Praha 1

Pomník Oběti komunistického režimu

Autor: wikipedie, archiv
Umístění: Praha 1, korunová mince, do oběhu byla uvedena na základě vyhlášky 48/1957 2. září 1957 a její platnost byla ukončena 30. září 1993 na základě vyhlášky 141/1993
Nápis:
(avers)
1

(revers)
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
1957
Poznámka:

Na averzu mince je zobrazen portrét v té době vězněné oběti nespravedlivého procesu se skauty, Bedřišky Synkové. Odsouzena byla za vlastizradu, protože vedla skautský oddíl. Ve vězení měla být deset let. Její osud vybudil sochařku Marii Uchytilovou, aby použila její portrét v návrhu nové jednokorunové mince. Shodou okolností se pak s touto mincí platilo až do rozdělení Československa 1993.
Revers mince se v průběhu let měnil, podobně avers - viz: http://www.marianskatynice.cz/sborniky/2009_03.pdf

Podrobně viz:
zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili
dále viz: http://www.svazskautu.cz/historie/lilie-pod-klopou-lilie-za-mrizemi/13-rozsudky-ktere-neznamenaly-konec/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička