infantry Regiment, 26th Infantry Division. Americký válečný zajatec, Stalag IVB. +11.4.1945 lazaret Vilsdorf (Vilsnice, dnes část Děčína). Pohřben zde 13.4.1945, odd. 8, ř. 4, č. 9. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
Okolo umístění hrobu panují otazníky. Badatel Manuel F. van Eyck se zabývá pátráním po nezvěstných Američanech v Ústeckém kraji a nalezl svědka, který tělo O. Pratta údajně převážel na hřbitov Javory (zde nelokalizováno), který se nachází vysoko nad Vilsnicí, na dvoukoláku a popsal i cestu. Zde se ovšem nabízí otázka, proč by Američana převáželi na toto místo (vzdálenost skoro 5 km a převýšení témeř 310 m) a ruské zajatce ze stejného lazaretu na městský hřbitov (pohodlně po rovině a na vzdálenost 2,5 km). Dále byla položena otázka, proč by při rušení hřbitova převezli Francouze a Američana ne. Zde se patrně Francie více angažovala, na místě zůstali též sovětští zajatci a nasazení (považovaní v SSSR za zrádce) a dost možná hrála roli i tehdejší politická situace.
(zdroj: www.yankee-division.com , www.lager-muehlberg.de , American Battle Monuments Commision , Mostecký deník z 29.2.2012, vlastní pátrání, soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby Alexander Vlodimorovin a Petr Lendtěvn - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 08.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Vlodimorovin Alexandr: stáří 28 let.
Lendtěvn Petr: stáří 49 let.
Jména psaná azbukou, patrně zkomolená. Uváděna národnost ruská, bez dalších údajů, není jasné, zda šlo o vojáky, zajatce, Vlasovce či zavlečené. 7.6.1945 pohřbeni odd. 5, ř. 6 a 7, č. 10 a 5. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby dvou neznámých Rusů - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.04.2019
Umístění: Děčín, Ústecká, zrušený hřbitov u kostela sv. Václava, areál fy. Constellium

Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:


Dva neznámí, uváděna národnost Ruská. Otrava alkoholem. Bez dalších údajů, není jasné, zda šlo o vojáky, zajatce, Vlasovce či zavlečené. Pohřbeni 8.6.1945, odd. 5, ř. 7 a 5, č. 7 a 11. Hřbitov po r. 1945 zplanýrován a dnes je součástí průmyslové zóny.
(zdroj: soalitomerice.cz , Archív města Podmokly)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser