Děčín

28. října, Bynovská, Drážďanská, Družstevní, Hřbitovní, Hudečkova, Jasná, Jungmannova, Kamenická, Křížová, Litoměřická, Loubská, Lužická, Mírové náměstí, náměstí 5. května, Pohraniční, Práce, Slunečná, Thomayerova, U Plovárny, Ústecká, Vítězství, Vítova

Hrob Friedrich Hieke - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 28.04.2016
Umístění: Děčín, Litoměřická
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Hieke Friedrich: *1889 Altstadt (Staré Město), dnes součást Děčína. LstInft., IR. Nr. 42, Ass.Komp. +16.10.1918 GarSpit. Nr. 13 Terezín, zánět ledvin. Převezen a 22.10.1918 zde pohřben. Hrob nelze dnes lokalizovat, na místě hřbitova je zahrádkářská kolonie. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Loubská
Nápis:
AŤ ŽIJE
RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODITELKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pamětní kámen Spolku vojenských veteránů

Autor: Arno Glaser, 14.12.2016
Umístění: Děčín, Lužická, lesní park
Nápis:
Jubiläums - Eiche
des
Militär - Veteranen - Vereines
Tetschen
1863 - 1913
Poznámka:

Kámen byl vztyčen při příležitosti vysazení pamětního dubu (dnes pokácený) v r. 1913 a to k padesátému výročí založení veteránského spolku Děčín.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Širlo, 01.07.2016
Umístění: Děčín, Mírové náměstí, městská část Podmokly
Nápis:
nečitelný
Poznámka:

Kruhová vodní nádrž, z jejíhož středu vystupuje ze syenitu vytesaný stylizovaný květ vodní lilie, na jejíchž listech ležela těla padlých vojáků. Na vrcholu z prostřed květu lilie vystupuje plastika plačící dívky, od níž stékala voda přes těla vojáků do vodní nádrže. V dolní části lilie mezi okvětními lístky byly umístěny desky se jmény padlých
odhalen 09.09.1934, autor Fritz Tampe, po II. světové válce osekána jména padlých a desky překryty betonem, sochám těl vojáků uraženy hlavy. (zdroj databáze CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-26631
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Mgr. Milan Rosenkranc

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, náměstí 5. května
Nápis:
1914-1918
Poznámka:

- na bočních stěnách pomníku jsou špatně čitelná jména obětí
- autor pomníku Friedrich Tampe
- další fotka v příloze - odhalení pomníku v roce 1926


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-26623
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník 1866 - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 01.01.1111
Umístění: Děčín, Pohraniční, u kostela sv. Václava a Blažeje, kruhový objezd ulic: 28.října, Pohraniční a Duchcovská.
Nápis:
Nápis neznámý.
Poznámka:

Historická pohlednice kolem r. 1900. Pomník byl odstraněn patrně po vzniku ČSR. Na pohlednicích z 20. let se již nevyskytuje.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska Oběti 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Milan Rosenkranc, 24.10.2012
Umístění: Děčín, Práce, část Podmokly, na budově šaten na hřišti
Nápis:
PAMÁTCE ČLENŮ NAŠÍ JEDNOTY

BR. VÁCLAVA NOVÁKA,
NÁČELNÍKA ŽUPY A JEDNOTY,
S. MARIE NOVÁKOVÉ,
S. ANNY NOVÁKOVÉ,
DOR.SLÁVKY NOVÁKOVÉ,
DOR.JINDRY NOVÁKOVÉ,
BR. VÁCLAVA NOVÁKA ML.,
BR. JAR. SKŘIVANA

UMUČENÝCH ZA DOBU OKUPACE V LETECH
1939 - 1945.

VDĚČNĚ VZPOMÍNÁ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL-PODMOKLY.
4.KVĚTNA 1946.
Poznámka:

deska byla ukradena


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-102
Pomník přidal: Milan Rosenkranc

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 03.01.2015
Umístění: Děčín, Slunečná, hřbitov Škrabky, vojenské oddělení
Nápis:
OBĚTEM
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Slunečná, hřbitov Škrabky, vojenské oddělení
Nápis:
EN MEMOIRE
DES
PRISONNIERS FRANCAIS
1939-1945
Poznámka:

Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Piere Le Suise zajatec *15.3.1903 +2.3.1942,
Marcel Lebot zajatec *06.04.1905 +02.05.1945,
Luigi Testi


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-00020
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Rudolf Zenker

Autor: Dan Vrba ml., 18.10.2010
Umístění: Děčín, Slunečná, část Škrabky hřbitov
Nápis:
Rudolf Zenker
kadett
*9.12.1893-22.9.1915.
Poznámka:

Zenker Rudolf: *9.12.1893 Krochwitz (dnes Chrochvice, část Děčína), Kdt. i. d. Res., IR. Nr. 98, 15. Komp. Padl mezi 22. - 26.9.1915 Volyň. (zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-53588
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser